Menu

2023-10-09 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde d. 9/10 2023, 19:00

Deltagere: Erik Olsen (EO), Nichlas Kronborg Jespersen (NJ), Christian Norup (CN), Michael Ruff-Hansen (MR), Heidi Skov Sørensen (HS), Kristian Jensen, Steen Gammelvind (SG)

Fraværende: Bjørn Skou Eilertsen (BE), Johnny German (JG), Natalie Dalsø Mikaelsen (NM),

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

2. Valg af referent (Christian)

3. Økonomi
Tallene er fine og vi oppe 331 medlemmer i klubben. Serie træner aflønninger aftales indbyrdes.

Dialog om kontingent godtgørelse og generelt hvad vi skal gøre for de frivillige. Tages op som punkt næste møde. 

Tilskud til de enkelte hold er oppe og vende. Der skal laves retningslinjer. 

4. Debat om sponsorat og sponsoraftaler
Partners group: Leads fra LinkedIn. Synlighed på forskellige platforme. 
En kreativ del og en økonomisk del som har haltet lidt. 
Havdrup LinkedIn profil som Steen driver men hvor leads kommer fra Partners. 
Vi har ikke helt fået det udbytte af samarbejdet som er ønsket. Der mangler muligvis deltagelse i netværksmøder i forhold til at få landet sponsorater men tiden er der ikke. Vi vil gerne lande lokale sponsorer og forældre. 
Samtale omkring fonde mm. En film med spiller der fortæller om Havdrup fodbold kunne være en mulighed for promotion. 

Opsigelse af partners groupe ved udgang af aftalens udløb vedtaget af bestyrelsen.


5. Nyt fra afdelingerne 

Børn/ungdom
Kerteminde cup - tilskud til bus samt holdgebyr. Egen betaling pr deltager samt tilskud til træner/diæt penge.
Træner kurser, børn/ungdom.

Flere årgange startes op nu.

DBU-fodbold skole, succesen vil vi gerne gentage. 

Børne og ungdoms stævne med overnatning på skolen mulighed. Sommer cup? 

Oldboys
Flere aflyste kampe. 

Forslag om Rom aften i afd. 

Superveteraner går fint. 

Senior
Nye træner hos herrerne og det går generelt godt. Muligt der mangler noget sparring til Serie 2. Mulig holdleder fra Køge måske kunne være en mulighed.

Lidt udfordret i spillertruppen til kampe med skader og afbud. 

Planlægger en trænings tur til Bornholm. 

Fitness
Fitness passer sig selv. 

Dame senior
Dame afd. Er kommet godt i gang med 26 tilmeldte. Der er spillet kampe og selvom det er blevet til nogle snitter, så er humøret højt. 
Trøje sponsor er på plads Chilles thai. 

6. Julebanko
30/11 bordopsætning, fodbold hjælper. 

7. Generalforsamling 2024
Marts 27/3

8. Nyt fra træner/ledermøder ikke afholdt. 

9. Andet
Snak om grusbanen. Hvad skal der ske med den. Parkeringspladser på noget og inddrage noget til mere græs til en 11 mands bane samt mere vinterbane mulighed. 

Snak om 1 - 8mands og 2-5 mands samt udenoms arealer er ønsket. 

Snak om SIC og personale der skal åbne hallen mm. 

Vedtaget flytning af spiller box. 

Holdbilleder. Vi undersøger. 

Muligt indkøbe et telt mere. 

Dialog om kontingent godtgørelse og generelt hvad vi skal gøre for de frivillige. Tages op på næste møde. 

10. Næste møde
Ikke på plads

Luk