Menu

Generalforsamling 2022 - Årsberetning 2021

Formandens beretning — Havdrup Fodbold

Et nyt år er gået i Havdrup Fodbold med mange forandringer, mange nye udfordringer, nye eller skal vi sige nyere bestyrelse — og da ingen meldte sig som formand på generalforsamlingen for ca. 3 måneder siden trådte jeg til som formand. Det var med ordene at jeg vil gerne vil gøre et stykke arbejde i og for klubben, men at jeg også er her for at lære. Det var også med et ønske om, hvilket jeg gjorde helt klart på første bestyrelsesmøde, at jeg fremover ønsker at vi alle husker den fine læresætning "less is more".

Det sagde jeg ud fra den betragtning, at hvis vi går lidt ned i tempo og sørger for de enkelte ting hver enkelt af os påtager os, så går vi ikke død og lige pludselig ikke vil og kan mere.

I denne forbindelse er det vigtigt at pointere, at det er godt at der fra egne rækker kommer mange gode ideer, godt græsrods arbejde vi skal lytte til og prøve at arbejde med, men det er for mig også lige så vigtigt at alle overholder fælles spilleregler og anerkender at det er i bestyrelsen at beslutninger må og skal tages. Det skal være en generel opfordring fra mig at vi melder dette tydeligt ud, så vi undgår evt. misforståelser.

Det er ligeledes vigtigt at vi hjælper de forskellige hold og deres trænere med de forskellige ønsker de har lige fra tøj over stævner til rejser mm. Derfor har vi også taget de tiltag, at der er ansvarspersoner fra bestyrelsen til de enkelte grupperinger unge, seniorer, pigehold og oldboys hold helt op til old masters.

Tidligere bestyrelsesmedlemmer i fællesskab med lokale politiske kræfter har arbejdet hårdt på at vi har fået vores kunstgræsbane og det kan vi alle være stolte af. Den bliver brugt stort set hele tiden og det virker til at det er af alle byens borgere og ikke kun klubben. Her oplever jeg, at vi har fået noget at samles om , noget vi er glade for, noget vi virkeligt kan være stolte af. Vi skylder en stor tak til alle de mennesker der har brugt tid og kræfter og har opnået dette fine resultat. Vi må dog ikke glemme, at vi som klub, også har et betydeligt område med græsbaner, som også stadig skal bruges.

Vi har heldigvis i dag en god og progressiv bestyrelse der arbejder godt sammen, har gode dialoger, tager ansvaret for beslutninger og har gode visioner. Der er en god stemning i bestyrelsen og vi prøver alt hvad vi kan at lytte til vores medlemmer. Vi ønsker at have "fingeren på pulsen" og er i gang med mange nye tiltag, mens vi prøver at bygge videre på det vi har nu. Er det helt uden udfordringer — nej — og det kan det nok heller ikke være når man er der hvor mennesker er i bevægelse hele tiden. Men de spændende ting vi har taget initiativ til og er i fuld gang med er:

Være synlige både i forhold til medlemmer og trænere

Være mere med i samarbejdet med HGIs bestyrelse

Finde flere sponsorer til nyligt opsat skilt på kunstgræsbanen og vedlige sponsorskiltene i hallen også samt søge nye muligheder

Vi reklamerer mere for at få nye medlemmer og vi har er begyndt med nye hold helt fra 4 års alderen. Da vi er en bredde idrætsklub gør vi alt hvad vi kan for at involvere forældre med det samme.

Vi har sammen med HGI søgt midler til opsættelse af Pannabane og til udvidelse af aktivitetszonen. Vi håber at dette er noget der realiseres forholdsvis hurtigt. Af andre visioner er vi i gang med at undersøge mulighederne for et nyt klubhus. Der kan nok siges og skrives meget mere og der er sikkert også noget jeg har glemt, men et er sikkert: Vi er pt en klub der har fået et godt udgangspunkt med den nye kunstgræsbane, en klub med mange visioner, en klub med en god bestyrelse og en klub der er værd at arbejde videre for. Tak til alle tidligere bestyrelsesmedlemmer og de kræfter der er lagt i arbejdet. Tak til alle nuværende bestyrelsesmedlemmer, trænere og frivillige i Havdrup Fodbold.

SAMMEN ER VI STÆRKE.

Med disse ord — det var formandens beretning.
Erik Olsen

Luk