Menu

Bestyrelsesmøde 2016-11-16

Bestyrelsesmøde afholdt den 16. november 2016

Deltagere: Steen Gammelvind (SG), Henrik Rosenbek (HR), Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Søren Tvede (ST), Berit Nielsen (BN), Lars Mortensen (LM)

Afbud: Malene Lindrup (ML), Michael Palbom (MP)

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet 6/10 godkendt

3. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Hovedbestyrelse
  ML og MRH har været til hovedbestyrelsesmøde. 
  Fodbold hjælper til med salg af fjernbankolodder.
  Årgang 03 hjælper til med opstilling af borde og stole torsdag d. 1/12.
  Hovedbestyrelsen har fundet frem til et bordtennisbord, vi ønsker at indkøbe til det grønne område. Skal godkendes af SIC.
  "Bandeholdet" ønsker at flytte bander fra hal 2->hal 1, og smide de gamle bander i hal 1 ud. Skal godkendes af SIC.
  Der udestår stadigvæk skiltning, så udebanehold kan finde vej til omklædningsrum.
  Petanque har fået stjålet et sæt m. bord + stole.
  Badminton er lidt nødlidende mht. medlemmer.
  Gymnastik foreslår at fodbold eller badminton deltager i "store legedag" i september. Vi overvejer, når vi når nærmere.
  Vi skal indstille medlemmer til vandrepokal + æresmedlemmer.
  Fodbold senior har spurgt hovedbestyrelsen, om de må sælge fyrværkeri. Per Simonsen (maleren) ønsker angiveligt ikke knkurrence fra den kant. Det skal dog nok undersøges nærmere.
  Det foreslås at lave en plads til rygere lidt væk fra indgangen.
  Fitness4Life ønsker samarbejde / rabataftale med HGI's foreninger - PN undersøger muligheder.

 • SIC - Hal og baner mv. (SG/MRH)
  PN har genansøgt Team Solrød om 15.000,- til fjernelse af volden.
  Christian (2011) er bandeleder i denne indendørs sæson.
  Halgulvet omkring springgrav og pomfritgrav i hal 2 er beskadiget. SIC er underrettet.

 • HB Køge & FCK (BN/PN/MR/ML)
  Vi er inviteret ind og se CL kamp (2 + 10 billetter). Vi har valgt at invitere vores hjælpetrænere + en del sponsorer.
  Vi er inviteret i Parken til Blue White Banner day. Vi er ved at finde en voksen + barn til at bære fanen.

  Der er trænerinspirationsdag + netværksmøde d. 27/11. BN deltager.
   
 • Sponsorer og fonde. (SG/BN)
  Vi afventer at SG får kontakt til en tømrer, der kan etablere en sponsorvæg til reklamer på stadion.

 • Stævneudvalg
  Der har været holdt futsal stævne sammen med DGI. 
  Der er stævne/turneringsrunde i DBU futsal d. 27/11.
  PN undersøger med DBU om tidtagerbordet skal tælle akkumulerede frispark.

 • Kursus udvalg
  Patrick Skov (04 træner) er startet på B1 kursus.
  Søren Tvede er startet DBU dommeruddannelsen.
  Der er 3 trænere, der tager næste kursus i futsal uddannelsen.
  BN skal på kursus i aldersrelateret træning.

 • Materialer (SG/MRH)
  -

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  -

4. To-do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde) PN tager kontakt til TM VVS
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 LM Opsamling på potentielle dommeremner  Der er kursus søndag d. 10/4 fra 10-13. LM kigger forbi. 
 BN, PN Biograftur til unge trænere   
 PN, MR, ML Pokalskabe - antal og indhold  Der er ryddet ud i pokalskabene. Opsætning af pokalskabe skal vendes med hovedbestyrelsen og kommunen. 
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" foder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler  
 SG Søge midler til nyt stadionur SG har søgt midler, og uret er indkøbt.
Midler er modtager.
PN Samarbejdsaftale med Fitness4Life PN har skrevet mail til Fitness4Life

5. Præsentation af forslag til tøjleverandør

BN gennemgik nyt spilletøj, træningstøj og leverandør. Valget faldt på Hummel core linjen og Sportigan i Køge.
Se præsentation af tøj, leverandør og priser her (mangler link).

