Menu

Bestyrelsesmøde 2022-09-14

Bestyrelsesmøde d. 14/9 2022, 19:00

Deltagere: Erik Olsen (EO), Michael Ruff-Hansen (MR), Preben Nilsson (PN), Fayna Sørensen (FS), Steen Gammelvind (SG), Lars Mortensen (LM), Kristian Jensen (KJ)

Fraværende: Johnny German (JG)

1. Godkendelse af Referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

2. Valg af referent

PN blev valgt

3. Nyt ”Kunsten”

Lås på port

SIC har sat kædelås på porten.

Vi har bedt om at der er åbent alle dage fra 8-22. Og at det primært er vigtigt at der er aflåst i weekenderne.

Torben har svaret med åbningstider (se hans mail separat)

Lys

Vi kan pt. ikke tænde lyset selv. Vi skal ringe til SIC, som så kan tænde via deres telefon.

Elektrikeren har klarmeldt eltavlen, så problemet formodes at ligge i salto boksen. Steen Hansen SIC har rekvireret udbedring af denne, så vi forhåbentligt snart igen selv kan tænde/slukke for lysmasterne.

Det lyder endvidere til at der er ekstra lamper på vej til master for forbedring af lysniveauet.

Parklamper

Der er nu lys i parklamper. Jeg er blevet oplyst… at de tænder efter lysniveau, på samme system som lysmasterne. Så når der er lys i parklamperne, kan lyset i lysmasterne også tændes (når vi ellers igen kan det)

Grene og blade på kunsten.

SIC er opmærksom på at det er et stort problem. Og de siger at de allerede ved etableringen gjorde opmærksom på dette til kommunen.

Måske vi skal bearbejde kommunen for yderligere træfældning?

Spillerboks.

Fra tilskuernes synspunkt er den i vejen som den står nu, hvis man vælger at stille sig bag, eller umiddelbart ved siden af den og se fodboldkamp. Sidder man på tribunen er den ikke i vejen.

Fra brugernes (spillere og trænere) synspunkt er placeringen god.

Vi kan ikke bare flytte boksen da anlægget og boksen er kommunal ejendom. Dvs. større ændringer skal ansøges og godkendes.

Vi bør endvidere tænke os godt om, inden vi evt. flytter boksen. Og lave en grundig gennemgang på stedet.

Hvis vi, som vi har talt om, skal lytte mere til brugere/medlemmer/trænerne så er en flytning til den modsatte side af anlægget ikke nødvendigvis ønskværdig.

Dels benyttes boksen af holdene dagligt til opbevaring af tasker/tøj mv. i tørvejr ifm. træning. Dette er en stor hjælp til alle hold.

Vinden kommer ofte hal siden og der er god læ i boksen i forbindelse med kampe. Især i de mange kolde måneder er det en fordel for hjemmeholdet at den vender som den gør nu.

Af hensyn til kampafvikling er det rart at holdene er på hver side af banen. Dels i forhold til at ”vinke”, samt for at undgå evt. ”sammenstød” mellem trænere/hold.

En evt. flytning kunne være at rykke den til siden, hen på den anden side af skraldespanden eller hen på den anden side af lågen, mellem låge og el-skab.

Jeg her bedt boks leverandøren Tress om en pris på at etablere punktstøbning for ny placering af boksen.

Jeg vil gerne bede om tilladelse til at udskifte brædderne i ”hjemmeholdets” boks til bredere brædder, da man ikke sidder ret godt på de smalle brædder. Estimeret pris ca. 400,-.

Tribune

Hvis vi på et tidspunkt skulle ønske mere tribune plads, så vil en ny tribune være billigere end at udvide på eksisterende.

Græsbaner

Græsbanerne er rigtig gode, og vi kommer forhåbentligt til at bruge dem endnu mere til foråret.

Der er flere årgange som træner på græs og der spilles faktiskogså en del 7- og 8-mands kampe.

Jeg syntes vi skal gøre mere for at forbedre forholdene omkring græsbanerne.

Nu er der kommet mere plads omkring banen, da vi ikke skal bruge ethvert græsstrå, så der er mulighed for at skabe lidt miljø omkring banerne.

Tænker vi kan søge puljer til køb af borde/bænke sæt.

Samt bede SIC om at beskære buskads mv. jævnligt, så der er rart at være.

4. Nyt fra afdelingerne

Ungdom

U13/U14 piger har vokset sig store til at have 2 8-mands hold. Der mangler hjælp til træning, og de prøver at hverve internt. 

Årgang 2009-2012 træner sammen, hvilket er et meget stort spænd - også i forhold til at der kun er ét kamphold. 

Årgang 2013-2014 har fået en ekstra træner - Linda.

Årgang 2015 har fået et par nye assistenter

Vi har haft inspirationstræner ude fra FCK.

Vi forsøger at samle sammen til et C1 trænerkursus til afholdelse i Havdrup

Senior

Der kommer løbende flere nye spillere til træning. Der er +30 spillere til træning. Der er omfattende kampaktivitet, men ikke så mange skader. Der er stor opbakning til kampene fra byens folk.

Der er oprettet et nyt 8-mands senior hold - primært med årgang 04.

Oldboys mv.

Situationen på oldboys er noget usikker mht. holdledere / kontaktpersoner. Pt. har vi ikke tilmeldte hold til oldboys spillere under 50 år. Udfordringen er at holde fødekæden i gang fra senior til oldboys. Vi prøver at holde gang i træningstilbud til de yngre oldboys, og ser om vi ikke kan skabe et hold ud af det.

5. Nyt fra kasserer

Der er 266 medlemmer dd. Ungdom står for de 130 medlemmer. Der er restancer på 3.400,-

6. Nyt vedr. sponsorer

Der arbejdes videre med skiltesponsorer til stadion. 

7. Kåringsfest

Det afholdes 29/10. Vi skal være opmærksomme på, at der er seniorkamp på stadion kl. 14.

Der skal laves invitation til spillerne og efterfølgende program. KJ, MR og PN arbejder videre.

8. Diverse

Caféen har været til behandling i hovedbestyrelsen, hvor afdelingerne har forespurgt om vi kan få billigere priser. Umiddelbart ønskede cafeudvalget det ikke. Fodboldbestyrelsen tager det til efterretning. Cafeudvalget arbejdet videre med en ny model for overskudsdeling.

EO er blevet kontaktet fa HB Køge vedr. muligt fortsættelse af samarbejdet. Bestyrelsen ønsker at fastholde og gerne udbygge samarbejdet. KJ prøver at "revitalisere" samarbejdet.

9. Nyt møde

Onsdag d. 12. oktober kl. 19:00

Luk