Menu

Bestyrelsesmøde 2016-04-04

Bestyrelsesmøde afholdt den 4. april 2016

Deltagere: Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Berit Nielsen (BN), Thomas Elnegaard (TE), Steen Gammelvind (SG), Henrik Rosenbek (HR), Lars Mortensen (LM), Malene Lindrup (ML)

Afbud: Michael Palbom (MP), Søren Tvede (ST), Jim Vergo (JM)

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra generalforsamlingen 22/3 godkendt.

3. Konstituering iht. forretningsorden for HGI's fodboldafdeling.

Herunder fordeling af opgaver og udvalg iht. Udvalg i fodboldafdelingen.

 • Formand: Michael Ruff-Hansen
 • Næstformand: Steen Gammelvind
 • Økonomiansvarlig: Søren Tvede
 • Ungdomsansvarlig: Preben Nilsson, Berit Nielsen
 • Sekretær: Preben Nilsson
 • Repræsentanter til HGIs hovedbestyrelse: Malene Lindrup, Michael Ruff Hansen
 • Dommerudvalg / dommerordning: Lars Mortensen, Kurt Larsen
 • Kontaktperson til Seniorafdelingen: Steen Gammelvind, Thomas Elnegaard
 • Kontaktperson til Oldboys / Old girls: Henrik Rosenbek
 • Kontaktperson til Solrød Idræts Center: Steen Gammelvind, Malene Lindrup
 • Sponsorer og Fonde: Berit Nielsen, Steen Gammelvind, Thomas Elnegaard
 • Tøjindkøb udvalg: Jim Vergo, Steen Gammelvind, Berit Nielsen
 • Materialeansvarlig: Jim Vergo, Steen Gammelvind, Berit Nielsen
 • Banefordeling af træningsbaner og haltider: Michael Ruff Hansen, Preben Nilsson
 • Banefordeling af kampe: Lars Mortensen
 • Havdrup Sommer Cup: Michael Ruff Hansen + Bestyrelsen
 • Stævneledelse: Preben Nilsson, Thomas Elnegaard
 • Holdaktier: Michael Palbom, Steen Gammelvind, Jim Vergo
 • Hjemmeside: Preben Nilsson, Berit Nielsen
 • Kluboffice: Søren Tvede, Preben Nilsson
 • HB Køge netværket - kontaktperson: Berit Nielsen, Preben Nilsson, Michael Ruff Hansen
 • FCK Venskabsklub - kontaktperson: Berit Nielsen, Preben Nilsson, Michael Ruff Hansen
 • Kunstgræs - Udvalg: Steen Gammelvind, Henrik Rosenbek

4. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Hovedbestyrelse
  Der er generalforsamling d. 13. april. Der kommer en ny formand.

 • SIC - Hal og baner mv. (SG/MRH)
  Der er kridtet op på bane 1, 5, 6 og 7. Resten kridtes op i løbet af ugen. Målene er kommet på plads.

  Kæden for enden af grusvejen skal fjernes.

  Der er søgt om 2 11-mands mål til bane 5+6 m. hjul + nyt (udendørs) stadion ur. Vi venter på rekvisitpuljen.

  Vi har søgt anlægsfonden om midler til at fjerne volden mod tennis + piletræerne ved bane 7A.

  Vi har fået tilladelse til at bygge et skur på stadionbanen, men venter på penge (15.000,-) fra fondsansøgninger til at gennemføre projektet.

 • HB Køge & FCK (BN/PN/TE/MR)
  Steen fra HB Køge har været forbi og træne årgang 2006.
  Årgang 2008 får besøg af HB Køge spillere i maj.
  Trænerne skal informeres om tilbud fra HB Køge og FCK
   
 • Sponsorer og fonde. (SG/BN)
  Tuborg fonden har afslået at give penge til stadionur. Vi søger videre hos OJD.

 • Stævneudvalg
  • DGI Stævne på tværs d. 20/3
   Over 40 hold besøgte os, og stævnet blev gennemført i en god ånd.

  • Datoer til DGI og DBU Sj. 2016/17
   PN og MR undersøger datoer – evt. Havdrup vintercup

 • Kursus udvalg
  Der bliver afholdt 4 kurser i foråret. BN reklamerer internt og eksternt for at få kurserne fyldt op.
  Vi har modtaget 8.000,- fra DBU til afholdelse af kurserne. (Klubber der rykker).

 • Materialer (SG/MRH)
  -

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  -

5. To-do listen

InitialerOpgaveBemærkning
 PN, LM  Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde) PN tager kontakt til TM VVS
 HR Oplæg til "Ønsker for HGI fodbold, kort/lang sigt  Udgår til fordel for kunstgræs udvalg 
 ML, MP Tage kontakt til Brøndby masterclass  Skal vi have Brøndby som "venskabsklub"? 
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 LM Opsamling på potentielle dommeremner  Der er kursus søndag d. 10/4 fra 10-13. LM kigger forbi. 
 PN Oprettelse af ny hjemmeside  Er gennemført. Udgår. 
 MR, PN Fodbold fitness træner   
 BN, PN Biograftur til unge trænere   
 PN, MR, ML Pokalskabe - antal og indhold   
 MP Holdbilleder og trænerbilleder til hjemmesiden   
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 PN Dommerhonorar 3, 5 og indendørs  Ligger på hjemmesiden under Ledersiden, godtgørelse af dommere. Udgår. 
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" foder   

6. SuperBrugsen Havdrup SommerCup

Stævnet er blevet offentliggjort på stævner.dk.

Der skal indkaldes til trænermøde d. 19/4 kl. 19:30

6½. Klubtur 2016 Kerteminde Cup

Vi får 2 holdgebyr gratis + 15 armbånd (á 525,-) 

7. Ungdom.

Vi skal have planlagt årgang 2011 opstart.

BN planlægger sammen med Rasmus (2012) og Christian (2011).

PN indkalder til trænermøde d. 19/4 kl. 19:30.

Der er en spiller fra årgang 2009, der starter i børnehaveklasse igen. Han kommer derfor til at spille fremadrettet med årgang 2010.

Kurt Larsen starter som træner på årgang 2006 efter sommerferien.

8. Senior

Der bliver rykket rundt i kælderen.

Der bliver ikke et serie 6 hold i denne omgang.

SG indkalder til møde med Rolff omkring kontrakt.

Der kommer en række nye tiltag ifbm. førsteholdets hjemmekampe.

9. Old boys / -girls

Old girls er vendt tilbage.
Der er kommet et nyt super veteran (Johnny Guitar) hold i REOS.

Der skal findes sponsorer til begge hold.

PN og HR sanerer medlemslisterne for oldboys.

10. Økonomi

Regnskabet endte med et minus på 11.000,-. Næste års budget er på -80.000,- ud fra kendte indtægter og udgifter.
Vi har fået tildelt 10.000,- fra DBU i projekt "klubber der rykker". Vi kan bruge de 8.000,- af dem på vores klubkurser.

11. Eventuelt

Vi mangler medier til "Børnefodboldens basis" kursus i maj. PN undersøger.
Vi skal have kigget på fordelingen af burene i kælderen. SG fordeler.
BN har lavet en indsamling af fodbold udstyr til kommunens flygtninge.
Vi skal gennemgå, hvem der har nøglebrikker, og informere trænerne om, hvad de skal gøre, hvis de taber dem. LM er på sagen.

12. Næste møde(r)

Onsdag d. 18. maj kl 19:00.

Luk