Menu

Bestyrelsesmøde 2016-12-14

Bestyrelsesmøde afholdt den 14. december 2016

Deltagere: Steen Gammelvind (SG), Henrik Rosenbek (HR), Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Søren Tvede (ST), Lars Mortensen (LM)

Afbud: Malene Lindrup (ML), Michael Palbom (MP), Berit Nielsen (BN)

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet 16/11 godkendt.

3. Senior

Der har været afholdt møde med Michael Rolff. Konklusionen blev, at han i princippet har udfyldt sin aftale, og derfor får udbetalt 7.500,- for efteråret.

Der har været afholdt møde i senior udvalget med nogle trænere. Der har været en trænerduo fra Vor Frue på banen. De kendte en del af spillerne, men spillerne ønsker en ny træner udefra.

Valget er istedet faldet på en træner fra Faxe Ladeplads, der har serie 3 som højest rangerende trænergerning. Senior udvalget går videre med ham.

Der bliver derudover arbejdet med at finde en ny træner til 2. holdet.

Gitte og Karsten fortsætter som holdleder og assistenttræner.

4. Tøjleverandørkontrakt

Oplæg til 3-årig kontrakt fra Sportigan i Køge blev gennemgået. Bestyrelsen tiltræder kontrakten.

5. Økonomi / Budget

Vi kommer ud med et resultat der hedder +/- 10.000,- 

Dommertakst for kampe på Solrød kunstgræs sættes til 50,- pr. kamp for 8- og 11-mands kampe.

6. Ungdom.

Årgang 04/05/06 piger er blevet indmeldt. Vi skal have registrere trænerstaben.

Vi er igang med at indhente børneattester for ungdomstrænere og holdledere.

7 Old boys/girls.

Old girls er stoppet. 
Old master (Bent og co.) har overtaget oldgirls indendørs træningstid om tirsdagen.

8. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Hovedbestyrelse
  Der har været afholdt banko d. 1/12.

 • PN har genansøgt Team Solrød om 15.000,- til fjernelse af volden.
  Opfølgning udestår

 • HB Køge & FCK (BN/PN/MR/ML)
  -
   
 • Sponsorer og fonde. (SG/BN)
  Se andet punkt.

 • Stævneudvalg
  Der har været afholdt DBU futsal spillerunde 10/12. 

 • Kursus udvalg
  Patrick Skov (04 træner) har gennemført B1 kursus.
  Søren Tvede har gennemført DBU dommeruddannelsen.
  Vi har fået en ny dommer (Mikkel). Han har dømt første kamp, og vil tage en 11-mands dommeruddannelsen.

 • Materialer (SG/MRH)
  -

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  SG stopper i bestyrelsen til den kommende generalforsamling. Fortsætter i seniorudvalg.

8½. To-do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde) PN tager kontakt til TM VVS
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 LM Opsamling på potentielle dommeremner  LM sidemandsoplærer løbende nye dommere.
 BN, PN Biograftur til unge trænere   
 PN, MR, ML Pokalskabe - antal og indhold  Der er ryddet ud i pokalskabene. Opsætning af pokalskabe skal vendes med hovedbestyrelsen og kommunen. 
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" foder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler  
     
PN Samarbejdsaftale med Fitness4Life PN har skrevet mail til Fitness4Life

9. Eventuelt

Træner/leder spisning 18. november er udskudt til onsdag d. 8. marts 2017, da der kun var 2 tilmeldte udover bestyrelsen. 

Delegeretmøde i DBU Sjælland, januar (måske februar) 2017. MRH og PN deltager.

10. Næste møder

Ikke aftalt.

Luk