Menu

2023-11-27 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 27/11 2023, 19:00

Deltagere:
Erik Olsen (EO), Johnny German (JG), Nichlas Kronborg Jespersen (NJ), Kristian Jensen (KJ),  Michael Ruff-Hansen (MR), Steen Gammelvind (SG)

Fraværende:
Bjørn Skou Eilertsen (BE), Christian Norup (CN), Heidi Skov Sørensen (HS), Natalie Dalsø Mikaelsen (NM)

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

2. Valg af referent
Johnny valgt

3. Kunstbane
SIC bom m.m de er på sagen. Der bliver holdt møder med fodbold
HUSK INGEN INDKØRSEL med biler til omklædning.

4. Generalforsamling
Afholdes den 27/3- 2024
Indkalde Preben som dirigent (Erik)
Indkaldelse m.m. Erik
Forslag til en udefra som kommer og holder et oplæg (Nicklas)

5. Økonomi
Afventer årsregnskab

6. Afdelingerne
Ungdom
Årgang 17 mangler træner, Nicklas er pt træner og forældre skal melde tilbage.
Nicklas arrangerer DBU Hoved, kroppen og Klubben i løbet af foråret.

Senior
Tur til Bornholm i marts (Rejsefonden Kristian)

Oldboys
REOS generalforsamling den 12/3 - 2024

Vi prøver at lave et arrangement til foråret for at tiltrække nye spillere.

Flere nye spillere til fitness

Kvindesenior
Det går godt,

7. Hjemmebanedag 2024
Forslag om 2 dage forår og sensommer
Udvalg nedsættes?  (Steen)
Lørdag den 17/8 - 2024

Fodbold skole den 3. - 5. juli

8. Indkomne forslag
Nedsætte forskellige udvalg:

Sponsorer Steen
Medier FB, hjemmeside m.m.
Ungdomsgruppe Nicklas
Aktivitetsudvalg Bjørn

Tilbud fra MUVIFO, info videoer om Havdrup Fodbold
Vedtaget Nicklas står for aftalen

9. Frivillige til julebanko
U13 og U11 sætter borde op

10. Evt.
HGI har en vandrepokal, som der indstilles til hvert år i klubberne 

11. Ny dato
Træner-/leder møde den 2/2- 2024

12. Næste møde
Ikke på plads

Luk