Menu

Bestyrelsesmøde 2016-10-06

Bestyrelsesmøde afholdt den 6. oktober 2016

Deltagere: Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Malene Lindrup (ML), Michael Palbom (MP), Søren Tvede (ST), Berit Nielsen (BN), Lars Mortensen (LM)

Afbud: Steen Gammelvind (SG), Henrik Rosenbek (HR)

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet 7/9 godkendt

3. Tøjsag

Lars Mindegaard har vendt tilbage med fortsat ønske om at årgang 06 spiller i det indkøbte Adidas sæt. Dette kan bestyrelsen ikke acceptere, da det vil bryde vores kontrakt med Sportyfied og Select.

Bestyrelsen foreslår at der trykkes firmaernes logoer på det udlånte Select tøj.

4. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Hovedbestyrelse
  -

 • SIC - Hal og baner mv. (SG/MRH)
  PN har genansøgt Team Solrød om 15.000,- til fjernelse af volden.
  BN har talt med kommunen vedr. sponsorvæg til stadionbanen.
  SIC har pr. 1/10 overtaget pleje af arealerne fra OK Nygaard. Vi skal have et møde med SIC.
  Der er ikke nogen ændring vedr. bander fra kommunens side. MP spørger trænerne/holdlederne, om der er nogen der vil stå for opsætning/nedtagning af bander.

 • HB Køge & FCK (BN/PN/MR/ML)
  Vi har et par U14 piger til at spille med på HB Køges elite hold.
   
 • Sponsorer og fonde. (SG/BN)
  Der er nyt skilt i hallen fra Solrød EL. Der kommer et skilt mere i hallen. Vi har også et par skilte på vej på stadion.

 • Stævneudvalg
  Vi har tilbudt ekstra tider til DGI. 13/11 holder DGI en slags futsal stævne. 

 • Kursus udvalg
  Vi har sammen med DBU afholdt futsal kursus fredag d. 30/9. 5 trænere fra Havdrup deltog.
  Patrick Skov (04 træner) ønsker at deltage B1 kursus. Det er bevilget af bestyrelsen. Vi laver en skriftlig aftale med ham.

 • Materialer (SG/MRH)
  -

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  -

5. To-do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde) PN tager kontakt til TM VVS
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 LM Opsamling på potentielle dommeremner  Der er kursus søndag d. 10/4 fra 10-13. LM kigger forbi. 
 BN, PN Biograftur til unge trænere   
 PN, MR, ML Pokalskabe - antal og indhold  Der er ryddet ud i pokalskabene. Opsætning af pokalskabe skal vendes med hovedbestyrelsen og kommunen. 
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" foder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler  
 SG Søge midler til nyt stadionur SG har søgt midler, og uret er indkøbt.

6. Fodboldens kåringsfest

BN er gået i gang med at finde præmier.
SG er i gang med indsamling af holdaktier.
MRH sender tøjønsker til BN.

7. Ungdom.

Årgang 2011, 2012 og 2013 er ikke meldt ind endnu. 

Tom 07 ønsker at stoppe. Der arbejdes på et samarbejde med årgang 2006 med Kristian som bindeled.

Henrik og Brian 09 ønsker at stoppe. Der arbejdes internt på årgangen med at finde en fremadrettet løsning. 

8. Senior

LM er tilknyttet 2. holdet som udskiftningsleder. 1. holdet klarer sig godt i tabellen, og 2. holdet har stadig til gode at vise deres potentiale. Stemningen er generelt blevet bedre på holdet.

9. Old boys / -girls

-

10. Forslag om fastsættelse af trænergodtgørelse fra 2017. 

PN fremsender et forslag til fremtidig træner/holdgodtgørelse. 

11. Økonomi

Fitness holdet er blevet meldt ind og har betalt kontingent.

12. Eventuelt

Træner/leder spisning 18. november. SuperBrugsen laver mad.
Morten Olsson har fået haltid til det kvindelige futsallandshold fredag aften. De bliver meldt ind i klubben.
Medlemmerne er blevet spurgt bla. på facebook om de vil betale 200,- ekstra i kontingent mod at klubben indkøber spilletøj til alle hold. Ca. 3/4 svarede ja. BN præsenterede tøj fra forskellige leverandører. 

13. Næste møder

Onsdag d. 16. nov. (med forbehold for ændringer) kl. 19:30.

Luk