Menu

Bestyrelsesmøde 2018-01-31

Bestyrelsesmøde afholdt den 31. januar 2018

Deltagere: Michael Ruff-Hansen (MRH), Lars Mortensen (LM), Preben Nilsson (PN), Berit Nielsen (BN), Søren Tvede (ST), Henrik Rosenbek (HR)

Afbud: Søren Jensen (SJ)

1. Valg af referent samt godkendelse af referat

Preben blev valgt og referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Økonomi

 

Der er hensat 115.000,- til etablering af kunstgræs bane.
Resultatet bliver på omkring 160.000,- som primært skyldes rykket kontingentopkrævning.
Passivt kontingent fastholdes på 250,-
Vi mangler at finde placering til fyrværkericontainerne. ST prøver at kontakte Rasmus fra flaskegenbrugen.

3. Tilskud til ture og stævner

Proceduren har været at man har søgt efter deltagelse i ture og stævner og fået ca. 1/3 retur. Denne procedure fortsætter.

4. Kunstgræs i Havdrup

BN er i gang med at indhente tilbud på kunstgræs bane og ændring af grusbane til græsbane.

5. Samarbejde med skolen

Skolen har indbudt til åbent hus arrangement d. 19/4. Vi har ikke umiddelbart mulighed for.  

6. Ungdom

Der afholdes fodboldcamp for årgang 08/09 i april.

7. Senior

Der er enighed om at det er nødvendigt at der ansættes en 2. og 3. holdstræner. Vi har ansat Michael Rommedahl på tjansen. Han skal stå for 2. holdets kampe. 3. holdets kampe skal bestyres af Kasper Tvede. 

8. Old boys + Fodbold fitness

7-mands veteranholdet er tilmeldt i REOS. Dennis Holmeskov og Vognmanden kommer til at stå for holdet. 

9. To do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 SJ, PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde)  
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 PN, BN Hjemmesidekursus til Berit   
 PN Skiltning + lys  På grusbanen skilt
Henvisning til udendørs omklædning
Lys mellem hal 1 og 2 
 SG Sponsorvæg  Steen? 
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" folder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler Steen?
 BN, PN Ungdomstræner håndbog   
     

Vi forventer et overskud på omkring 75.000,- + omkring 150.000,- ekstra i den ekstra kontingent kørsel.

10. Eventuelt

Der er udfordring med dommerkorpset. Vi har snart ikke flere tilbage at tage af. Vi skal have uddannet voksne fra de yngste årgange til at blive dommere. Evt. senior eller oldboys spillere.

Stig Seidenfaden er afgået ved døden. Klubben har sendt en buket.

Casper Skriver er blevet udnævnt som årets talent i dommerklubben.

Generalforsamling afholdes tirsdag d. 20/3 kl. 19:30.

11. Næste møde(r)

Onsdag d. 7. marts kl. 19:00. 

 

 

Luk