Menu

Bestyrelsesmøde 2018-06-13

Bestyrelsesmøde afholdt den 13. juni 2018

Deltagere: Fayna Stella Sørensen (FSS), Michael Ruff-Hansen (MRH), Berit Nielsen (BN)

Afbud: Preben Nilsson (PN), Søren Tvede (ST), Lars Mortensen (LM), Henrik Rosenbek (HR), Søren Jensen (SJ)

1. Valg af referent

Fayna blev valgt

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

3. To-do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 SJ, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde) Der er behov for grundigere beskrivelse af vores ønske
     
 PN, BN Hjemmesidekursus til Berit   
 PN, LM Skiltning + lys  Henvisning til udendørs omklædning 
Lys mellem hal 1 og 2
Er en del af Havdrup helhedsplan, som er afleveret til SIU 
 SG Sponsorvæg  Steen? 
Fayna spørger Steen.
     
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" folder  PN og BN kigger på det ved lejlighed 
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler Steen?
Fayna spørger Steen
 BN, PN Ungdomstræner håndbog  PN og BN kigger på det ved lejlighed 
 PN Følg op på EDC henvisningsaftale PN genudsender nyhed 
 FSS, MR Tilbyde haltimer til DBU Afventer beslutning omkring haltider d. 2. og 3. februar 
PN GDPR for Havdrup fodbold PN udarbejder en GDPR erklæring for Havdrup fodbold.

 

4. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Ungdom
  Da Mikkel og årgang 04/05 drenge stopper som selvstændig årgang, prøver årgang 03 at inkludere de spillere fra holdet, der fortsat ønsker at spille i klubben.
  Der er tilmeldt hold til DBUs efterårsturnering.

  Mix 2010 er ved at være en lille gruppe. Vi bør kigge på muligheden for sam-træning med 2011. Fayna tager kontakt til Henrik og Kristian om de kan køre noget fælles træning en gang i mellem i løbet af efteråret.

 • Senior
  Serie 3 holdet missede oprykning til serie 2 med mindst mulige marginal (indbyrdes målforskel med Tåstrup).

 • Old boys
  -

 • Fodbold fitness
  Eftersøger flere herrespillere.

 • Dommer
  -

 • Hovedbestyrelse
  Mødes til spisning på onsdag den 20. Juni med deltagelse af Per Andersen fra Solrød kommune.
   
 • SIC - Hal og baner mv. (FSS/LM)
  Der er kunstgræs fordelingsmøde i Solrød på tirsdag d. 19. juni kl. 17:30 i lokale 4. Michael deltager.

 • HB Køge & FCK (BN/PN/MRH)
  Der har været én fra FCK ud og træner årgang 09 i juni. Der er skrevet om det på hjemmesiden og FB. Lignende tiltag vil komme igen næste år i juni for andre hold.
   
 • Sponsorer og fonde. (BN/SJ)
  BN har fået tildelt støtte fra caféen i Solrød til specifik træning i efteråret. 

  Foreningspuljen har tildelt 25.000 kr til opstart af Børneakademiet efterår 2018 og forår 2019.

 • Stævneudvalg (MR/PN)
  Der er Castus cup efter sommerferien. De relevante årgange er blevet informeret. Fayna informere træner/ledere om at der ikke bliver Havdrup Sommer Cup i år.

 • Materialer (BN)
  Steen har spurgt om fodbold er interesseret i indkøb af klubflag. Bestyrelsen synes ikke det er nødvendigt på nuværende tidspunkt. 

  Frem til Kerteminde Cup 2019 vil vi forsøge at åbne op for tilkøb af speciel Kerteminde cup trøje.

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  -

5. Økonomi

Restancerne er stort set i 0. Der udsendes kontingenter i slutningen af juni til betaling i starten af juli. 

6. Aktuelt

a) GDPR

Vores vigtigste opgave er at få alle spillere og "klubpersoner" til at aktivere deres fodboldpas. Det går ekstremt langsomt med det, og vi får brug for trænernes hjælp til at nå i mål her. Pt. mangler 3/4 af spillerne og 2/3 af lederne at aktivere deres fodboldpas.

Det er uklart hvor mange der rent faktisk har modtaget mail fra DBU omkring aktivering af fodboldspas. Bestyrelsen retter henvendelse til DBU omkring dette snarest muligt.

Dernæst skal vi overfor medlemmerne erklære, hvordan vi forholder og til GDPR. Her synes jeg at vi skal have en kort version og lade os inspirere af Karlslunde: http://www.karlslundefodbold.dk/nyheder/bestyrelsen/gdpr/. Hvis bestyrelsen kan tilslutte sig denne model, kan PN hurtigt lave en tilrettet version til Havdrup fodbold.

Bestyrelsen tilslutter sig denne model.

b) Henvendelse fra forældre

Bestyrelsen har drøftet sagen og behandler den internt.

c) Motionsmåned i september (uge 39)

FSS har deltaget i møde på skolen samme med bl.a. Betina fra gymnastik. Det blev aftalt, at der skal findes frivillige i klubberne til at gennemføre aktiviteter en enkelt dag. Det skal undersøges, om vi kan bruge DBU til at uddanne 8. og 9. klasseselever til instruktører.

d) Træner/ledermøder

Opbakning bag træner/Lederdag i oktober. BN undersøger mulighederne og vender det med træner/ledere.

Vi tager teltet med til Kerteminde Cup.

7. Eventuelt

-

8. Næste møde(r)

Fayna laver en doodle til uge 32, 33 og 34 så ser vi hvilken uge i august vi holder næste uge.

Luk