Menu

2023-01-24 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde d. 24/1 2023, 19:00      (Medlemstal pr. 24/01-23 (259 medlemmer).

Deltagere: Erik Olsen (EO), Michael Ruff-Hansen (MR), Fayna Sørensen (FS), Steen Gammelvind (SG), Johnny German (JG) , Kristian Jensen (KJ), Gæst – Natalie Mikaelsen (NM),

Fraværende:

 Lars Mortensen (LM), Preben Nilsson (PN).

  1. Godkendelse af Referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

  1. Valg af referent

KJ blev valgt

  1. Nyt vedr. kunstgræsbanen

2 nye lamper sat på masterne (syd) mod tennis, der er stadig mørke pletter midt på banen,samt for lidt lys på 3 mands banerne. SIC er underrettet og vi venter svar.

Ruff følger op på om fejl og mangler er blevet udført på kunstgræsanlægget.

Ruff bestiller Pannabane - vi sætter selv op, vi sætter selv banen op dermed ingen udgift for klubben, da der er søgt og beviliget penge. Erik undersøger med Betina Steneman og Finn Jensen hvordan pannabanen betales.

 

  1. Nyt fra kasserer

Kaseren anbefaler en kontigent stigning for alle medlemmer på 50 kr ½ årligt, da klubben har stigende udgifter til dommer,turnering mm.

Foreslag om ændring i kontigent opkrævninger (nuværende 1/1 og 1/7) til (1/2 og 1/8).

Klubben vil gerne tilbyde C2 kursus til vores ungdomstrænere.

Steen G undersøger om vi kan finde en ny bank, som gerne vil give et sponsorat.

 

  1. sponsere og tilskud

Steen G har fundet ny sponsor (Havdrup vognmandsforretning) som ønsker skilt både i Hal 1 og på sponsortavlen på stadion. Tune vask og rens får skilt i hal1, samt 2 skilte på stadion, som tak for vask af tøj i senior afd.

Alle medlemmer får et gavekort på 10% af sponsoratets værdi, som tak for at skaffe sponsorater til Havdrup Fodbold.

 

  1. Afdelingerne

Ungdom) Input fra Natalie meget positiv feedback fra DBU C1 kursus fra trænerne, som ønsker flere kurser samt flere trænerledermøder for ungdom for at booste sammenholdet/samarbejdet for trænerne i klubben. Få etableret et værdisæt, Nichlas Jespersen årgang 13/14, Natalie er tovholder på nyt (værdisæt) og Nichlas vil gerne udføre opgaven.

Pigegrupperne) Fayna undersøger mulighederne for at genetablere det gamle Havdrup – Solrød FC samarbejde.

 

Senior) Der er 50 spillere som har tilmeldt sig træningsturen til Falster, senior afd. Vokser pt.

 

Oldboys)  Johnny G har været til generalforsamling hos REOS vedr. evt. overgang til DBU, der er ikke besluttet noget endnu.

Old master  har tilmeldt hold i REOS.

 

Næste møde er tirsdag den 28/2 kl. 19:00 – Mødelokale Hal 1

 

  1. FC Royal – Ønsker plads i boldkælderen

Vi kan desværre ikke tilbyde FC Royal plads i kælderen, da vi  ikke har plads i overskud, men kan henvise dem til SIC som må kigge på en anden løsning.

 

  1. Fastelavn

Kristian har skrevet ud til medlemmerne omkring hjælp til fastelavn, der er 0 som har meldt sig pt., Havdrup Fodbold skal stille med 8 mand.

Erik spørg igen.

 

  1. Datoer

- Generalforsamling  Onsdag den 15/3 kl. 19:30. i Pepes bar (Pepes er booked). (Preben indkalder)

- Træner/ledermøde  Fredag den 3/3 kl. 18:00  (Kristian Indkalder)

- Hjemmebanedag (Forslag Lørdag den 19/8 – setup aftales på kommende træner/ledermødet).

 

Luk