Menu

Bestyrelsesmøde 2018-05-16

Bestyrelsesmøde afholdt den 16. maj 2018

Deltagere: Fayna Stella Sørensen (FSS), Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Berit Nielsen (BN), Søren Tvede (ST), Lars Mortensen (LM)

Afbud: Henrik Rosenbek (HR), Søren Jensen (SJ)

1. Valg af referent

Preben blev valgt

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

3. To-do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 SJ, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde)  
     
 PN, BN Hjemmesidekursus til Berit   
 PN, LM Skiltning + lys  Henvisning til udendørs omklædning 
Lys mellem hal 1 og 2 
 SG Sponsorvæg  Steen? 
     
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" folder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler Steen?
 BN, PN Ungdomstræner håndbog   
 PN Følg op på EDC henvisningsaftale  
 FSS, MR Tilbyde haltimer til DBU  

 

4. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Ungdom
  Der bliver ikke afholdt SommerCup i 2018.
  Der er kommet henvendelse fra en årgang 09 pige. Vi prøver at høre om der er plads på enten årgang 09 eller 10 drenge.
  Mikkel 04/05 stopper til sommer. En del af drengene har trænet og spillet med årgang 03.
  Årgang 06/07 tager til Flensborg i Pinsen, 03 drengene tager til Belgien.
 • Senior
  Steen har forespurgt om muligheden for et samarbejde med en sportsmassør. Vi skal have talt med Steen om, hvordan det konkret tænkes implementeret. LM tager en snak med Steen.
  Aftalen med Michael Rommedahl er opsagt. 
  For at sikre kommunikation med senior, skal vi huske at sætte LM på cc.

 • Old boys
  -

 • Fodbold fitness
  -

 • Dommer
  Johnny German har fået sin debut, og det går godt.

 • Hovedbestyrelse
  Der har været afholdt ekstraordinært møde, hvor organiseringen i idrætssektionen blev vendt.
  Der blev desuden lavet en opstart til en helhedsplan for Havdrup idrætscenter med bl.a. ønske om kunststofbane, tilbygning til hal 2, mulighed for at gangbesværede kan få adgang til Pepes bar.
   
 • SIC - Hal og baner mv. (FSS/LM)
  Alle banerne er nu blevet åbne.
  Solrød kommune har henvendt sig omkring vores ansøgning til kunstbanen, hvor mulighed for at inddrage bl.a. skolebanen er blevet drøftet.
 • HB Køge & FCK (BN/PN/MRH)
  Der kommer én fra FCK ud og træner årgang 09 i juni.
   
 • Sponsorer og fonde. (BN/SJ)
  BN har søgt caféen i Solrød til specifik træning i efteråret.

 • Stævneudvalg (MR/PN)
  -

 • Materialer (BN)
  Der er bestilt bolde til pigeholdene, og 06 piger har fået førstehjælpskasse.

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  -

5. Økonomi

Der mangler stadig helt eller delvist kontingent for de sidste 14 spillere. Steen er på sagen.

ST og BN har lavet et fordelingsregnskab, der giver overblik over udgifter til materialer mv. pr. hold/afdeling. 

6. Aktuelt

a) Idrætsmåned i september (uge 39)

FSS har deltaget i møde på skolen samme med bl.a. Betina fra gymnastik. Det blev aftalt, at der skal findes frivillige i klubberne til at gennemføre aktiviteter en enkelt dag. Det skal undersøges, om vi kan bruge DBU til at uddanne 8. og 9. klasseselever til instruktører.

b) Træner/ledermøder

Onsdag d. 6. juni 20:00.
Tirsdag d. 18. september 20:00.
Tirsdag d. 22. januar 20:00.

7. Eventuelt

Vi har indkøbt billetter til landskamp Danmark Mexico, som skal fordeles til sponsorer og sælges til frivillige.

8. Næste møde(r)

Onsdag d. 13. juni kl. 19.00.

Luk