Menu

Bestyrelsesmøde 2018-08-24

Bestyrelsesmøde afholdt den 24. august 2018

Deltagere: Fayna Stella Sørensen (FSS), Michael Ruff-Hansen (MRH), Lars Mortensen (LM)

Afbud:  Berit Nielsen (BN), Preben Nilsson (PN), Søren Tvede (ST), Henrik Rosenbek (HR), Søren Jensen (SJ)

1. Valg af referent

Lars blev valgt

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Godkendes på næste bestyrelsesmøde, når der er flere der deltager.

3. To-do listen

Ikke behandlet.

4. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Ungdom
  Lars spørger Berit om Akademitræning skal træne udendørs, når nu banerne er klar.

  Klubturen går til Kerteminde igen i 2019, da den ligger mest hensigtsmæssigt rent tidsmæssigt.

  Årgang 2008/2009/2010 er startet op på sam-træning, og man er fortrøstningsfulde. 33 registreret spillere.

  Kunstbanetider:   
  Piger årgang 2007/08 ikke nok til at fylde en tid, og 04/06 vil stort set ikke træne på kunstbane.
  Fayna finder ud af om løsningen er sam-træning mellem de to årgange, eller sam-træning med Solrød piger er en løsning.
  Havdrup Fodbold har fået tildelt samme tider som sidste år.


 • Senior
  Vi skal have en repræsentant fra senior afdelingen i bestyrelsen. Det ser ikke ud til, at Søren Jensen ønsker at udfylde pladsen.
  Måske Jimmy Glatter kunne være en kandidat.

 • Old boys
  Old Master flyttet til tirsdag kl. 17-18 indendørs, da vi ikke har onsdag mere.
  Oldboys skal vælge repræsentanter til REOS bestyrelse, og det har vi meddelt dem, at det må de selv sørge for.

 • Fodbold fitness
  -

 • Dommer
  Der er færre døm-selv kampe i efteråret, så ingen problemer.

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  -

5. Økonomi

Status på kontingentbetaling:
Der er sendt rykkere ud den 19. august. Der er 95 medlemmer i restance. 50% unge, 25% senior og 25% oldboys / fitness.

Der er udfordringer med kontingentopkrævning, da der er nogen, som får rykkere, men aldrig modtager opkrævningen.
Årsagen kan være problemer med SPAM.

6. Aktuelt

a) Banerne i Havdrup

Banerne åbner for både træning og kampe i den kommende uge.
SIC har lavet et stort arbejde med at få banerne klar.

b) GDPR

Mangler forholdsvis få, vi bliver ved med at tilskynde de sidste til at godkende.

c) Motionsmåned i september (uge 39)

Fayna prøver at samle Christian, Henrik Andersen og muligvis Mary til at stå arrangementet.

d) Træner/ledermøder

Berit har igangsat fotografering til Holdaktier.

7. Eventuelt

Vi skal finde ud af hvem der sætter bander op fredag og tager dem ned igen lørdag.


Lars starter uddannelse, så torsdag ikke en mulighed, hvis Lars skal deltage i møder.
Vi imødekommer Badmintons ønske om at bruge vores indendørstid lørdag den 1/12.

8. Næste møde(r)

Tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.00

Luk