Menu

Bestyrelsesmøde 2022-11-23

Bestyrelsesmøde d. 23/11 2022, 18:00

Deltagere: Erik Olsen (EO), Michael Ruff-Hansen (MR), Preben Nilsson (PN), Fayna Sørensen (FS), Steen Gammelvind (SG), Johnny German (JG) , Kristian Jensen (KJ), Lars Mortensen (LM)

Fraværende:

1. Godkendelse af Referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

2. Valg af referent

PN blev valgt

3. Nyt vedr. kunstgræsbanen

Havdrup fodbold kommer til at bidrage med ca. 20.000,- til indkøb og montage af pannabanen. 
MR undersøger videre.

Der har været 1 års gennemgang. Der udbedres skader på selve banen, mandehuller mv. Der kommer minimum 1 lampe mere ned mod tennis for at forbedre de “sorte huller”.

4. Nyt fra kasserer

Intet væsentligt at berette.

JG: Det koster 7.500,- i engangsgebyr at skifte til SparNord, og kræver at mindst én i bestyrelsen er helkunde. Samme vilkår gælder Sparekassen Sjælland.

5. Nyt fra afdelingerne

Ungdom

Vi er ved at starte pigehold 0. - 3. klasse. Der har været ca. 10 piger til træning hver gang. De store piger har været der til at hjælpe med. Der er forældremøde fredag d. 25. november. 

Der har været afholdt kåringsfest. Den største udfordring var at lyden i begge haller var dårlig. Vi trænger til at få gennemgået lydanlæg i begge haller.

U13 drenge har bedt om at få opdelt deres træningstid til torsdag og lørdag. Der er trådt forældre til mht. hjælp til træning om lørdagen.

U13 drenge skal til Flensborg i pinsen.

Senior

Der er en forespørgsel til tilskud til træningslejr. Der ydes et tilskud pr. kontingentbetalende spiller.

Futsal holdet er blevet rykket op i 1. division, da et hold i 1. division havde trukket sig. Alle hold i puljen spiller på Sjælland. Der er booket tid i Havdrup idrætscenter til hjemmekampene.

Der trænes stadig ugentligt om torsdagen på kunst.

Træningsopstart er 17. januar.

Oldboys mv.

Der er generalforsamling i REOS i næste uge. DBU vil gerne stå for afviklingen af turneringen inkl. påsætning af dommere.

Fitness

Der er ikke så mange om mandagen udendørs. Der er stor tilslutning om torsdagen indendørs.

6. Nyt vedr. sponsorer

EO har skaffet spilletøj til årgang 2015 med Arne Jensen som sponsor.

Tune vask er i gang med at undersøge, hvordan han vil eksponeres for at vaske seniors spilletøj.

Vi arbejder videre med Roskilde festival.

7. Indkomne forslag til info/behandling/debat

a) KJ informerer omkring møde med HB Køge

Vi har for et par år tilbage haft et stærk samarbejde med HB Køge, som er gået i stå under corona. KJ har holdt møde med Steen Knudsen, og skal have et opfølgende møde, hvor detaljerne i samarbejdet skal aftales.

b) MR fremlægger mulig indkøbsaftale med Adidas / Sportified

Aftalen er fremsendt på mail til bestyrelsen. Vi skal bestræbe os på at købe Adidas udstyr via Sportyfied og kan tjene op til 15.000,-, hvis vi køber udstyr for 60.000,-

Aftalen er godkendt.

8. Årshjul

PN undersøger dato for generalforsamling.

Hjemmebanedag. EO undersøger muligheder før sommerferien.

PN står for kåringsfesten.

9. Diverse

Banko d. 1. dec - frivillige

EO og PN finder frivillige til opsætning af borde kl. 16 og nedtagning.

10. Nyt møde

Onsdag d. 11. januar kl. 18:00 hos Erik (Pilevænget 13)

Luk