Menu

Bestyrelsesmøde 2018-09-18

Bestyrelsesmøde afholdt den 18. september 2018

Deltagere: Fayna Stella Sørensen (FSS), Michael Ruff-Hansen (MRH), Lars Mortensen (LM), Berit Nielsen (BN), Søren Tvede (ST), Jimmy Glatter (JG)

Afbud:  Preben Nilsson (PN), Henrik Rosenbek (HR), Søren Jensen (SJ)

1. Valg af referent

Lars blev valgt

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Referat fra 2018-06-13 og 2018-08-24 er godkendt.

3. To-do listen

Initialer

Opgave

Bemærkning

 SJ, LM

Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde)

Der er behov for grundigere beskrivelse af vores ønske

 

 

 

 PN, BN

Hjemmesidekursus til Berit 

 

 PN, LM

Skiltning + lys 

Henvisning til udendørs omklædning 
Lys mellem hal 1 og 2
Er en del af Havdrup helhedsplan, som er afleveret til SIU 

 SG

Sponsorvæg 

Steen? 
Fayna spørger Steen.

04.09.18 (Svar Steen): Det bliver en mobil væg, der kun bliver sat op til Senior kampe og taget ned igen efter kampen, så undgår vi at skulle betale reklame afgift til kommunen.

 

 

 

 BN, PN

Opdatering af "Velkommen i klubben" folder 

PN og BN kigger på det ved lejlighed 

 SG + bestyrelse

Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler

Steen?
Fayna spørger Steen

04.09.18 (Svar Steen): Det var et skur til de to udskiftningsbokse, så de kunne stå i fred om vinteren og mellem kampene og så skulle skuret bruges som salgssted når der er kamp på stadion banen. Jeg har en bygge tilladelse fra kommunen, men det er aldrig lykkes mig at finde de 20.000 kr. det vil koste at få bygget skuret. Men det vil være en rigtig god ide, og vil forlænge levetiden på boksene. Så synes stadig det skulle være et punkt der skulle arbejdes hen imod.

 BN, PN

Ungdomstræner håndbog 

PN og BN kigger på det ved lejlighed 

 PN

Følg op på EDC henvisningsaftale

PN genudsender nyhed 
Preben: Er sket for længe siden

 FSS, MR

Tilbyde haltimer til DBU

Afventer beslutning omkring haltider d. 2. og 3. Februar.

04.09.18: DBU har fået tildelt haltider. 

PN

GDPR for Havdrup fodbold

PN udarbejder en GDPR erklæring for Havdrup fodbold.
Preben: Er sket for længe siden: http://www.hgi-fodbold.dk/klubben/gdpr-eu-persondataforordning/

 

Den ”Råde” Tråd

Den ”Råde” tråd i træningen på de enkelte årgange.

Hvad skal man gennemgå/Lære på den enkelte årgang?

4. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Ungdom

  Kåringsfest
  Den 27. oktober, detailplanlægning mangler, men Berit og Michael sørger for, at det bliver gjort. Kun officielle kåringer, andre foretages efterfølgende på egen hånd.
  Årets træner, frivillig (trænere indstiller) og dommer (Kurt og Lars).

  Målmandstræning
  Jimmy er tilmeldt M1 i november. Jimmy og målmændene fra senior laver et oplæg til målmandstræning i klubben. Planlagt start i foråret, når græsset bliver grønt.

 • Senior

  Senior repræsentation i bestyrelsen
  Jimmy træder ind i bestyrelsen i stedet for Søren Jensen. Vi gør ikke andet før næste generalforsamling.

  Repræsentation ved møde med trænerne
  Fayna kontakter Steen.

 • Old boys

  Udmeldelse af klubben
  Flere medlemmer overvejer at melde sig ud, da det er svært at stille hold.
  Michael tager en snak med Henrik Rosenbek.

 • Fodbold fitness
  -

 • Dommer

  Louise Glatter er tilmeldt DBU dommerkursus.

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  -

5. Økonomi

Økonomien ser fornuftig ud. Restancer ca. kr. 7.000,00.
Vi skal finde ud af om vi kan købe tape billigere.

6. Aktuelt

a) Kommunikation i bestyrelsen

Vi diskuterer ikke på mails, de er kun til information. Hvis det ikke kan vente til næste gang, må vi mødes ekstraordinært.

b) GDPR

Vi skal følge op på accept af fodboldpas.

c) Motionsmåned i september (uge 39)

Der er lavet en plan for en session tirsdag uge 39 (Fayna, Christian og Mary).
Forslag om flyer til udlevering til børnene. Gratis medlemskab resten af året.

d) Vintertræningstider 2018/2019

Tiderne er på plads og Preben opdaterer hjemmesiden.
Vi skal sørge for, at der er andre der bruge tiden, hvis der er hold der ikke bruger deres tid.

e) Uddannelse sportsskadeterapeut

Kursus til Jimmy bevilget.

f) Tilmelding til DGI Landsmesterskab for senior

Jesper Kragh skal finde ud af hvad det koster. Vi plejer at dække holdgebyr.

g) Holdaktier

Berit skal kontakte Steen omkring trykningen.

h) HB Køge Topcenter kandidater

2 stk. 2008 drenge og 2. stk. 2009 drenge er udtaget.

i) Sponsor

Berit har sendt mail til sponsorer vedr. præmier til kåringsfesten (Berit og Fayna aftaler vedr. afhentning af præmier), og Thomas fra SuperBrugsen har vist interesse for et skilt i hallen.

j) Børneakademiet

Der har været midtvejsevaluering af spillerne, og lørdag den 22. september skal de spille mod et Herfølge hold. Bagefter skal de se Senior spille på stadion.

j) Den røde tråd

For at hjælpe vores trænere, og gøre overgangen til ældre rækker nemmere, har vi diskuteret behovet for at have en ”rød tråd” i Havdrup Fodbold.


7. Eventuelt

Lars startede en dialog omkring vores medlemskab af DBU, da det føles svært, at være medlem af en organisation, som gang på gang er i medierne pga. dårlig ledelse.

8. Næste møde(r)

Onsdag den 14. november 2018 kl. 19.00

Luk