Menu

Generalforsamling 2022 - Referat

GENERALFORSAMLING I HAVDRUP FODBOLD 15/3, 2022

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
  Preben Nilsson blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkald via mail til alle medlemmer og opslag på hjemmeside og Facebook side

 2. Aflæggelse og godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning
  Formanden gennemgik beretningen, der blev godkendt.

 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  Fayna Sørensen gennemgik regnskabet. Der var spørgsmål omkring svindelsag, hvilket har gjort at procedurer omkring betaling af fakturaer er skærpet. Ét tiltag er oprettelse af Messenger gruppe, hvor stort og småt bliver vendt. Regnskabet blev godkendt.

 4. Forelæggelse af det af afdelingsbestyrelsen godkendte budget
  Budgettet blev fremlagt.

 5. Behandling af indkomne forslag
  Ingen forslag indkommet.

 6. Valg ifølge afdelingens forretningsorden
  Erik Olsen blev genvalgt som formand for 2 år.
  Preben Nilsson blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
  Steen Gammelvind blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
  Johnny German blev genvalgt som suppleant for 1 år.

 7. Eventuelt

 


Bestyrelsen valgt ved den udskudte generalforsamling i september 2021:

a) Formand Erik Olsen (Valgt for 1 år)
b) Næstformand Kristian Jensen (Valgt for 2 år)
c) økonomiansvarlig Fayna Sørensen (Valgt for 2 år)
d) øvrige medlemmer

    Michael Puff Hansen (Valgt for 2 år),
    Preben Nilsson (Valgt for 1 år),
    Steen Gammelvind (Valgt for 1 år)
e) Suppleanter Johnny German (Valgt for 1 år)

Luk