Menu

Bestyrelsesmøde 2017-11-15

Bestyrelsesmøde afholdt den 15. november 2017

Deltagere: Michael Ruff-Hansen (MRH), Lars Mortensen (LM), Preben Nilsson (PN), Berit Nielsen (BN), Søren Tvede (ST), Søren Jensen (SJ)

Afbud: Michael Palbom (MP), Heidi Hesse (HH), Jannik Petersen (JP), Nicklas Olsson (NO), Henrik Rosenbek (HR)

1. Valg af referent samt godkendelse af referat

Preben blev valgt og referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Fyrværkeri

Steen Gammelvind orienterede omkring status på fyrværkerisalget. Der skal investeres i containere til ca. 44.000,- Fortjenesten er ca. 30-40% på solgt fyrværkeri. Uåbnet fyrværkerikasser kan leveres tilbage til leverandøren. Prøveafskydning fredag d. 29/12 kl. 18.

Forsikringsmæssigt er vi dækket for personskade, tyveri og brand.

Indtægter og udgifter skal køres gennem klubbens økonomi, og overskud er ikke øremærket senior afdelingen.

Samlet tabsrisiko vurderes til under 10.000,-

Salg af fyrværkeri vil kun foregå til personer over 18 år.

3. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Hovedbestyrelse
  Udendørs aktivitetsareal ved hal 2 er indviet. I forbindelse med indvielsen fortalte borgmesteren, at han vil arbejde for kunstgræs i Havdrup.
  Halfesten gav et underskud på omkring 14.000,- såfremt vi skal halleje (12.000,-). Caféen gav et overskud på omkring 15.000,-.
   
 • SIC - Hal og baner mv. (HH/MRH)
  Belægningen mellem hal 1 og 2 er blevet forlænget ud til grusstien. Der er også etableret 40 cykelparkeringspladser.

  Der er blevet kørt med knallert på bane 5.
 • HB Køge & FCK (BN/PN/MRH)
  Der er blue and white bannerday d. 26. november. Nanna fra piger 07/08 skal gå med fane sammen med sin far.

  HB Køge har haft trænerinspirationsdag. Vi havde 4 tilmeldte, men alle 4 meldte fra.

  HB Køge har fået topcenter licens fra DBU. De er igang med at lave materiale, som vi får tilsendt. Det starter op i 2018. 
   
 • Sponsorer og fonde. (BN/JP/SJ)
  Der er en jævn strøm af sponsoret tøj. 04 drenge har gået med reklamer for Peter Olsen automobiler. 03 drenge har gået med valgmateriale for diverse kandidater til kommunalvalget.

 • Stævneudvalg (PN/SJ)
  Der er fundet halvagter til d. 25/11. Der afregnes 50,- pr. time pr. halvagt.

  Vi skal beslutte om vi selv vil lave "Stævne på tværs" d. 18. marts.

 • Kursus udvalg
  C-træner uddannelsen bliver lavet om. August (07/08 piger) vil gerne uddannes.

 • Materialer (MRH/BN)
  -

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  Michael ønsker ikke at fortsætte som formand efter næste generalforsamling. Heidi er udtrådt af bestyrelsen.

4. To-do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 SJ, PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde)  
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 PN, BN Hjemmesidekursus til Berit   
 PN Skiltning + lys  På grusbanen skilt
Henvisning til udendørs omklædning
Lys mellem hal 1 og 2 
 SG Sponsorvæg  Steen? 
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" folder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler Steen?
 BN, PN Ungdomstræner håndbog   
     

5. Kontingent

Vi skal finde ud af, hvor vi vil ende med kontingenterne, og så skal vi lave en plan for regulere kontingenterne op - måske over en årrække.

BN laver et oplæg til kontingenter i 2018 og fremadrettet.

 

6. Ungdom

Vi har fået 2.400,- i støtte fra Dansk flygtningehjælp til kontingent for 2 flygtninge. 

Mary har spurgt om vi har planer for etableret af 09/10 piger. Vi skal undersøge om der er underlag for at starte årgangen.

04/05 har sagt farvel til et par spillere. Derudover vil et par spillere gerne prøve kræfter med at træne sammen med årgang 03.

 

7. Senior

Michael Hansen er blevet ansat frem til sommeren 2019. Jimmy Glatter vil gerne være assistenttræner for 1. holdet.

Vi mangler stadig en træner til 2. holdet.

Økonomien omkring trænerne hænger sammen med successen af fyrværkeriafdelingen. 

8. Old boys + Fodbold fitness

9. Økonomi

 

Vi forventer et overskud på omkring 75.000,- + omkring 150.000,- ekstra i den ekstra kontingent kørsel.

10. Eventuelt

-

11. Næste møde(r)

januar 

Luk