Menu

Bestyrelsesmøde 2017-01-25

Bestyrelsesmøde afholdt den 25. januar 2017

Deltagere: Steen Gammelvind (SG), Henrik Rosenbek (HR), Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Søren Tvede (ST), Berit Nielsen (BN), Michael Palbom (MP), Lars Mortensen (LM)

Afbud: -

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet 16/11 godkendt.

3. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Formanden
  Malene er udtrådt af bestyrelsen pr 1/1 2017
  MRH har registreret ønsker til indendørs tider + stævnedage 2017/18
  Erklæring om indhentning af børneattester er registreret i Egon
  Medlemstal er indberettet til kommunen.

 • Hovedbestyrelse
  Gymnastik har planer om at etablere en aktivitetszone udenfor hallen. Mellem hal 2 og petanque.
  SIC arbejder på bedre skiltning i hallen.
  Askebægeret ønskes væk fra indgangen. Evt. ifbm. etablering af en overdækning.

  Der afholdes fastelavn søndag d. 26/2. Havdrup fodbold skal stille med 9 tøndeholdere.
  Pålægning af gulv? PN undersøger med Rene Durke fra hovedbestyrelsen.

 • HB Køge & FCK (BN/PN/MR/ML)
  Der er træningscamp i HB Køge i vinterferien. Per Rud fylder 50 her i februar. BN deltager.
  HB Køge har leveret datoer for årets aktiviteter.
  Årshjul modtaget fra FCK. Datoer kommer efterfølgende.
   
 • Sponsorer og fonde. (SG/BN)
  Der er lavet aftale med LN bilcenter omkring sponsering af træningsdragter til årgang 2010.

  PN har genansøgt Team Solrød om 15.000,- til fjernelse af volden. Ansøgningen er blevet afslået i 2 omgange.

  SG skal tale med Thomas i SuperBrugsen vedr. fyrværkerisalg for et eventuelt samarbejde. 
  Der udestår aftale med Solrød kommune omkring salgssted.

 • Stævneudvalg
  Der er DGI stævne i hal 1 søndag d. 5. marts for U8 og U9 og DGI stævne på tværs søndag d. 19. marts for U6 og U7 drenge/mix og U8 piger.

  Vi skal være bedre til at få holdene til at prioritere DBU og DGI stævner frem for privatstævner. 

 • Kursus udvalg
  Kurt og MRH skal på futsal kursus på lørdag.

 • Materialer (SG/MRH)
  Der har ikke været efterspørgsel på nye materialer i vintersæsonen.
  Der bliver ledige skabe i kælderen. Old-girls skabet overgår til 04/05/06 piger.

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  Holdledere på hjemmesiden skal opdateres. PN kigger på det.

4. To-do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde) PN tager kontakt til TM VVS
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 LM Opsamling på potentielle dommeremner  LM sidemandsoplærer løbende nye dommere.
 BN, PN Biograftur til unge trænere   
 PN, MR, ML Pokalskabe - antal og indhold  Der er ryddet ud i pokalskabene. Opsætning af pokalskabe skal vendes med hovedbestyrelsen og kommunen. 
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" foder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler  
     
     

5. Generalforsamling. Fastsættelse af dato.

Onsdag d. 29/3 kl. 19.30
SG og HR udtræder denne gang.

6. Ungdom

Mary, årgang 07/08 ønsker en mere tilbagetrukket post på holdet. Patrick Skov og August Horsdal hjælper indtil videre med ved træningerne. Forældrene på holdet er indstillet på at give en hånd med.

Henrik Hampen er genindtrådt som træner for årgang 2008/2009.

Vi har fået en henvendelse fra Solrød Kommune vedr. en Syrisk dreng fra årgang 2008. Kommunen har fået at vide, hvornår årgang 2008 træner. 

7. Senior

Træningsopstart i morgen på kunstgræs. Der afholdes spillermøde inden træningen. Som udgangspunkt laves opstarten samlet. Senere opdeles i 1. hold og 2. hold. Vi arbejder på at finde en intern 2. holdstræner.

Seniors indendørstid torsdag aften fra 20:15 bliver ledig. Tages med til trænermødet.

Senior opfordres til at stille et par medlemmer til bestyrelsen.

8 Old boys.

Der har været lidt udfordringer med at indsamle underskrifter på tøjaftaler.

9. Økonomi

Regnskabet ender omkring 0 på trods af budgetteret underskud over 80.000,-

10. Havdrup sommer cup

Afholdes søndag d. 20. august. Tages med på trænermødet 1/2. Gennemførelse af stævnet kræver at der er nye/yngre kræfter der hjælper til. 

11. Kerteminde cup 2107

Hvem vil med. Hvem vil være tovholder for tilmelding + bus. Tages med på trænermødet 1/2.

12. Debat om frivilligt arbejde i Havdrup fodbold

Der er en tendens til at "nye frivillige" kun vil være tilknyttet deres hold og ikke være en del af klubben mht. fx trænermøde, videreformidling til forældrene osv.

Der skal være en årgangsleder på alle årgange, som bestyrelsen kan kommunikere med og som kan formidle videre til spillere og forældre på årgangene.

Der er blandt nogle frivillige en holdning om at bestyrelsen modarbejder mere end hjælper holdene. Hvordan får vi informeret mere om klubbens virke, så vi får vendt holdningen til klubben. Skal vi lave en "temperaturmåling" / APV?

Vi skal blive bedre til at holde ansættelsessamtaler og MUS samtaler med trænerne.

Vi kan evt. tage det om punkt på generalforsamlingen.

DGI og DBU har også mulighed for at hjælpe os både med profilering / kommunikation og frivillige situationen.

13. Eventuelt

Nye trænere skal have tilsendt børneattest ved "ansættelse".

14. Næste møde

Onsdag d. 22. februar kl. 19:00.

Luk