Bestyrelsen godkendte at der arbejdes videre med Hummel og Sportigan.

Der meldes ud til resten af klubben så snart kollektionen er fastlagt.

6. Forslag om tilladelse til at pigehold må spille i en anden, vedtaget trøjefarve end gul.

Henvendelse fra årgang 07/08 piger:

"Når jeg er ude og spille med mine U9 og U10 piger, spørger pigerne næsten hver gang, om de må spille i deres lilla bluser, som vi brugte til fodboldskolen i vinters?! De store piger har flere spiller sæt og stiller tit op i deres lilla sæt, denne mulighed vil de mindre også meget gerne have, da tøjet spiller en stor rolle hos pigerne. Derfor vil holdet meget gerne have at bestyrelsen tager stilling til, om det vil være muligt at pigeholdene kunne spille i en mere piget farve, når der næste gang skal indkøbes nyt tøj?"

Bestyrelsen ønsker at alle Havdrups hold spiller i gult og blåt på hjemmebane som hidtil. Det er tilladt for holdene at spille i lilla eller blå spilletrøjer i klubbens tøjmærke på udebane, såfremt dette ikke kolliderer med modstanderens eller dommerens farve. 

7. Økonomi. Budget

ST har lavet et regnskab opdelt på ungdom, senior og øvrige medlemmer.
Resultatet for 2016 forventes overordnet at lande omkring 0 +/- 20.000,-

2 seniorspillere er pt. spærret pga. manglende kontingent indbetaling. De kan ikke få deres spillercertifikat, før de betaler deres udestående. Det får ingen konsekvenser for holdet.

PN gennemgik et oplæg omkring holdgodtgørelse for ungdomshold. Forslag til beslutning:

---

Holdgodtgørelse for ungdomsårgange

Hver ungdomsårgang godtgøres halvårligt et grundbeløb på 1.000,- og derudover et tilskud på 100,- pr. kontingentbetalende spiller. Selvom en årgang er sammensat af flere klassetrin (fx 2007/2008), betragtes de som én årgang, og godtgøres med ét grundbeløb.

Derudover godtgøres ungdomstrænere, der bidrager væsentligt til holdets træning med 500,- halvårligt.
Taksterne fastsættes hvert år i forbindelse med udarbejdelse af næste års budget.

Regneeksempel:
Årgang 2003 drenge er 19 spillere på årgangen. Årgangen modtager derfor halvårligt  1.000,- + 19 x 100,- = 2.900,-
Årgangen har en 17 årig hjælpetræner, der godtgøres 500,- halvårligt.

---

8. Ungdom.

Årgang 2002/2003 piger er ophørt, da medlemsantallet var blevet for lille til at kunne stille hold. Nogle spillere er fortsat i HB Køge og Solrød. De resterende medlemmer er tilbudt at træne og spille sammen med årgang 2001 piger.

Der er startet et hold for årgang 2004/2005/2006 piger. De træner pt. indendørs om tirsdagen. Der er god tilslutning til holdet, og vi hjælper dem med lit reklame, så snart de starter op udendørs.

Berit er stoppet som træner for årgang 2008 drenge, og årgangen er slået sammen med årgang 2009. Christian Madsen træner holdet frem til nytår, hvorefter Henrik Hampen får comeback på trænerposten.

Tom er stoppet som træner for årgang 2007 drenge. Årgangen er slået sammen med årgang 2006 med Kurt som cheftræner.

9. Senior

Der skal holdes et "exit" møde med Michael Rolff omkring økonomi, trænergodtgørelse og B2 trænerkursus.
ST og LM er i gang med at ansætte nyt trænerteam til senior afdelingen.

10. Old boys / -girls

Old master ønsker indetid. Vi prøver at finde plads til dem på kunst om mandagen og evt. indendørs om tirsdagen.
Old master overtager old-girls træningstid tirsdag fra 19:30-20:30.

11. Eventuelt

Træner/leder spisning 18. november er udskudt til onsdag d. 8. marts 2017, da der kun var 2 tilmeldte udover bestyrelsen. 

Delegeretmøde i DBU Sjælland, januar (måske februar) 2017. MRH og PN deltager.

12. Næste møder

Onsdag d. 14. dec. (med forbehold for ændringer) kl. 19:30.

Luk