Menu

Bestyrelsesmøde 2022-05-24

Bestyrelsesmøde d. 24/5 2022, 19:30

Deltagere: Erik Olsen (EO), Kristian Jensen (KJ), Michael Ruff-Hansen (MR), Preben Nilsson (PN), Fayna Sørensen (FS), Steen Gammelvind (SG)

Fraværende: Lars Mortensen (LM), Johnny German (JG)

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

2. Kunstgræs inkl. pannabane

Der kommer måltavle i uge 26.

EO: udskiftningsboksen bør flyttes over på modsat side af banen. MR/KJ undersøger hos Karise Byg on anlæg, hvad det vil koste at flytte den.

Vi har fået 13.000,- fra SIU til agility redskaber. 

Der er kommet 141.000,- fra idrætsanlægsfonden + 100.000,- fra SuperBrugsen + 20.000,- fra Nordea fonden til agility banen + pannabanen. EO skriver til HGI HB for at finde ud af tidsplanen, og hvad fodbold evt. skal stå for ifht. bestilling, projektstyring osv. af pannabanen.

 

3. Økonomi 

Restancelisten er i kontrol. Der er netto tilgang af medlemmer i klubben. Specielt årgang 2017-2018 og fitness skaber god fremgang.

Der er kommet medlemstilskud fra Solrød kommune.

Vores VEO abonnement er udvidet uden beregning indtil det nye kamera kommer.

 

4. PR

Intet nyt. OK manden glippede til 21/5. PN laver aftale med OK.

 

5. Sponsorer / igangværende idéer

Den lokale ejendomsmægler, AJ skadedyr og LN bilcenter vil gerne have et skilt. Vi vil helst lave 4 skilte ad gangen, da prisen på 1 og 4 skilte er den samme.

KJ skaffer print fra Madhytten og sender til SG.

Vi kan tænke over om vi kan lave krydssalg på skilte med vores tøjsponsorer, og så give rabat på første års afgift.

 

6. Indkomne forslag

-

 

7. Klubhus

EO har talt med Tunes formand. Deres forgående "klubhus" var en containerløsning på linje med Solrøds løsning. Et par containereleverandører er undersøgt, men priserne er ret høje. Thinggård tømreren skal også tages med på råd. Der er gravet el, vand og kloak ned til Tennis, Petanque og fodbold.

 

8. Stævnedagen 21/5

Fortsæt med:

 • Telt(e) (opsat dagen før)
 • Parkeringsvagt (gerne 2)
 • Caféen tilstede både på kunstbanen og indhegningen
 • Info email til hold på forhånd med baneoversigt + kom i god tid.

Prøv:

 • "Stævneleder" tilstede ved 3- og 5- mands bane
 • Skilte på målene med puljer / hold
 • Uddan Havdrups trænere til at lede et stævne/pulje (træner lederdag)

 

8½. Hjemmebanedag 27/8

 

9. Træner/leder møde den 10.6

 • Opgaver vedr. mad bestilles.
  • Tapas bestilles i SuperBrugsen (EO)
   • Alternativt kan vi høre caféens personale, om de vil lave mørbradgryde.
  • Chips (FS)
 • Opgaver med Drikkevarer chips mm.
  • Rødvin / hvidvin købes i SuperBrugsen (EO)
  • Øl og sodavand købes i caféen
 • Lokale og teltopsætning? 
  • Vi sidder i caféen
 • Service, borde og stole (hvis telt) hvem?
  • Service lånes af caféen

Dagsorden

 • KJ sender til senere indførsel i referatet !!!!

 

10. Nyt fra afdelingerne 

a) Ungdommen (KJ og EO)

Vi pønser på opstart af årgang 2012, 13, 14 pigehold. DBU har et koncept med "fantastisk fodboldstart". PN undersøger med DBU, hvad der er af muligheder i efteråret.

b) Seniorerne (SG og MR)

SG kontakter Christian Madsen omkring serie 6/5 

Hændelsen i serie 4 mod Rosenhøj har været vendt med DBU, der ikke vil gå ind i sagen. PN kontakter Rosenhøj for en udtalelse.

c) Old Boys og fitness

-

 

11. Dato for næste møde : Tirsdag d. 9/8 kl. 19:00

 

Luk