Menu

Bliv medlem / Kontingent / Udmeldelse

Kontingent for 2021

Kontingentsatser for Havdrup Fodbold

 

Årgang / Type Årligt Halvårligt
U5 - U7 600,00 2 x 300,00
U8 - U15 1.200,00 2 x 600,00
Senior med træner 1.600,00 2 x 800,00
Senior uden træner 1.200,00 2 x 600,00
Oldgirls / Oldboys 1.200,00 2 x 600,00
Over 65 år 600,00 2 x 300,00
     
Fodbold Fitness 600,00 2 x 300,00
Efterskolekontingent 500,00 2 x 250,00
Passivt- / støttemedlem 250,00  

 

Indmeldelse sker ved udfyldelse af nedenstående blanket.

 

Medlemskab af Havdrup Fodbold, herunder kontingent forpligtelse, gælder for et halvt år ad gangen.

Medlemskabet er bindende i hele kontingentperioden, uanset om man meldes ind eller ud i løbet af en kontingent periode.

Der ydes ikke refusion på indbetalt kontingent.

Indmeldes man indenfor de sidste måneder i en kontingent periode, kan der dispenseres for fuldt kontingent - vurderes individuelt.

Udmeldelse af klubben skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren (fayna.hgi.fodbold@gmail.com).