Menu

Bestyrelsesmøde 2017-05-17

Bestyrelsesmøde afholdt den 17. maj 2017

Deltagere: Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Berit Nielsen (BN), Lars Mortensen (LM), Heidi Hesse (HH), Jannik Petersen (JP), Søren Tvede (ST)

Afbud: Michael Palbom (MP), Søren Jensen (SJ)

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet 19/4 godkendt.

3. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Hovedbestyrelse
  Der har været holdt generalforsamling i hovedbestyrelsen. Det nye udendørsareal ved hal 2 er muligvis underfinansieret, hvilket søges dækket af afdelingernes kasser. Hovedbestyrelsen inviteres til næste bestyrelsesmøde for at forklare om projektet og finansieringen.

 • SIC - Hal og baner mv. (HH/MRH)
  Vi har fået aftalt med SIC at holde møde omkring baner og arealer d. 31/5. LM og MRH deltager.
  Der er kommet nye net i målene.

 • HB Køge & FCK (BN/PN/MRH)
  Vi skal have fundet én der vil vifte med flag d. 28/5 i FCK.
  HB Køge lægger stadion til U18 landskamp mod Grækenland d. 11/6. Der er gratis adgang.
   
 • Sponsorer og fonde. (BN/JP/SJ)
  Der er bestilt tøj til årgang 10. Der er 3 sponsorer til årgang 04/05/06 piger.
  Der er skaffet sponsorer til de fleste trænerjakker.

 • Stævneudvalg (PN/SJ)
  Vi skal prioritere Castus cup. Trænerne bliver orienteret.

 • Kursus udvalg
  -

 • Materialer (HH/MRH/BN)
  Vi skal have bestilt vimpler. 

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  Der er taget holdbilleder til holdaktier. 

4. To-do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde)  
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
     
     
 SG Sponsorvæg  Steen? 
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" foder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler  Steen?
     
     

5. SuperBrugsen Havdrup SommerCup 2017

Indbydelsen er lavet.
Stævnet er på stævner.dk og årgangene skal invitere modstandere.

Der skal følges op på tilmelding af egne hold.
Der skal følges op på boder.

6. Kerteminde Cup 2017

Mary er på sagen. Der er bestilt bus, tilmeldt hold og spillere. De sidste aftaler omkring overnatning udestår.

 

7. Ungdom.

Årgang 2012 har haft opstart. Indtil videre er der 7 drenge på holdet.

Der har været afholdt trænermøde d. 16/5. Sparsomt fremmøde. Forslag til indendørs træningstider blev fremlagt. Nyt forslag rundsendes sammen med referatet. 

8. Senior

Ligger stadig godt til i serie 3. Andetholdet ser også ud til at klare sig fri af nedrykning i serie 4.

9. Old boys + Fodbold fitness

Der er dialog med oldboys holdlederne om at få kategoriseret spillerne korrekt og dermed sikre at vi har alle spillere indmeldt.

10. Økonomi

Restancer er på pt. ca. 3.500,- Vi skal have hjælp fra SG til at se om de sidste 4 senior spillere er aktive.

11. Eventuelt

-

12. Næste møde(r)

Onsdag d. 14. juni 2017.

Luk