Menu

2023-03-29 - Konstituerende bestyrelsesmøde

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 29-3 2023, 19:40    

Deltagere: Erik Olsen (EO), Michael Ruff-Hansen (MR), Johnny German (JG), Kristian Jensen (KJ), Preben Nilsson (PN), Nichlas Kronborg Jespersen (JN), Christian Norup (CN), Natalie Dalsø Mikaelsen (NM), Heidi Skov Sørensen (HS)

Fraværende: Steen Gammelvind (SG), Bjørn Skou Eilertsen (BE) 

1. Godkendelse af Referat fra generalforsamlingen

Referatet blev godkendt

2. Valg af referent

PN blev valgt

3. Fordeling af poster

https://www.hgi-fodbold.dk/klubben/bestyrelsen-opgaver-og-udvalg/

4. Dato for nyt møde

Tirsdag d. 18/4, kl. 19:30

Luk