Menu

Bliv medlem / Kontingent / Udmeldelse

Kontingent for 2022

Kontingentsatser for Havdrup Fodbold

 

Årgang / Type Årligt Halvårligt
Ungdom - U5 - U7 600,00 2 x 300,00
Ungdom - U8 - U18 1.200,00 2 x 600,00
Senior med træner 1.600,00 2 x 800,00
Senior uden træner 1.200,00 2 x 600,00
Oldgirls / Oldboys 1.200,00 2 x 600,00
Over 65 år 600,00 2 x 300,00
     
Fodbold Fitness (u. kampe) 600,00 2 x 300,00
Efterskolekontingent 500,00 2 x 250,00
Passivt- / støttemedlem 250,00  

 

Indmeldelse

 

Medlemskab af Havdrup Fodbold, herunder kontingent forpligtelse, gælder for et halvt år ad gangen.

Medlemskabet er bindende i hele kontingentperioden, uanset om man meldes ind eller ud i løbet af en kontingent periode.

Efter 14 dage i en kontingentperiode, ydes der ikke refusion på indbetalt kontingent.

Indmeldes man indenfor de sidste måneder i en kontingent periode, kan der dispenseres for fuldt kontingent - vurderes individuelt.

Udmeldelse af klubben skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren (fayna.hgi.fodbold@gmail.com).