Menu

2023-05-23 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde d. 18/4 2023, 19:30

Deltagere: Erik Olsen (EO), Preben Nilsson (PN), Nichlas Kronborg Jespersen (JN), Christian Norup (CN), Natalie Dalsø Mikaelsen (NM), Bjørn Skou Eilertsen (BE), Michael Ruff-Hansen (MR)

Fraværende:, Heidi Skov Sørensen (HS), Johnny German (JG), Kristian Jensen (KJ), Steen Gammelvind (SG)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Valg af referent (PN)
3. Kunstgræsbanen: (KJ + MR)
- Status pannabanen
Pannabanen kommer i næste uge. MR indkalder til samledag.
- Status på bom, materialegård, perlegrus
- Status på vedligeholdelse mm.
- Andet
 
4. Orientering fra økonomigruppen (Heidi, Nathalie, Olsen)
- Hvor langt er vi med alt det vi skal sætte os ind i og overtage.
Det går fremad. Fayna er stadig inde over som konsulent - primært i KlubOffice. Indmeldelser og udmeldelser kører fint. Alt omkring bankforretning i Danske Bank er overdraget fra Fayna.
Vi har fået lavet et MasterCard, så vi kan betale direkte.
- Vi kan nu melde ud til trænere og ledere hvilke opgaver, hvem har taget og hvem de i så fald skal henvende sig til, da vi nu har styr på banken.
En enkelt træner har kunnet godkende en ny spiller. PN skriver kort ud til trænerne, at de ikke skal håndtere spillere i KlubOffice. Det klares af Natalie.
- Andet
Holdgodtgørelse er undervejs.
Bestyrelsen har gennemgået finanserne. Vi mangler stadig det fulde overblik over, hvordan vi ligger i forhold til budget.
5. Afdelingerne: 
- Orientering/behandling Ungdomsholdene (Nicklas, Nathalie, Kristian, Bjørn, Christian)
Vores U13 drenge har været i Hundige til en kamp hvor de blev behandlet så voldsomt på banen, at de valgte at stoppe kampen før tid. Det udløser automatisk en sag i DBU. Vi har indgivet forklaring til DBU. Vi støtter op om holdets valg om at passe på spillerne.
Sørens piger har været ude at spille mod et hold, hvor modstanderen havde valgt at bruge 2 meget for gamle spillere. Nicklas har orienteret DBU. Udfordringen er, at hvis vi presset for meget på for at stramme mulighederne for at spille med for gamle spillere, så kommer det os selv til last, da vi ofte er i en situation, hvor det er praktisk aht. styrkeforhold, manglende antal spillere osv. at søge dispensation til at spille med for gamle spillere.
Der er kommet ny træner (Alexander) på årgang 15.
Sørens piger mangler stadig en ekstra træner. Vi arbejder videre med at prøve at finde en løsning.
Vi ønsker at arbejde hen mod en klubtur a la Kerteminde i 2024.
- Orientering/Behandling seniorhold (Steen og Ruff)
-
- Orientering/behandling, Oldboys-girls/Fitness (German, Nathalie, Olsen)
-
- FC Royal ønsker nu at blive en del af klubben.
Uday fra FC Royal har kontaktet Lars Mortensen, da FC Royal har fundet ud af at det er besværligt (og sikkert også dyrt) at administrere sin egen klub. Vi skal derfor blive enige om, hvilke vilkår vi kan tilbyde holdet - formodentligt som lukket hold. De er indtil videre taberdømt i 3 kampe (1 i pokalen og 2 i turneringen) - formentlig pga. udeblivelse. De spiller i Hvid/Guld/Grå. Vi skal tage stilling til om man kan repræsentere Havdrup fodbold i den farvekombination. Det er muligt at registrere det ved holdtilmelding.
- Der skal være en kontaktperson
- De skal være medlemmer af Havdrup fodbold, og formentlig fremgå sådan i rækkerne.
- Kontingent som senior uden træner - 630,- / halvår
- Havdrup overtager ingen gamle forpligtelser fra FC Royal 
- Medlemskab af DBU, holdtilmelding og betaling af dommere varetages af Havdrup fodbold, som alle andre hold.
- Der stilles ikke en træner til rådighed.
- Det er tilladt at spille i egne spilledragter (Hvid/Guld/Grå)
- Vi søger at finde et skab i kælderen til deres materialer.
- Udeblivelser til kamp og andre bøder betales af holdet.
- Ved 3. udeblivelse i en halvsæson trækkes holdet.
- Det er vores anbefaling at holdet på sigt deltager på lige vilkår med den øvrige senior afdeling.
PN tager kontakt.
6. Hjemmebanedag 19.8 2023
- Status er at gruppen har haft sit første møde i sidste uge hos Olsen og vi fik planlagt flere ting. (gruppen pt: Madsen, Bjørn, Olsen, Christian N.)
Der er planer om fodbold fra kl. 10, musik i løbet af dagen og fællesspisning til aften. Dagen slutter kl. 22. Nærmere plan kommer.
7. Fodboldskole:
- Status (Kristian)
Alle trænere og assistenter er påsat. Vi mangler at sælge 8 billetter til fodboldskolen. MM Food har tilbudt at lave mad til 50,- / spiller for alle 3 dage. Klubben sponserer maden til spillere og trænere.
8. Indkomne forslag fra trænere, ledere, medlemmer:
- 
9. 100 års jubilæum 2026
- Fastsættelse af dato for afholdelse – Olsen foreslår 18.04.2026. Dette er besluttet indtil videre.
10. – Evt. og nyt møde
Mandag d. 19. juni kl. 19
Luk