Menu

Bestyrelsesmøde 2022-10-12

Bestyrelsesmøde d. 12/10 2022, 18:57

Deltagere: Erik Olsen (EO), Michael Ruff-Hansen (MR), Preben Nilsson (PN), Fayna Sørensen (FS), Steen Gammelvind (SG), Johnny German (JG) , Kristian Jensen (KJ)

Fraværende: Lars Mortensen (LM)

1. Godkendelse af Referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

2. Valg af referent

PN blev valgt

3. Nyt vedr. ”Kunsten”

Det koster omkring 25.000,- at flytte spillerboksen nærmest hallen. Vi afventer om vi skal gøre det.

Tress kan skifte glasset i spillerboksen, men det er ikke lige til, da plexiglas er 3 mm tykt og det nuværende materiale er 6 mm tykt. Et alternativ kunne være at anskaffe en mobil spillerboks.

Der skal være 1 års gennemgang om ca. 1 måned, hvor fejl og mangler gennemgås og udbedres. 

***** EO: Der er indhentet tilbud på infinity banen 249,150 pannabanen 86

4. Nyt fra afdelingerne

Ungdom

Der har været forældremøde i årgang U13/U14 piger. Flere nye trænere på banen.

Der er holdt møder med alle trænerne. Trænerkursus C1 er pt. fyldt op med Havdrup folk.

Senior

Vi har fået en henvendelse fra et lukket 11-mands hold i Solrød, der gerne vil låne en kunstbane i vinterhalvåret. For at kunne være en del af banefordelingen, skal man være en godkendt klub i folkeoplysningsudvalget. Det er i gang. 

Vi har mulighed for at tilbyde tider flere dage fra omkring 20:15 - 20:30. Fx. mandag, onsdag eller fredag. PN tager kontakt.

Det går rigtig godt. Der er netto tilgang af spillere. Træner teamet er tilfredse med situationen. Jannick er tilmeldt B2 trænerkursus. Der er ønske om at fastholde serie 6 holdet, da de er fødekæden til de øvrige hold.

Der planlægges med bustur til sidste pokalkamp. Almindelig bus til kamp og partybus retur. Der er egenbetaling på 100,-. SG administrerer. 

Oldboys mv.

Der har været omkring 8-10 gamle til træning om mandagen. Vi forsøger at få aktiveret medlemmerne til at møde op.

Fitness

Damerne er gledet ud af træningerne. Der er dog positive tilbagemeldinger ifht. indendørs træning.

5. Nyt fra kasserer

Vi har fået kontakt fra professionelle fondsansøgere, der mod et vederlag vil hjælpe os med at søge fonde til fx. pannabane. SG kigger på det.

Der er også muligheder for tilskud til medlemsrekruttering fra DGI

Vi er hårdt ramt af phishing mails, hvor vi prøver at aktivere politiet.

Der er en lille smule restancer tilbage. Der er 275 medlemmer pt.

Det gamle VEO kamera er solgt for 2.000,-

6. Nyt vedr. sponsorer

Der er ikke flere nye sponsorer til tavlen. Der er forhandling med Tune rens om forskellige pakker.

7. Kåringsfest

Der er sendt indbydelser til holdene, og samlet ønsker til tøj sammen. Tøjet er bestilt. PN har teten.

8. Nye tiltag på pigesiden

KJ har kontaktet DBU mhp. opstart af de yngste pigeårgange. DBU har en færdig pakke med 5 træninger, hvor DBU står for de første 4 træninger og efterfølgende forældremøde til hvervning af trænere. Der er sat informationer op i SFO og indskoling og på de kommunale infoskærme.

9. Diverse

Ballroom stævne 7/1

MR tager kontakt med Ballroom.

Protester

Vi har indgivet og vundet en protest mod Solrød FC, hvilket påførte Solrød en bøde på 2.500,- 

KJ er kontaktperson på protester fremadrettet, og vi vil forsøge at undgå at nedlægge protester.

10. Nyt møde

Onsdag d. 23. november kl. 18:00 hos Fayna

Luk