Menu

Bestyrelsesmøde 2017-06-14

Bestyrelsesmøde afholdt den 14. juni 2017

Deltagere: Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Berit Nielsen (BN), Søren Tvede (ST), Søren Jensen (SJ)

Afbud: Michael Palbom (MP), Lars Mortensen (LM), Heidi Hesse (HH), Jannik Petersen (JP), Nicklas Olsson (NO)

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet 17/5 godkendt.

3. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Hovedbestyrelse
  Besked fra hovedbestyrelsen:

  Så har jeg fået besked om, at Team Solrød har indstillet, at vi får et tilskud på 300.000 kr. fra Team Solrød Fonden og Team Solrøds Støttefond 75.000 kr. Sammen med Idrætsanlægsfondens 180.000 kr. er vi så oppe på 555.000 kr.

   Indstillingerne fra Team Solrød skal lige endeligt godkendes i kommunen senere i denne måned, men så langt så godt…

   Derfor vil Jørgen fra Uno meget gerne mødes med os, og jeg tænker at vi er så langt i processen nu, at det er vigtigt at i hvert fald én fra hver afdeling deltager i mødet med ham. Han vil gerne drøfte følgende punkter:

  Støtte Team Solrød
  Støtte LOA
  Støtte andre Fonde
  Egenfinansiering HGI
  Sponsorstøtte UNO
  Byggeansøgning
  Tidsplan Udførsel
  Div.

  Det er altid svært at finde en dato op mod sommerferien, men nu forslår jeg en dato:

  Hvordan ser det ud for jer andre med Tirsdag d. 27. juni kl. 19.00?

  PN og LM deltager i møde. Mandatet fra fodbold bestyrelsen er at det er OK at HGI hovedkassen medfinansierer projektet. Men vi har ikke budgetteret med midler til dette projekt i 2017, så det kan ikke komme på tale.

 • SIC - Hal og baner mv. (HH/MRH)
  MRH og LM holdt møde med SIC (Margit og Steen) omkring udendørsarealerne, og kan referere nedenstående:

  SIC har en plan for vedligehold af baner og arealer, og de vil gerne forsøge at blive bedre til at informere og involvere klubben i disse planer. Der klippes som udgangspunkt græs tirsdag på alle baner, samt fredag på stadion banen hvis der er kampe i weekenden. Vejrlig spiller dog ind på dette. Der arbejdes med at finde en løsning med græsopsamler til deres nuværende klipper. Der klippes også udenom stadionbanen/løbebanen og andre udenomsarealer, ca. hver 14. dag. Således ikke nødvendigvis i samme interval som banerne. Banerne prioriteres.

  SIC kigger på løsninger for klipning af arealet mod tennis hvor volden er blevet fjernet. Men da der ikke er blevet planet ordentligt (der er meget ujævnt) vil de ikke køre ind og risikere at ødelægge materiel.
  Det samme gælder hvor jorden fra volden er læsset af bag bane 7. Her er jorden ikke fordelt så der kan køre maskiner.
  De vil også fjerne bevoksning ved hegnet mellem banerne.

  Årsagen til de mange pletter uden græs på stadionbanen, mener de er at der har ligget store blade på banen igennem længere tid i efteråret/vinteren og derfor ødelagt græsset, da det ikke har kunne få lys. Det skal der være opmærksomhed på til efteråret efter sidste kamp. Der skal nok heller ikke spilles kampe fra sen oktober på stadionbanen. Men eventuelle 11-mands kampe fra midt oktober, bør flyttes til kunstgræs.

  Der er nu vertikalskåret på hele anlægget. Topdressing foretages nok ikke før sommerferien, men før efterårssæson eller i opstart af denne. 
  Der skal eftersås græs når det er muligt og når det giver mening i efteråret.

  Der er en aftale med John Mogensen (AJ) omkring behandling af muldvarpe på banerne.

  -

  Administration af nøgler er flyttet fra fodbold afdelingen til SIC. Bestilling af nye nøgler sker altså gennem SIC.

  -

  Byrådet forventes at bevilge 300.000,- til færdiggørelse af arealet mellem hal 1 og hal 2, hvor der i dag ofte ligger klart vand i regnvejr. PN forsøger at få indflydelse på processen, så der kan etableres cykelparkering på området.
 • HB Køge & FCK (BN/PN/MRH)
  Thomas Mortensen var i Parken til guldfest med FCK d. 28/5.
  FCK stiller op med et trænerteam 15/6 og træner 06/07.
   
 • Sponsorer og fonde. (BN/JP/SJ)
  Årgang 2010 har fået deres nye spilletøj.
  Årgang 2004/2005 drenge er ved at skaffe ny sponsor til spilletøj.

 • Stævneudvalg (PN/SJ)
  Der er ikke Castus cup i HB Køge i efteråret. Til gengæld skal vi have promoveret "træn som en professionel" dagen, så snart vi får en indbydelse.

 • Kursus udvalg
  Vi afholder IKKE DBU børnefodboldens basis kursus i efteråret, da kurset er udbudt af RB06 i november.

 • Materialer (HH/MRH/BN)
  BN har bestilt vimpler, og de bør komme inden vi tager til Kerteminde.

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  Der er startet flygtningebørn på flere hold. Hvis trænerne får udfordringer med at håndtere flygtningene, må vi som om vi skal lave en samlet indsats.

4. To-do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 SJ, PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde)  
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
     
     
 SG Sponsorvæg  Steen? 
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" foder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler Steen?
     
     

5. SuperBrugsen Havdrup SommerCup 2017

Flere af Havdrups hold mangler at tilmelde sig. Derudover mangler vi en del modstandere.

Årgang 2006/2007 drenge tager madboden i år.

Stævnet er på stævner.dk og årgangene skal invitere modstandere.

Der skal følges op på tilmelding af egne hold.
PN skal følge op på boder.

6. Ungdom.

Årgang 01 drenge er stoppet som ungdomsspillere op til sommerpausen. En del af dem fortsætter i senior afdelingen.

7. Senior

Førsteholdstræner Michael Hansen er stoppet efter sidste kamp i serie 3.

Der er tilmeldt et 3. hold i serie 6 til efteråret. Stammen på holdet kommer til at være årgang 01 drengene, evt. suppleret med nuværende senior spillere og enkelte oldboys spillere. Det vil være en god idé at indlemme 01 drengene i senior facebook gruppen med det samme.

Senior har taget en opgave ind omkring sortering af returpant for festlastbiler.dk sammen med årgang 2003 drenge. Forventet overskud er på 5-10.000,-

Der har været afholdt møde med Per Sørensen på 45 år fra Holbæk. Han har på herresiden trænet op til serie 1.

8. Old boys + Fodbold fitness

-

9. Økonomi

Restancer er på 0. :-)
Kontingenter udsendes i næste uge.
Holdtilskud udsendes også i næste uge.

10. Eventuelt

-

11. Næste møde(r)

Onsdag d. 16. august 2017.

Luk