Menu

Bestyrelsesmøde 2016-09-07

Bestyrelsesmøde afholdt den 7. september 2016

Deltagere: Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Steen Gammelvind (SG), Søren Tvede (ST), Berit Nielsen (BN), Lars Mortensen (LM), Henrik Rosenbek (HR)

Afbud: Malene Lindrup (ML), Michael Palbom (MP)

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet 10/8 godkendt

3. Seniortrænersag

MRH, ML og PN har holdt indledende møde med Torben og Anders. På mødet fremlagde de et krav på 6.500,- pr. person med baggrund i følgende punkter:

 • Det var principielt for dem. De er blevet gjort til grin af bestyrelsen ved vores behandling af dem.
 • De har brugt tid og inddraget deres netværk til forberedelse af sæsonen.
 • Vi har forhindret dem i at være trænere andetsteds i efteråret ved at informere dem for sent.
 • De havde en mundtlig aftale på det nævnte beløb for udførelse af trænergerningen.

Bestyrelsen var enige om at de to første punkter er svære at prissætte. Der var dog enighed om at de 2 trænere med baggrund i de sidste to punkter havde krav på en kompensation. Uagtet hvad vi aftaler med trænere, vil vi altid tage situationen op til overvejelse, når noget radikalt ændrer sig, og som minimum i sommer- og vinterpausen. Trænere kan derfor ikke med rette forvente 12 måneders opsigelse. Bestyrelsen besluttede at tilbyde trænerne godtgørelse for 6 måneders arbejde hver, svarende til 3.300,- pr. person. 

Trænerne mødte efter aftale op på bestyrelsesmødet, og blev informeret om beslutningen. Trænerne accepterede umiddelbart ikke beløbets størrelse, men udbad sig betænkningstid til 8/9 kl. 20.00, hvor MRH kontaktes. Trænerne accepterede tilbudet d. 8/9.

4. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Hovedbestyrelse
  Der er møde i morgen.

 • SIC - Hal og baner mv. (SG/MRH)
  Vi har fået afslag fra Team Solrød på ansøgningen om 15.000,- til fjernelse af volden. PN prøver at forfølge den beslutning.

 • HB Køge & FCK (BN/PN/MR/ML)
  Der er "træn som en professionel" på onsdag i Herfølge. Årgang 06 og 08 deltager.
   
 • Sponsorer og fonde. (SG/BN)
  Der er sponsor arrangement i Parken d. 24/9. 

 • Stævneudvalg
  DGI har henvendt sig omkring lån af haller til futsal prøvestævner. 

 • Kursus udvalg
  Vi har tilbudt lokaler til afholdelse af DBU futsal kursus fredag d. 30/9.

 • Materialer (SG/MRH)
  -

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  -

5. To-do listen

InitialerOpgaveBemærkning
 PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde) PN tager kontakt til TM VVS
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 LM Opsamling på potentielle dommeremner  Der er kursus søndag d. 10/4 fra 10-13. LM kigger forbi. 
 BN, PN Biograftur til unge trænere   
 PN, MR, ML Pokalskabe - antal og indhold   
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" foder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler  
 SG Søge midler til nyt stadionur  SG har søgt midler, og uret er indkøbt.

6. SuperBrugsen Havdrup SommerCup - Evaluering

Der er gået 3.000 ind i programsponsorer. Generelt har stævnet givet overskud på ca. 23.000,-
Næste år bliver det søndag d. 20. august.
Vi skal promovere stævnet overfor de yngste årgange.
Der skal informeres endnu tidligere og tydeligere omkring dommere.
Der skal flere dedikerede personer i stævneteltet. Der skal være 2 personer fast til at dele præmier ud.
Vi skal prøve at lægge programmet, så der ikke er store klumper præmieoverrækkelser samtidig.
Præmieoverrækkelse og holdtilmelding skal ikke være samme sted.
Præmiepodie.
Overvej "fortelt" til stævneteltet.
Elektronisk/interaktivt stævneprogram.
Stort print af sponsorer til præmiepodiet.

