Menu

Bestyrelsesmøde 2016-06-16

Bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2016

Deltagere: Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Steen Gammelvind (SG), Malene Lindrup (ML), Søren Tvede (ST)

Afbud: Henrik Rosenbek (HR), Berit Nielsen (BN), Michael Palbom (MP), Lars Mortensen (LM)

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra generalforsamlingen 25/5 godkendt.

3. SuperBrugsen Havdrup SommerCup

Opgaver gennemgået og fordelt.

4. Senior

Jesper Kragh fortsætter som 2. holds træner.
Michael Rolff ønsker ikke at fortsætte som 1. holds træner på de vilkår vi kan tilbyde. Vi skal derfor aflyse hans B2 træner kursus i efteråret.
Der er snak med Torben Andersen og Frants Østergaard omkring overtagelse af 1. holdet.

5. Eventuelt

-

6. Næste møde

Tirsdag d. 9. august kl. 19:30

 

Luk