Menu

2023-03-29 - Ekstraordinær generalforsamling

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAVDRUP FODBOLD 29/3, 2023

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
    Preben Nilsson blev valgt, og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt via mail til alle medlemmer og opslag på hjemmeside og Facebook side.

  2. Valg af økonomiansvarlig
    Heidi Skov Sørensen blev valgt.
  3. Eventuelt
    -

 

Luk