Menu

Generalforsamling 2016 - Referat

image

Generalforsamling afholdt den 22.marts  2016

1. Valg af dirigent (og 2 stemmetællere)

Preben blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via mail til alle medlemmer d. 9. februar samt opslag i Havdrup idrætscenter og klubbens facebook side.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

I fravær af Michael Ruff-Hansen gennemgik Preben bestyrelsens beretning.

Highlights:

 • Ca. 300 medlemmer
 • Senior afdelingen er i fremgang, målsætning om oprykning til serie 2 + serie 4
 • Årgang 2010 er kommet godt i gang
 • God deltagelse til årets sommercup. Samarbejde med SuperBrugsen
 • Klubtur - Kerteminde cup - gennemføres for 3. år i træk til sommer
 • Kåringsfest
 • Udfordring med forbud mod opsætning af bander
 • Dommer/træner/leder spisning i november
 • Fodboldskole i vinterferien
 • Dommerklubben får ros af vores gæstende hold - nye talenter ønskes
 • Nyt kunsgræs anlæg i Solrød - klar til maj 2016
 • Udfordringer med for sen kontingentindbetaling
 • Kamp for tider til indendørssæsonen
 • Tak til alle frivillige på årgangene - både voksne og store børn

Beretningen blev godkendt

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Søren Tvede gennemgik det reviderede regnskab for 2015.

Budgetteret underskud på 33.000 blev reduceret til et underskud på 11.000 på baggrund af medlemstilgang, godt sponsorarbejde, private tilskud, minimering af restancer og mindre forbrug af kursusmidler.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af det af bestyrelsen godkendte budget

Søren Tvede gennemgik det reviderede regnskab 2016. Her budgetteres med et underskud - ud fra kendte indtægter og udgifter - på 84.000. Generalforsamlingen diskuterede det rimelige i at budgettere med et så stort underskud. Søren fortalte, at hvis underskuddet realiseres i den størrelsesorden, skal der tilføres yderligere midler i form af kontingenter i 2017. Forventningen er dog, at den aktive bestyrelse formår at reducere underskuddet.

5. Behandling af indkomne forslag

Christian Lund Madsen havde indgivet 2 forslag, der begge omhandlede procedurer for ungdomsspilleres skiften på tværs af årgange. Under diskussionen af forslagene blev det klart, at der ikke har været helt stringens og transparens omkring årgangsskifter.

Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen, at vedtage retningslinjer for årgangsskifter og at alle årgangsskifter fremlægges på et bestyrelsesmøde.

6. Valg

a) Formand (Michael Ruff Hansen) på valg - genvalgt

b) Næstformand (Steen Gammelvind) ikke på valg

c) Økonomiansvarlig (Søren Tvede) ikke på valg

d) Øvrige medlemmer

 

Nye medlemmer:

Jim Vergo er valgt for 2 år

Malene Lindrup er valgt for 1 år

MedlemmerValgt iAntal år
Michael Ruff-Hansen 2016 2
Steen Gammelvind 2015 2
Søren Tvede 2015 2
Preben Nilsson 2015 2
Henrik Rosenbek 2016 2
Berit Nielsen 2016 2
Thomas Elnegaard 2015 2
Michael Palbom 2015 2
Jim Vergo 2016 2
Malene Lindrup 2016 1
Suppleanter    
Lars Mortensen 2016 1

 

7. Eventuelt

Bestyrelsen takkede for det gode fremmøde, og glæder sig til at arbejde sammen med de 2 nye medlemmer.

Luk