Menu

2024-01-29 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 29/1 2024, 18:30

Deltagere:
Erik Olsen (EO), Nichlas Kronborg Jespersen (NJ), Christian Norup (CN), Michael Ruff-Hansen (MR), Heidi Skov Sørensen (HS), Kristian Jensen (KJ), Steen Gammelvind (SG), Johnny German (JG)

Fraværende:
Bjørn Skou Eilertsen (BE), Natalie Dalsø Mikaelsen (NM)

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

2. Valg af referent
Christian valgt

3. Nyt fra  formanden
Klubben er i en positiv udvikling. Fremtid og strategi på dagsordenen for at sikre forsat positiv udvikling.
Dialog om 2 års plan, samt samtale om fastholdelse af spille og de tilbud vi har.

4. Økonomi / nyt fra kasserer
Vi kommer ud af 2023 med et lille underskud på små 15.000 DKK.
Der bliver set på om det er flere puljer vi kan søge støtte fra.

5. Nyt SIU og kunstbanen
Mange udfordringer med kommunen omkring diverse ting vedr. drift af hallen og kunsten. Mangel fuld snerydning, saltning mm. samt udskiftning af nøglebrikker og klar kommunikation vedr. hvilke opgaver klubben nu selv skal stå for.
Eksempler samles ind og tages op på hovedbestyrelsesmødet så vi i samlet som HIG kan gå til kommunen.

6. Nyt fra ungdom
C1 træner kursus der blev afholdt lørdag den 27/1-24, var en store succes, og nu har næsten alle trænere i børne/ungdom minimum C1. Vi skal have de sidste par træner med på C1, og så kigger vi på C2 kursus.

Queenscup for pigerne U10 den 12/5-24, planlægning mm. er i gang. 3 og 5 mands bold.

Kerteminde Cup – er booket og der er bestilt bus/busser til 100 deltager.

Pinse stævne U13 drenge er på plads og de gælder sig.

DBU-fodbold skole uge 27 fra onsdag den 3/7 til den 5/7-24. Vi satser på 100 deltager.

Pigeraketten den 18/8-24 uvis.

7. Nyt fra afdelingerne
Børn/ungdom se punkt 6.

Senior
Lille tilgang af spillere. Første træningskamp afviklet mod Tune med godt spiller fremmøde. Træningstur til Bornholm er på plads.

Fitness
Fitness passer sig selv og spiller mandag fra kl. 19:00-20:30 på kunsten og fra kl. 18:45 til 20:00 i hallen.

Dame senior
Det går godt, og der er forsat stor tilslutning til holdet med mange til træning mm.

8. Aktiviteter
Generalforsamling 2024 er forsat den 27/3-24.
Træner-/ledermøde afholdes den 2/2-24 kl. 17 i Peppes bar.
Fastelavnsfest: Fodbold finder 7 personer til at hjælpe med at holde tønde mm.
Hjemmebanedag uden aften arrangement den 1/6-24 er/vil blive planlagt.
Hjemmebanedag med aften arrangement den 17/8-24 er/vil også blive planlagt.

9. Andet
Forslag om fælles hættetrøjer. Vi undersøger.

10. 100-års jubilæum
Forslag om at se på DBU oldboys landshold kan komme ud og spille. Kontakt til Viby for en kamp. Kontakt til tidligere formænd/kvinder, samt tidligere anfører og spiller fra damehold, der var højt oppe i rækkerne.

11. Evt.
Dialog om fordeling af arbejde i diverse udvalg. Bliver taget op på næste bestyrelsesmøde.

12. Ny dato for næste Bestyrelsesmøde
Ikke fast lagt.

Luk