Menu

2024-03-27 - Generalforsamling - Referat

Den 27. marts afholdt Havdrup fodbold den årlige generalforsamling. Som altid var der dagsorden ifølge vedtægterne, ligesom medlemmer både havde mulighed for at stille forslag til behandling samt møde op og gøre sin indflydelse på klubbens retning og arbejde.

Preben blev valgt som dirigent, og læste klubbens beretning op, hvorefter den blev godkendt af generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab blev fremlagt og gennemgået. Bottom line viser at klubben kom ud af 2023 med et underskud på 20.000,- og en solid egenkapital. Regnskabet blev herefter godkendt.

Budgettet for 2024 var ikke blevet trykt, og kunne derfor ikke forelægges. Det kan dog nævnes at kontingenterne holdes uændret i 2024.

Der var ikke indkommet forslag fra hverken bestyrelsen eller medlemmer, der skulle behandles, så punktet blev strøget.

Valg til bestyrelsen foregik uden kampvalg. Konstiteret formand Kristian Jensen fortsætter som formand og Nichlas Jespersen træder ind som næstformand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg fortsætter i 2024.

Under punktet eventuelt kan der diskuteres løst og fast, men ikke besluttes noget. Dirigenten valgte derfor at lukke den officielle del af generalforsamlingen og takke for god ro og orden.

Luk