Menu

Bestyrelsesmøde 2022-04-27

Bestyrelsesmøde d. 27/4 2022, 18:30

Deltagere: Erik Olsen (EO), Michael Ruff-Hansen (MR), Preben Nilsson (PN), Fayna Sørensen (FS), Johnny German (JG), Steen Gammelvind (SG), Lars Mortensen (LM)

Fraværende: Kristian Jensen (KJ)

1. Opsummering af hjemmebanedag(e)

Den 21/5 holder vi fast i kampprogrammet, cafeen griller pølser. Der skal hentes 6x10 meter telt i Karlslunde og stilles op til caféen.
OK manden inviteres kl. 12-14
Kristian og Natali skal orientere omkring 3- og 5-mands kampe.
Kristian skal spørges, om vi stadig har FCK´s fodbolddart denne dag.

Det blev besluttet at flytte spisningen til d. 27/8. Vi forsøger at lave hjemmebanekampe denne dag også.
Erik orienterer hovebestyrelsen, og undersøger om der er konfliktende aktiviteter i byen den dag.
Erik, Kristian, Steen og Fayna står for koordineringen af aktiviteterne denne dag.

Der er åbent hus d. 28/4, hvor gymnastikken er repræsenteret. Erik undersøger, om vi kan deltage ved kommende arrangementer.


2. Kunstgræsbane mv.

Michael vil gerne fortsat deltage i et kunstgræsudvalg sammen med Kristian. Michael og Kristian har løbende dialog med Solrød kommune. Erik vil gerne være med inde over kommunikationen for eventuelt at lægge yderligere pres på.

Der udestår bla. måltavle, parklamper til flisearealet, låger i kanten af banen, tag over materialegården, frisparksfigurer,
hjørneflagsbøsninger, lysniveau.

Afspærring af grusvejen fungerer stadig ikke. Erik tager det op i hovedbestyrelsen på først kommende møde.

Steen har fået henvendelse fra den nye ejendomsmægler i byen i forhold til at reklamere på bagsiden af tribunen. Vores oplæg er 15.000,-/år

Indkøbt soundbox placeres blåt skab i mødelokale 1.


3. Planlægning af træner/leder møde med styrelsen

Afholdelse fredag 10. juni, kl. 17:30
Trænerne skal spørges, hvordan de vil deltage i hjemmebanedagen.
Info om soundbox, veo osv.


4. Dato for næste møde : 

Onsdag d. 18/5, kl. 18:30.

Luk