Menu

Bestyrelsesmøde 2018-04-17

Bestyrelsesmøde afholdt den 17. april 2018

Deltagere: Fayna Stella Sørensen (FSS), Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Berit Nielsen (BN), Søren Tvede (ST), Lars Mortensen (LM)

Afbud: Henrik Rosenbek (HR), Søren Jensen (SJ)

1. Valg af referent

Preben blev valgt

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt.

3. Godkendelse af forretningsordenen 

Forretningsordenen blev godkendt.

4. Konstituering iht. forretningsorden for Havdrup fodbold

a + b) Forslag til ny udvalgsstruktur og fordeling af opgaver

Formand Fayna Stella Sørensen
Næstformand Lars Mortensen
Økonomiansvarlig Søren Tvede
Sekretær Lars Mortensen, Fayna Stella Sørensen
HGI hovedbestyrelse Fayna Stella Sørensen, Lars Mortensen
Ungdom Berit Nielsen, Torben (10 d), Mary (07 p), Heidi (06 p)
Senior  Lars Mortensen, Søren Jensen, Steen Gammelvind, Mads Kliver, Jesper Kragh
Oldboys  Henrik Rosenbek, (Steen Strand) 
Fodbold fitness  Preben Nilsson, Jakob Enevoldsen
Dommerudvalg / dommerordning  Lars Mortensen, Kurt Larsen 
Banefordeling af kampe  Lars Mortensen, Michael Ruff Hansen 
Fordeling af træningsbaner og haltider  Michael Ruff Hansen, Berit Nielsen 
Kontaktperson til Solrød Idræts Center  Fayna Stella Sørensen, Lars Mortensen
Kontaktperson til HB Køge  Berit Nielsen, Preben Nilsson
Kontaktperson til FCK  Berit Nielsen, Michael Ruff Hansen 
Sponsorer og fonde Berit Nielsen, Søren Jensen
Materialer og tøjindkøb Berit Nielsen, Mary (07 p)
Stævneudvalg (Sommercup, hjemmebanedag) -
Stævneledelse indendørs Michael Ruff Hansen, Preben Nilsson
Holdaktier Berit Nielsen, Steen Gammelvind
Hjemmeside, Facebook Berit Nielsen, Preben Nilsson 
Kluboffice Berit Nielsen, Fayna Stella Sørensen, Preben Nilsson
Kunstgræs Berit Nielsen
Støtteforening - "Havdrup fodbolds venner"
Havdrup fodbold erhvervsnetværk Berit Nielsen
   

 

5. Budget til de enkelte udvalg. Herunder indkøb af bolde mm

Der er positiv stemning for at materialeudvalget på forhånd har et vist beløb pr. afdeling (ungdom, senior, oldboys) til materialer pr. år. ST og BN vurderer ud fra budget og historik, hvordan pengene skal fordeles.

6. To-do listen

 

Initialer Opgave Bemærkning
 SJ, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde)  
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 PN, BN Hjemmesidekursus til Berit   
 PN Skiltning + lys  Henvisning til udendørs omklædning 
Lys mellem hal 1 og 2 
 SG Sponsorvæg  Steen? 
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" folder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler Steen?
 BN, PN Ungdomstræner håndbog   
  Følg op på EDC henvisningsaftale  
     

 

 

7. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Ungdom
  Der har været afholdt camp for årgang 2008/2009. En repræsentant for Solrød fodbold akademi var forbi og vil tilbyde specifiktræning. BN arbejder videre med det. 

 • Senior
  Jimmy Glatter ønsker et M1 kursus. Bestyrelsen er positiv, og ønsker at et målmandskursus kommer alle klubbens hold til gode i et vist omfang. LM snakker med Jimmy. 

  SG har indkøbt bolde til senior i en dyrere prisklasse end vi har for vane. Vi skal have lukket af for alle andre end BN hos materialeleverandøren. 

 • Old boys
  De ønsker supplering af tøj. HR skal kontakte BN men info om, hvad der mangler.

 • Fodbold fitness
  -

 • Dommer
  Johnny German har meldt sig under fanerne.

 • Hovedbestyrelse
  Der er generalforsamling torsdag d 19/4 kl. 19.00.
   
 • SIC - Hal og baner mv. (FSS/LM)
  Bane 7 og stadion er stadig lukket. De øvrige baner er åbnet og kridtet op. 
 • HB Køge & FCK (BN/PN/MRH)
  BN og PN har været til netværks kontaktmøde d. 25. marts. Vi fik præsenteret et oplæg fra Capelli sport, som er HB Køges nye tøj og stadionsponsor.
   
 • Sponsorer og fonde. (BN/SJ)
  Alle skiltesponsorer (pånær 2) er fornyet.

 • Stævneudvalg (MR/PN)
  -

 • Materialer (BN)
  Der er indkøbt bolde og veste.

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  -

8. Dommergodtgørelse

LM foreslår at vi afregner pr. minut ligesom i DBU Sjælland. Forskellen på eksisterende og foreslået metode er for foråret 2018 en øget udgift på ca. 1.700,- 

Vedtaget af bestyrelsen.

9. Stævneudvalg (Havdrup sommer cup)

-

 

10. Økonomi

-

11. Aktuelt

a) Fodboldpas (GDPR)

Vi afventer teknologisk udspil fra DBU. PN er på sagen.

b) Idrætsmåned i september (uge 39)

Betina fra gymnastik har kontaktet FSS omkring idrætsmåned. Næste workshop er tirsdag d. 1. maj kl. 16 på Havdrup skole. FSS deltager.

c) Træner/ledermøder

Der skal aftales faste datoer for den kommende sæson med indhold inkl. træner/leder dag med spisning.

12. Eventuelt

-

13. Næste møde(r)

Onsdag d. 16. maj kl. 19.00.

Luk