Menu

Generalforsamling torsdag d. 19/3 kl. 19.00 i Pepes bar (Havdrup hallen)

image
09. februar 2020 kl. 20:56

Generalforsamling torsdag d. 19/3 kl. 19.00 i Pepes bar (Havdrup hallen)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent (og 2 stemmetællere)
 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Forelæggelse af det af bestyrelsen godkendte budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg
  1. Formand (Christian Madsen) på valg. Modtager ikke genvalg
  2. Næstformand (Ole Fdrisenborg) ikke på valg.
  3. Økonomiansvarlig (Søren Tvede) ikke på valg.
  4. Øvrige medlemmer
   Kristian Jensen på valg
   Torben Andersen på valg
  5. Suppleanter
   Michael Ruff Hansen på valg.
   Erik Olsen på valg
 7. Eventuelt