Menu

Bestyrelsesmøde 2018-03-07

Bestyrelsesmøde afholdt den 7. marts 2018

Deltagere: Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Berit Nielsen (BN), Søren Tvede (ST), Lars Mortensen (LM)

Afbud: Henrik Rosenbek (HR), Søren Jensen (SJ)

1. Valg af referent samt godkendelse af referat

Preben blev valgt og referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

 

2. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Hovedbestyrelse
  Der har været afholdt fastelavn. Vi havde svært ved at stille hjælpere, men endte alligevel med at være for mange. Der er møde i morgen. Vi har afregnet for aktivitetszonen.
   
 • SIC - Hal og baner mv. (HH/MRH)
  Der er konstateret muldvarpeskud. John Mogensen og kommunen. 
 • HB Køge & FCK (BN/PN/MRH)
  Der er netværks kontaktmøde d. 25. marts.
   
 • Sponsorer og fonde. (BN/JP/SJ)
  Der skal følges op på EDC henvisningsaftalen.
  OK har henvendt sig for at få lidt at vide om, hvad midlerne går til.
  Skilteaftaler er forlænget.

 • Stævneudvalg (PN/SJ)
  Hallen er booket til stævne søndag d. 18. marts. MR kontakter årgang 10 og 11 for at høre om de arrangerer stævne.

 • Kursus udvalg
  Casper Pedersen har forhørt sig om mulige kurser, og har fået link til DBUs hjemmeside.

 • Materialer (MRH/BN)
  Der er bestilt diverse materialer til senior.

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  -

3. To-do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 SJ, PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde)  
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 PN, BN Hjemmesidekursus til Berit   
 PN Skiltning + lys  På grusbanen skilt
Henvisning til udendørs omklædning 
Lys mellem hal 1 og 2 
 SG Sponsorvæg  Steen? 
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" folder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler Steen?
 BN, PN Ungdomstræner håndbog   
  Følg op på EDC henvisningsaftale  

4. Generalforsamling

Vi er stadig uden formandskandidat.

5. Kunstgræs. Der skal aftales et separat møde vedr. dette emne

Forskellige placeringer blev drøftet. Bestyrelsens forslag vil blive udsendt til holdene, og der vil blive afholdt et møde med holdene. 

6. Havdrup sommer cup

Lone fra årgang 05/06 piger vil gerne være primus motor for årets sommercup. Muligvis også Kristian Jensen.

7. Klubtur

Kristian Jensen står for tilmeldingen. BN er i gang med at indhente tilbud på busser.

8. Ungdom

Årgang 03 drenge blev nr. 3 i futsal turneringen i A-rækken.
Der er 16 tilmeldte til 08/09 fodbold skolen.

9. Senior

Senior blev nr. 2 (og nr. 5) i indendørs turneringen i A-rækken. 

10. Old boys + Fodbold fitness

11. Økonomi

Regnskabet er godkendt af revisorerne. ST er i gang med at bogføre for 2018. Efterfølgende skal der rykkes for manglende kontingenter.

12. Eventuelt

-

13. Næste møde(r)

Generalforsamling tirsdag d. 20. marts kl. 19.30 i Pepes bar

Luk