Menu

Bliv Medlem / Kontingent

Kontingent for 2019

Kontingentsatser for at være medlem af Havdrup GI Fodbold:

 

  Årligt kontingent Betales halvårligt
Årgang 2013-2012 kr. 600,- (2 x 300,-)
Øvrig ungdom kr. 1.200,- (2 x 600,-)
Efterskolekontingent kr. 500,- (2 x 250,-)
 
Senior kr. 1.600,- (2 x 800,-)
 
Old Girls og Old Boys kr. 1.200,- (2 x 600,-)
Over 65 år kr. 600,- (2 x 300,-)
Fodbold fitness kr. 600,- (2 x 300,-)
 
Passive medlemmer kr. 250,-  

 

Kontingentet udsendes for indbetaling i december og juni. 

Medlemsskabet løber for hver periode fra den 1. januar til den 30. juni og fra den 1. juli til den 31. december.

Indmeldelse sker ved at udfylde en af nedenstående indmeldelsesblanketter, og aflevere den til træneren eller kasseren.

Udmelding af klubben skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren. (se mail adresse under bestyrelse). Der ydes ikke refusion på indbetalt kontingent. 

Har man været medlem i minimum en måned i en kontingent periode, skal man betale sit kontingent, uanset om man stopper og endnu ikke har nået at indbetale kontingentet. 

Dette hænger bl.a. sammen med at trænerne melder hold til på baggrund af antal indmeldte spillere på årgangen. Hold tilmelding sker som oftest i starten af hver kontingenperiode. 

Spillercertifikater udleveres ikke til spillere, som er i restance. 
Man skal være medlem af klubben og have betalt kontingent for at være berettiget til at spille kampe for klubben. 

Kontingent opkrævning foregår primært pr. mail. Sørg derfor for at den mail adresse Havdrup fodbold kender er den rigtige.
Indbetaling af kontingent kan ske via overførsel til bankkonto (15510010028523) eller Mobile pay (69076).