Menu

Bestyrelsesmøde 2022-08-10

Bestyrelsesmøde d. 10/8 2022, 19:30

Deltagere: Erik Olsen (EO), Kristian Jensen (KJ), Michael Ruff-Hansen (MR), Fayna Sørensen (FS), Steen Gammelvind (SG), Lars Mortensen (LM), Johnny German (JG)

Fraværende: Preben Nilsson (PN)

Referat for sidste møde blev godkendt.
JG blev valgt som referent.

1.Kunstbaneprojekt
-Ny måltavle forventes leveret i uge 33.
-Der vil komme nye træningsmaterialer til kunstbanen løbende.
-Der kommer en bum op ved indkørslen til kunstbanen. Den vil blive med en kodelås, som vil blive skiftet en gang om måneden. (SGI)
-Det blev besluttet at alle trænerer og leder får sendt koden på mail.

2. Info fra holdene.
Senior.
-Det er kommet en ny træner til senior Jannik Grønbech, han har lovet at blive til sidste kamp i efteråret 2022.

Ungdom
-Det går godt for de ”små”
-Årgang 07 (Nicklas) havde en god tur Sønderborg
-Piger årgang 09/10 (Søren) har været på fodboldskole.
- Bestyrelsen opfordrer trænerer, leder m.m. bruger Facebook i forhold til kampe og ture (sociale arrangementer).
-Årgang 06/07 er lukket. Flere spiller er flyttet til seniorer.
-06/07 Piger er ned lukket da flere skal på efterskole
- Vi mister mange piger. Vi skal have mere fokus på pige siden og hvordan vi fastholder piger. Kristian vil kigge på det nu da han ikke har noget hold.

3.Oldboys
-Vi aftalte at Johnny arrangerer et møde for at få tilmeldt et hold enten i REOS eller DBU.
-Mødet bliver mandag d. 22/8 kl 19.00. (der vil blive indkøbt noget drikkelse).

4.Fodboldfitness
-Det går godt pt. Største hold i Havdrup Fodbold.

5.Sponsorer
-Det blev oplyst at der er dialog med flere store og nye sponsorer.
-Sponsor tavle har fået 4 nye sponsorer.
-Arne Jensen vil gerne sponserer tøj til ungdomsholdene.

6.Kasserer
-Der er mange skyldner og de er blevet låst i klub Office. (ingen kampe, klubskifte)
-Fayna og Lars laver et bedre system på mail til indmeldelse og udmeldelse.

7.PR
-Kristian opdaterer opslagstavle ved hovedindgang til Hal 1.

8.Nyt klubhus
-Erik står for processen. Der er flere muligheder til bygningen: byg nyt, pavillonger m.m.
-Vi snakkede om den kommende drift af klubhuset i forhold til rengøring og vedligeholdelse. Skal det være klubben der står for det eller SIC?

9.Indkommende forslag og info
-De gamle nøglebrikker til omklædninger m.m. vil blive skiftet til de nye brikker. (Lys til kunstbanen)
-Priser i Cafe, måske der kunne sælges dåsesodavand. Erik tager dette til hovedbestyrelsen.

10.Hjemmebanedag
-Der bliver IKKE serveret aftensmad på dagen, men Kristan kontakter Madhytten ang. noget grill mad til frokost.
-Cafe køber øl og vand til dagen. Fodbold afd. sælger selv (vi skal bemande boden)
-Erik taler med Super Brugsen om lån af pavilloner og mad.
-Der er lavet et Excel dokument med opgaver. (Fayna)

 

 

 

Luk