Menu

Bestyrelsesmøde 2022-01-18

Bestyrelsesmøde d. 18/1 2022, 19:30

Deltagere: Erik Olsen (EO), Kristian Jensen (KJ), Michael Ruff-Hansen (MR), Preben Nilsson (PN), Fayna Sørensen (FS), Steen Gammelvind (SG), Lars Mortensen (LM)

Fraværende: Johnny German (JG)

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

2. Økonomi 

Der er restancer omkring 20.000,- Halvdelen er senior. Regnskabet for 2021 er ved at blive lukket. Der udestår afregning for mål til kunstgræs banen. 2002 8-mandsholdet lukker, og det andet 8-mands hold overflyttes til old-boys.

Deadline for tilbagebetaling af kontingent er 14 dage efter opkrævning. Herefter betragtes man som medlem i kontingentperioden.

Gebyr for opkrævning. Vi fastholder at vi ikke opkræver rykkergebyr. PN hjælper FS med at rykke spillere.

Medlemstal er indrapporteret til SIU. Vi er 245 medlemmer pr. 31/12.

a) Årets resultat

Det endelige resultat udestår. 

b) Budget

Budgettet udestår.

c) Indtægter v. fyrværkeri.

KJs hold løste opgaven med at husstandsomdele fyrværkerikataloger i Havdrup for Ejby fodbold, og fik selv halvdelen af indtægten for denne opgave. 53 kunder oplyste at de kom fra Havdrup og købte krudt for lige over 50.000,- hvilket indbringer Havdrup fodbold 10% = 5.000,-

 

3. Projekt Kunstbane

Der er fastmonteret 2 nye spillerbokse, og SG vil forsøge at sælge de gamle spillerbokse, så snart de defekte hjul er skiftet ud.

Det er bemærket at der er lidt mørkt på 3-mands banerne. Det er en udfordring med mere lys aht. nærhed til beboelse.

Anlægget låses af kl. 22 man-tor, kl. 20 fre og kl. 18 i weekenden.

a) Hvad mangler før vi er helt i mål?

Måltavle.

Tribune - forventes i uge 3.

Frisparksfigurer.

Låger til mandehuller skal laves færdige.

Muligvis udskiftning af glas i den spillerboks nærmest hallen til transparent glas.

Materialegård er under opførelse. 

b) Forslag om afholdelse af fodboldens egen indvielse.

PN vælger en dag (ultimo april) hvor alle/de fleste hold kan spille hjemme, og meddeler DBU.

c) Andet

MR har forsøgt at afbooke vores tider på Solrød kunstbane. Pt uden held.

Ny plan med banenumre er rundsendt og godkendt. 

Kunstgræsbanen skal oprettes som spillested.

 

4. Nyt fra afdelingerne 

a) Ungdommen (KJ og EO)

KJ har forespurgt en mor til en spiller, om der hun ville være børneleder (sparring til ungdomstrænerne).

Der er gode kræfter i gang med at kigge på at starte en 2017/2018 årgang op i maj. EO deltager de første par gange.

Kurt Larsen er blevet indlemmet i årgang 2011. Velkommen tilbage. 

b) Seniorerne (SG og MR)

De er startet op i dag med 28 deltagende spillere. Der er kommet tidligere spillere tilbage og også nye spillere. Så det ser rigtig fornuftigt med at kunne drive 2 hold i foråret.

Der arrangeres træningskamp mellem Havdrup senior og tidligere Havdrup spillere i februar.

Senior spiller også futsal i Sjællandsserien og har stadig mulighed for oprykning.

c) Old Boys og fitness

Fodbold fitness afdelingen vokser. Alle oldboys er samlet i samme gruppe i KlubOffice, og ikke længere opdelt pr. årgangsgruppe.

 

5. Orientering fra EO vedrørende helhedsplan (fremover kaldet facilitetsplan) fra Hovedbestyrelsen, som holder møde om dette den 3.2.

Der ønskes etableret en pannabane på stenarealet ved kunstgræsbanen. Fodbold afdelingen har mulighed for at investere et beløb i etablering af banen. 

Gymnastik ønsker at investere 50.000,- i en udvidelse af aktivitetsområdet til en basketbane.  

Vi ønsker at etablere et klubhus i jordarealet ved kunstgræsbanen ned mod tennisklubben. Også gerne med vand, strøm og toiletforhold. Der er enighed i bestyrelsen omkring denne plan.

Der etableres en bom for enden af grusvejen ud mod Skolevej, så der ikke er biltrafik på grusvejen.

Vi ønsker at udvide parkeringsarealet ind på det nuværende cirkusareal.

 

6. Pannabane og basketballbane i fællesskab med Hovedbestyrelsen. Orientering om planer og finansiering (EO)

Se punkt 5.

 

7. Projekt Klubhus samt ønske om fast standplads i fællesskab med Caféen og ønske om hvordan samarbejdet med caféen ønskes fremtidigt.

Se punkt 5.

 

8. Indkomne forslag:

a) aktivitetskalender (MR)

Aktivitetskalenderen på hjemmesiden skal revideres og vi skal evt. overveje at bruge muligheden i KlubOffice.

b) Prioritering kunstgræs (MR)

Principper udarbejdet af MR blev gennemgået og principgodkendt. Skal efterfølgende lægges på hjemmesiden.

c) Diverse

PN undersøger om vi kan lave en OK plakat med QR kode, så man kommer direkte ind til medlemskab i OK med automatisk tilmelding til Havdrup fodbold.

Sponsor tavlen er ikke igangsat endnu. Der er grønt lys fra SIC til opsætning.

 

9. Planlægning af den kommende generalforsamling 

GF afholdes tirsdag d. 15/3 kl. 19:30.

EO tilbyder at genopstille til formandsposten. 

Alle modtager genvalg

 

10. Diverse

LM arbejder med at få "HGI Fodbold" omdøbt til "Havdrup fodbold" i DBU.

EO har talt med Thomas Eggebrecht fra SuperBrugsen vedr. portvinsaften for oldboys.

11. Dato for næste møde : Onsdag 30/3 kl. 18:30

 

Luk