Menu

2023-06-19 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde d. 19/6 2023, 19:00

Deltagere: Erik Olsen (EO), Preben Nilsson (PN), Nichlas Kronborg Jespersen (NJ), Christian Norup (CN), Natalie Dalsø Mikaelsen (NM), Michael Ruff-Hansen (MR), Heidi Skov Sørensen (HS), Johnny German (JG), Kristian Jensen (KJ), Steen Gammelvind (SG)

Fraværende: Bjørn Skou Eilertsen (BE)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
-

2. Valg af referent (Preben)
-

3. Kunstgræsbanen: (Kristian + Ruff)
Der er stadig ikke taget hånd omkring kunstgræs tæppet.

Vi har selv samlet pannabanen, og den er taget i brug.

SIC ønsker én eller to kontaktpersoner, der skriver omkring udfordringer (KJ og MR).

4. Orientering fra økonomigruppen (Heidi, Nathalie, Olsen)
Der er lavet periodisering for første halvår. 

Vi skal huske at vi kan søge midler fra Caféen fra fx. salg af strømper.

Der bliver udsendt varslingsmail vedr. kontingentbetaling d. 24/6. PN hjælper til med at følge op på kontingentindbetalingerne, og retter kontingentsatserne på hjemmesiden.

HS skriver til FJ vedr. tilskud til pannabanen.

5. Afdelingerne:
- Orientering/behandling Ungdomsholdene (Nicklas, Nathalie, Kristian, Bjørn, Christian)

Årgang 2015 ønsker at træne man/ons i stedet for tir/tor efter sommerferien, da trænerne har svært ved at få det til at passe tir/tor.

Der er ikke fundet nogen assistenter til Sørens pigehold. Vi leder videre.

Efter sommerferien prøver vi at flytte spillere, så de fremadrettet spiller på deres klasserelaterede hold, da der af historiske årsager er lidt spredning på de forskellige hold. Vi prøver at tage fat i FCK for at få et ekstra tilbud til nogle af holdene.

Årgang 14-15-16-17 piger. Efter sommerferien deles det op, så årgang 14-15 fortsætter, og så prøver vi at genstarte årgang 16-17 med forhåbentlig flere spillere og forældre.

CN og NJ har startet årgang 19-20. Der er god tilslutning til holdet, og der er fundet forældretrænere.

- Orientering/Behandling seniorhold (Steen og Ruff)
Arne og Jannik fortsætter et år mere. SG fortsætter som S4 holdleder. MR stopper som assistent træner, Christoffer Brundert fortsætter som S6 holdleder. Nichlas Olsson fortsætter som målmandstræner.

Senior ønsker at komme på træningslejr til sæsonstart foråret 2024. 

- Orientering/behandling, Oldboys-girls/Fitness (German, Nathalie, Olsen)
-

- FC Royal ?
De kunne ikke stille hold alligevel, så de skal ikke have oprettet hold eller have træningstider i efteråret.

6. Hjemmebanedag 19/8 2023
KJ har skrevet til DBU for at få alle turneringsholdene til at spille hjemme. De yngste årgang, der ikke har turneringshold, skal orienteres hurtigst muligt, så de kan planlægge dagen og evt. modstandere. EO og BE orienterer hurtigst muligt.

NJ har kontakt til et band, der kan underholde i løbet af dagen. 

CN tager ligeledes kontakt med et band til underholdning om aftenen.

Alle idéer sendes til EO.

7. Fodboldskole:
Der er 5 billetter tilbage. Programmet er lavet for både de ældste og yngste spillere. Vi har modtaget alt informationsmateriale fra DBU. Der møde på lørdag med trænerne og skoleleder og trænerleder.

Spillerne får tilsendt tøj og øvrigt materiale fra DBU.

8. Indkomne forslag fra trænere, ledere, medlemmer:
- Udfordringer med at få plads til alle træningshold på kunstgræsbanen. Der har været udfordringer med at få plads til alle træningshold på kunstgræsbanen, da der er startet nye hold i foråret - efter forårsplanen var lagt.

Nichlas skriver rundt til trænerne vedr. træningstider i efteråret. MR og PN fordeler efterfølgende træningstider.

9. 100 års jubilæum 2026
EO er i gang med at få fat i formanden fra VG, så jubilæumskampen kan blive en gentagelse af klubbens første kamp fra 1926.

10. – Evt. og nyt møde
Næste møde er mandag d. 14. august kl. 19

Luk