Menu

Bestyrelsesmøde 2017-09-06

Bestyrelsesmøde afholdt den 6. september 2017

Deltagere: Michael Ruff-Hansen (MRH), Lars Mortensen (LM), Preben Nilsson (PN), Berit Nielsen (BN)

Afbud: Michael Palbom (MP), Heidi Hesse (HH), Jannik Petersen (JP), Nicklas Olsson (NO), Søren Tvede (ST), Søren Jensen (SJ)

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet 10/8 godkendt.

3. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Hovedbestyrelse

  Udendørs aktivitetsareal ved hal 2 er netop gået i gang med at blive etableret, og forventes at blive færdigt omkring 1. oktober.
  Der er kommet ny ejer til fitness center på Kildebrogårdsvej. Så fitness i HGI regi bliver nok sparket til hjørne denne gang.
   
 • SIC - Hal og baner mv. (HH/MRH)

  Der er blevet etableret ny belægning mellem hal 1 og hal 2 (SF sten). Når entreprenøren vender tilbage fra sommerferie, bliver belægningen forlænget ud til grusstien. Meldingen fra kommunen er, at der også vil blive etableret cykelparkering langs hal 2. Der vil dog gå lidt tid, da der er leveringstid på cykelstativerne.

  Der har været afholdt kunstgræs fordelingsmøde, og vi har fået det antal timer, vi har behov for. MRH er i gang med at fordele kunstgræs og indendørs tiderne. 
 • HB Køge & FCK (BN/PN/MRH)
  Både FCK, HB Køge og Roskilde KFUM har henvendt sig til klubben omkring deltagelse i Topcenter initiativet fra DBU. Vi forventer at tage en ekstra snak med HB Køge omkring initiativet, der både giver ekstra muligheder for U10-U12 spillere og for klubbens trænere.

  Der er god opbakning til de kommende aktiviteter med Castus cup og "træn som en prof." i HB Køge. Knap så stor tilslutning til træner inspirationsdagen i november.

  Både 07/08 pigerne og 05/06 pigerne forventer at deltage ved Blue and white banner dag i FCK i november. 
   
 • Sponsorer og fonde. (BN/JP/SJ)
  Der er fundet sponsor (EDC) til senior S6 holdet. Sponsoratet er kombineret med omdeling af reklamemateriale. Andre hold kunne overveje "noget for noget" sponsorater.
  Der er 2 potentielle nye sponsorer på bedding. Både Senior S3 og S4 trænger til nyt tøj.

 • Stævneudvalg (PN/SJ)
  Der er reserveret plads i hallen til marts 2018 til at afvikle et stævne på tværs. Vi har de foregående år samarbejdet med DGI omkring dette stævne. Vi skal høre de aktuelle hold, om de ønsker at involvere sig i stævnet, og dermed gøre det til et klubstævne.

 • Kursus udvalg
  ?

 • Materialer (HH/MRH/BN)
  Der doneres 2 bolde og en håndpumpe til de to børnehaver i byen. Søren (05/06 piger) er pædagog i Skovhuset, og kunne måske motiveres til at spille mere bold på deres kunstbane.

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  Jannik Petersen er udtrådt af bestyrelsen.

4. To-do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 SJ, PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde)  
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 PN, BN Hjemmesidekursus til Berit   
 PN Skiltning + lys  P på grusbanen skilt
Henvisning til udendørs omklædning
Lys mellem hal 1 og 2 
 SG Sponsorvæg  Steen? 
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" foder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler Steen?
     
     

5. SuperBrugsen Havdrup SommerCup 2017 - Evaluering

 

Bestyrelsen har endnu engang oplevet manglende opbakning fra holdene og store udfordringer med at skaffe dommere til stævnet. Bestyrelsen ønsker derfor ikke at være drivkraft bag et sommercup 2018. Det vil blive taget op på trænermødet, om der er andre i klubben, der vil føre stævnet videre - evt. under andre former.

6. Kåringsfest planlægning 28/10

MRH og PN finder sidste års tilmelding frem og fordeler årgangene på formiddag og eftermiddag. BN tager kontakten til holdene omkring tilmelding og bestilling af årets ...

7. Ungdom.

Årgang 2012 er genstartes. Der arbejdes stadig på at finde et trænerteam til holdet.

 

Der er utilfredshed i forældregruppen på årgang 2006/07 drenge specielt omkring udtagelse af  spillere til hold 2. PN tager kontakt til holdet, og forsøger at deltage på det forældremøde, holdet afholder.

På årgang 2010 er træner fremmødet svingende, hvilket giver noget uro. BN og HH vil forsøge at få årgangen til at afholde et forældremøde, hvor mulige løsninger kan drøftes.

8. Senior

Per Sørensen er stopper som førsteholdstræner. Thomas Elnegård overtog tjansen, men må desværre stoppe af personlige årsager. Jesper Kragh er herefter primær træner for både hold 1 og 2. Henrik Rosenbek deltager fortsat i træningen, så meget tiden tillader.

Inden tilmelding af hold til forårsturneringen, skal vi sikre at et evt. 3. hold kan drive med senior spiller, og ikke er afhængige af hjælp fra oldboys.

9. Old boys + Fodbold fitness

-

10. Økonomi

På trods af nedgang i antal ungdomsspillere, hvilket efterlader et hul på 50.000,- i kontingent indtægter, ser økonomien fin ud. Udgifter til stævneaktivitet generelt og til Kertemindecup har været væsentlig lavere end budgetteret. 

Der er pt. ca. 10 spillere i restance. 

11. Eventuelt

Vi skal have booket et bestyrelsesarrangement. Evt. et "farvel sommercup" arrangement.

Hoved kroppen ... dag. Berit kontakter skolen.

Berit er i gang med at undersøge mulighederne for at få etableret en kunstgræsbane i Havdrup.

12. Næste møde(r)

Tirsdag d. 3. oktober 2017.

Luk