Menu

2023-03-15 - Generalforsamling - Referat

GENERALFORSAMLING I HAVDRUP FODBOLD 15/3, 2023

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
  Preben Nilsson blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via mail til alle medlemmer og opslag på hjemmeside og Facebook side

 2. Aflæggelse og godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning
  Formanden gennemgik beretningen, der blev godkendt.

 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  Fayna Sørensen gennemgik regnskabet. Der var spørgsmål til enkelte af posterne og en dialog omkring formål med henlæggelse, der skifter navn fra kunstgræsbane til klubhus. Regnskabet blev godkendt.

 4. Forelæggelse af det af afdelingsbestyrelsen godkendte budget
  Budgettet blev fremlagt.

 5. Behandling af indkomne forslag

  5.a Bestyrelsens forslag omkring at hæve kontingentet med 5% blev vedtaget. Det blev konstateret, at det var en forholdsvis lille stigning i forhold til at vi har kunnet holde kontingentet i ro i en del år.

  5.b Forslagsstiller var ikke tilstede til at motivere forslaget, og der var en del diskussion især omkring den økonomi, der beskrives i forslaget. Generalforsamlingen formulerede og vedtog et ændringsforslag til det oprindelige forslag med teksten: "Havdrup fodbolds bestyrelse forpligter sig til at arbejde aktivt for at undersøge muligheden for at blive certificeret DBU børneklub, som diskuteret på det netop afholdte træner/leder møde. Der afsættes i det kommende arbejdsår ikke en økonomisk ramme til aflønning af en børneleder."
 6. Valg ifølge afdelingens forretningsorden
  a) Formand Erik Olsen (Valgt for 2 år i 2022) - Ikke på valg
  b) Næstformand Kristian Jensen (Valgt for 2 år) 
  c) Økonomiansvarlig - Vakant
  d) Øvrige medlemmer
      Michael Ruff Hansen (Valgt for 2 år i 2022) - Ikke på valg 
      Steen Gammelvind (Valgt for 2 år)
      Johnny German (Valgt for 2 år)
      Nichlas Kronborg Jespersen (Valgt for 2 år)
      Christian Norup (Valgt for 1 år)
      Bjørn Skou Eilertsen (Valgt for 1 år)
  e) Suppleanter
      Preben Nilsson (Valgt for 1 år)
      Natalie Dalsø Mikaelsen (Valgt for 1 år)

 7. Eventuelt
  -

 

Luk