Menu

Generalforsamling 2016 - Årsberetning

2015 har været endnu et godt år med en god, positiv udvikling og flere nye initiativer er taget i Havdrup Fodboldklub.

Medlemstallet er steget en smule og ligger stabilt på godt 300 medlemmer.

Vores senior afdeling er vokset jævnt henover året og målsætningen om, at få to 11-mands hold tilmeldt i turneringen samtidig med at 1. holdet rykkede op til serie 3, blev opnået.
I den kommende forårssæson har vi igen 2 11-mands senior hold tilmeldt turneringen. Og den nye målsætning er oprykning til serie 2 for 1. holdet og til serie 4 for 2. holdet. Det bliver spændende at følge de unge drenge i forårets korte turnering

En ny strategi for opstart af nye ungdomsårgange blev benyttet i foråret og årgang 2010 er kommet rigtig godt i gang og er allerede en velkørende årgang.

Vores årlige sommerstævne, Havdrup Sommer Cup, havde i 2015 deltagelse af 70 hold, fordelt på 10 forskellige årgange. I hår havde vi for første gang teamet op med SuperBrugsen Havdrup, der stod for præmier til spillerne og havde en madbod på dagen. Dette samarbejde forventer vi at gentage i år.

Som vanligt var der stor ros til arrangementet fra de deltagende hold. Især at vi som arrangør kan stille med dommere til at styre kampene, har stor betydning for stævnets succés. Foruden en del forældre samt den faste dommerstab, havde vi rigtig mange af de lidt større spillere i klubben til at hjælpe til med denne opgave.

Havdrup Fodbolds klubtur, er et blevet et tilbagevendende arrangement for klubbens ungdomshold, som tager til Kerteminde Cup, med overnatninger i forbindelse med stævnet og samlet transport i turistbusser. Klubturen gennemførtes for første gang i 2014 hvor 7 årgange deltog. Klubturen gentages i 2016 for tredje år i træk, med stor opbakning fra klubbens hold.
 
Vi har som vanligt også afholdt Fodboldens årlige kåringsfest, med kåringer af årets spillere og fightere på årgangene, samt kåring af årets træner og årets dommer i klubben. Til stævnedelen spillede de ældste årgange futsal og de mindste på tværs med bander.

Netop bander har været en udfordring i denne vintersæson, da SIC's personale pt. ikke må opsætte bander. Det lykkedes at få dispensation fra arbejdstilsynets påbud, så klubbens frivillige selv sætter bander op. Vi arbejder videre med at hjælpe kommunen med at finde arbejdsmetoder, så kommunens folk igen kan varetage denne opgave for Havdrup fodbold og de andre fodbold klubber i kommunen.

Futsal er det "nye" indendørs, som på sigt formentlig vil erstatte det traditionelle indendørs med bander. Tendensen er at DBU sjælland udbyder Futsal til flere årgange år for år. Og eksempelvis DBU København tilbyder udelukkende Futsal som indendørs turneringsform.

Endnu en god tradition, er at der hvert år i november måned arrangeres en dommer/træner/leder aften, hvor de frivillige i Havdrup Fodbold er inviteret til mad og drikke i klubben og en god mulighed for at mødes og snakke om løst og fast, på tværs af forskellige hverv og årgange i klubben.

Et andet nyt tiltag sidste år var Havdrup Fodbolds fodboldskoler, for de yngste årgang i vinterferien. Dette har været afholdt igen i år, og var igen en stor succes for børnene.

Vi har de senere år gjort meget for at uddanne vores trænere og igen i år afholder Havdrup sammen med DBU en række trænerkurser i klubben, hvor en god del af vores trænere deltager.

Havdrup Fodbolds dommer forening skal nævnes så ofte som muligt. Vi er meget stolte af den ordning vi har, hvor vi kan stille dommere til alle 8- og 11-mands kampe, som er såkaldte "døm selv kampe". Derudover har vi en del unge spillere som hjælper til med at dømme 3- og 5-mands stævner i klubben.

Både egne trænere, spillere samt de gæstende hold, roser ofte Havdrup, for at vi stiller med "rigtige" dommere til ungdomskampe, som de fleste andre steder dømmes af en forælder eller træner. Vi har dog langt fra overflod af dommere og der er brug for tilførsel af flere nye frivillige som vil hjælpe med at dømme nogle af de mange kampe vores ungdomshold spiller i løbet af året.

Nyeste tiltag i kommunen er en kunstgræsanlæg placeret i Solrød, som vi i Havdrup får adgang til at benytte. Dette glæder vi os meget til, da grustræning er ved at være noget, de færreste spillere og hold har lyst til, efterhånden som kunstgræs er blevet udbredt næsten alle steder. Vi forventer at anlægget står færdigt medio maj, så vi kan tage det i brug til efteråret.

Da klubben ikke råder over en storsponsor, er vi afhængige af at klubbens økonomi styres stramt af bestyrelsen i fællesskab og kassereren i særdeleshed. Her har vi også brug for medlemmernes hjælp ved kontingentindbetaling. Ca. 1/3 af medlemmerne dvs. ca. 100 personer, har for vane at indbetale kontingent efter den fastsatte frist. Vi spilder årligt ca. 100 timer på at følge op på disse restancer. Tid, vi kunne bruge langt bedre på aktiviteter for klubbens medlemmer.

Det er løbende lykkedes os at få endnu flere og bedre haltider, så de fodboldspillende børn i byen også har mulighed for at dyrke deres idræt i vinterhalvåret, når sne og kuldegrader raser.

Sluttelig en stor tak til de rigtig mange frivillige, som deltager på alle årgangene, med hjælp til stort og småt. De mange gode arrangementer vi heldigvis har, til glæde for fodboldklubbens børn, var ikke muligt at få gennemført uden en hel masse frivillige kræfter.

Mange hjælpsomme forældre, brødre og søstre, som har mulighed for at hjælpe til med forskellige opgaver, er en kæmpe støtte for vores fodboldspillende børn. Det er vigtigt for både børnene og fodboldklubben, at man som forældre og familie forsøger at støtte op om klubbens arbejde som aktiv deltager, i det omfang man har mulighed for det.

Havdrup Fodbold bygger på frivillighed, og vi ønsker at foreningen er et fællesskab, hvor sammenhold, venskab og samarbejde er i højsædet.

Luk