7. Havdrup Vinter Futsal Cup. Lørdag d. 11. feb. 2017

Der er sat tid af lørdag d. 11. februar til at afholde futsal stævne for klubbens ældre ungdomshold. Det er lørdag i uge 6. Dvs. at hold der har vinterferie i uge 7 vil have svært ved at deltage. Det overvejes at lave det til et uformelt stævne.

8. Fodboldens kåringsfest

29. oktober. 
Der skal indsamles ønsker fra årgangene mht. årets spiller, fighter mv. 
BN står for indkøb af spillesæt
PN står for indkøb af "pokaler".
Det skal aftales, hvordan vi arrangerer mad / cafeteria.
Der skal være fælles spisning for de ældste årgange.
Der skal være præmier til holdaktier (SG/BN/PN)
Årets træner blev besluttet.
LM/Kurt indstiller årets dommer.
OK inviteres mellem 10 og 12.

9. Ungdom.

Henrik 04 er stoppet som træner af helbredsmæssige årsager. Vi skal holde øje med, at årgangens forældre hjælper til, så Patrick ikke står med alle opgaver.

Der skal afholdes trænermøde i slutningen af september. PN indkalder.

Udfordringen med årgang 2006's indkøb af Adidas er løst ved at klubben har indkøb et sæt Select spilletøj, som årgangen låner. PN skriver besked til årgangen til videreformidling til forældre og sponsorer.

Vi når ikke opstart af årgang 09/10 piger i efteråret. Vi skal overveje at lave en opstart enten indendørs eller til foråret udendørs.

Et par spilleres forældre har henvendt sig vedr. mulighed for nedsat kontingent pga. svag økonomi. MRH undersøger muligheder i Solrød kommune og DIF. Uanset mulighed for tilskud er det en prioritet at alle børn kan gå til fodbold.

Årgang 2012-2013 (fodboldrytmik) skal registreres som medlemmer, for at de i klubbens navn kan bruge haltid, låne materialer mv. Vi friholder dem dog for kontingent og lover dem derfor heller ikke noget tilskud.

10. Senior

Der er holdt et seniorudvalgsmøde. Emner var bl.a. samarbejde mellem 1., 2. hold, spilsystemer mv. Begge seniortrænere og repræsentanter for begge hold deltog. Der var positiv feedback på mødet. Og der bør holdes tilsvarende møder hver anden måned.
Senior ønsker et seperat "seniorbudget" for årgang 2017. ST giver det et forsøg.
Der skal findes en træner/holdleder til 2. holdet, så Jesper kan bruge kræfterne på banen.

11. Old boys / -girls

Oldgirls spiller i et ældre gult hummel spillesæt. Der er behov for et sæt spilletøj til dem.
Der er også kommet et nyt 8-mands hold, som mangler spilletøj.
Begge hold tager fat i BN.
Medlemsmæssigt har vi en udfordring med at finde ud af om alle spillere er medlemmer. PN undersøger, hvem der er holdledere og undersøger om spillerlister og medlemslister passer sammen.

12. Økonomi

Opmærksomhedspunkter i forhold til budgettet:
Ungdomskontingenter er bagud med 22.000. En del af det er årgang 2002 drenges ophør før sommerferien. Derudover mangler vi at få indmeldt spillerne i årgang 2011. PN tager kontakt til årgang 2011.
Arbejdet med fjernelse af vold og træer ved bane 5 og 7A er underfinansieret med 15.000,- da ansøgning til Team Solrød blev afvist. PN prøver en gang til.
Der er brugt 22.000,- på nyt stadionur. Der er søgt midler til dette, men ikke bevilget.
Nye net til alle mål koster 12.600,- 8.800,- er bevilget.
B2 trænerkursus til senior træner: 15.000,- Beløbet er dækket af sponsorat.

13. Eventuelt

Træner/leder spisning 11. eller 18. november.

14. Næste møder

torsdag d. 6. oktober, onsdag d. 16. nov. (med forbehold for ændringer) kl. 19:30.

Luk