Menu

Bestyrelsesmøde 2016-08-10

Bestyrelsesmøde afholdt den 10. august 2016

Deltagere: Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Steen Gammelvind (SG), Malene Lindrup (ML), Søren Tvede (ST), Berit Nielsen (BN), Lars Mortensen (LM), Michael Palbom (MP)

Afbud: Henrik Rosenbek (HR)

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet 16/6 godkendt

3. Senior

En del af udfordringerne bunder i at kontakten mellem bestyrelsen og senior træneren gik gennem én person fra bestyrelsen, som missede vigtig information fra senior træneren.

Vi fik derfor taget afsked med senior træneren på et forkert grundlag, og ansatte to nye trænere.

I mellemtiden var der optræk til en rivaliserende senior klub i Havdrup - primært med 1. holdsspillere, hvilket dele af bestyrelsen vurderede ville ødelægge både senior afdelingen i Havdrup fodbold og det nye initiativ.

De tilbageværende spillere i Havdrup fodbold (primært 2. holdspillere), ville gerne fortsætte, såfremt Kragh stadig var træner. Der var derfor reelt ikke noget hold at træne i Havdrup fodbold for de to nye trænere.

LM tog en snak med Rolff, og fik udredt de misforståelser/manglende informationer, der var i forløbet. Det resulterede i at Rolff blev genansat og de to nye trænere blev fyret igen. Der var på bestyrelsesmødet ikke enighed i bestyrelsen om genansættelsen at Rolff. Men et flertal valgte at fastholde beslutningen.

ST informerede de to nye senior trænere om at der ikke var noget hold at træne med forklaring af forløbet. Det blev ikke positivt modtaget. De ønsker et møde med bestyrelsen, hvor forløbet kan afsluttes ordentligt.

Bestyrelsen inviterer de to til et møde.

4. Tøjsag m. årgang 06. Spilletøj fremover (nuværende aftale udløber i år)

BN har haft en korrespondance med et par af 06'ernes forældre vedr. procedure omkring bestilling af tøj, og udgangspunktet var bestilling af Select tøj hos Sportified. Holdet vælger alligevel at købe Adidas tøj hos Sportigan med begrundelse i pris og leveringstid. Holdet har været indkaldt til et møde med bestyrelsen, hvor det ikke var muligt at nå en fælles konklusion. Bestyrelsen besluttede internt at komme med et oplæg til årgangen.

Mail fra Sportified angiver, at klubbens bonus på 15.000,- bortfalder, da vi er trådt ud over aftalen.

BN undersøger hos Sportyfied, om vi kan opnå den normale bonus på 15.000,-, såfremt vi anskaffer et Select spillesæt til årgang 2006, som de kan spille i.

Efterfølgende skal vi skabe enighed med årgangen omkring anvendt spillertøj.

5. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

Ikke behandlet

 • Bestyrelsen
  -

 • Hovedbestyrelse
  -

 • SIC - Hal og baner mv. (SG/MRH)
  -

 • HB Køge & FCK (BN/PN/MR/ML)

   
 • Sponsorer og fonde. (SG/BN)
  -

 • Stævneudvalg
  -

 • Kursus udvalg
  -

 • Materialer (SG/MRH)
  -

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  -

6. To-do listen

Ikke behandlet 

InitialerOpgaveBemærkning
 PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde) PN tager kontakt til TM VVS
 ML, MP Tage kontakt til Brøndby masterclass  ML og PN har været til introduktion, og leverer budskabet videre til trænerne på trænermødet. 
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 LM Opsamling på potentielle dommeremner  Der er kursus søndag d. 10/4 fra 10-13. LM kigger forbi. 
 MR, PN Fodbold fitness træner  MR og PN deltager lidt på skift i de første 8 træninger.
 BN, PN Biograftur til unge trænere   
 PN, MR, ML Pokalskabe - antal og indhold   
 MP Holdbilleder og trænerbilleder til hjemmesiden  Der er taget billeder af alle hold og holdledere/trænere. Så snart vi får billederne fra Jeff, skal der produceres holdaktier og opdateres billeder i KlubOffice/hjemmeside.
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" foder   
 SG Indkøb 2 stk. 11 mands mål til bane 5/6  
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler  
 ? Søge midler til nyt stadionur  

7. SuperBrugsen Havdrup SommerCup

Der er teltrejsning fredag kl. 16.00 + flytning af mål og opsætning af banenumre.

Vi skal have kørt borde, stole og præmier ned i containeren.

Der er udfordring med dommere.

8. Fodboldens kåringsfest

29. oktober. Årgangene skal informeres via indbydelse (MR og PN).

9. Ungdom.

Ikke behandlet

10. Old boys / -girls

Ikke behandlet

11. Økonomi

Vi arbejder stadig med restancelisten. Pt. 25 medlemmer = 14.000,-

12. Eventuelt

BN undersøger mulighed for sponsorarrangement i Parken.

13. Næste møder

Onsdag d. 7. september, torsdag d. 6. oktober, torsdag d. 3. nov. (med forbehold
for ændringer) kl. 19:30.

Luk