Menu

Bestyrelsesmøde 2017-08-10

Bestyrelsesmøde afholdt den 10. august 2017

Deltagere: Michael Ruff-Hansen (MRH), Lars Mortensen (LM), Preben Nilsson (PN), Berit Nielsen (BN)

Afbud: Michael Palbom (MP), Heidi Hesse (HH), Jannik Petersen (JP), Nicklas Olsson (NO), Søren Tvede (ST), Søren Jensen (SJ)

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet 14/6 godkendt.

3. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Hovedbestyrelse

  Udendørs aktivitetsareal ved hal 2 er vedtaget, og fodbold har besluttet at yde tilskud op til 6.000,- til etableringen.
  Det lokale fitness center er gået konkurs. Der har været henvendelse fra en gruppe for at få HGI til at etablere mulighed for fitness.

   

 • SIC - Hal og baner mv. (HH/MRH)

  Der bliver etableret ny belægning mellem hal 1 og hal 2 (SF sten). Umiddelbart bliver der kun ny belægning op til afslutningen af hal 2. Fodbold ønsker sig en forlængning af belægningen ud mod grusstien, så der kan etableres rigelig cykelparkering (hvilket ikke er med i det oprindelige tilbud). PN har talt med Solrød kommune og entreprenøren omkring en løsning. Det kræver dog tilførsel af yderligere midler fra kommunen.

  Stadionbanen er blevet "behandlet", bla. med småsten. Det skal undersøges om og hvornår der i givet fald kan spilles på den.
  Vi skal have søgt indendørstider til DBU og DGI.
  MR har søgt kunstbanetider i Egon.
 • HB Køge & FCK (BN/PN/MRH)
  Der er Castus cup årgang 2010. 
  Flere årgange er med i "Træn som en professionel".
  Der er flere trænere tilmeldte til "trænerinspirationsdag".
  Årgang 06 skal spille forkamp d. 8/10. 
   
 • Sponsorer og fonde. (BN/JP/SJ)
  Der er fundet sponsor til 04/05 drenge.
  Der er muligvis sponsor til 05/06 pigerne.

 • Stævneudvalg (PN/SJ)
  -

 • Kursus udvalg
  Der bliver sendt trænere til "fodboldens basis" i Roskilde.

 • Materialer (HH/MRH/BN)
  -

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  Henrik Rosenbek genindtræder i bestyrelsen som suppleant og old-boys repræsentant.

4. To-do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 SJ, PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde)  
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
     
     
 SG Sponsorvæg  Steen? 
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" foder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler Steen?
     
     

5. SuperBrugsen Havdrup SommerCup 2017

Programmet er blevet lavet færdigt og offentliggjort på hjemmesiden og sendt rundt til de deltagende hold.

Der mangler pt. ca. 20 dommere.

6. Ungdom.

Årgang 2012 skal genstartes. PN er på sagen.

Der skal rykkes for status på dispensationsansøgninger hos DBU for 2 spillere.

Kåringsfest er d. 28. oktober.

7. Senior

Per Sørensen er førsteholdstræner. Thomas Elnegård bliver assistent træner for førstehodet. Andenholds trænertjansen deles pt. mellem Jesper Kragh, Thomas Mortensen og Morten Kronborg i efteråret. Henrik Rosenbek deltager i 2./3. hold træningen om tirsdagen, og vil være holdleder på 3. holdet.

Senior har fået lov til at købe nye strømper, hvor pengene tages fra flaskesorteringsjobbet.

8. Old boys + Fodbold fitness

-

9. Økonomi

Kontingenter er sendt ud til betaling primo juli, og der er rykket primo august. Pt. 60 spillere i restance.

10. Ny mulighed for klubmåling

http://www.dbusjaelland.dk/nyheder/2017/juli/ny_mulighed_for_klubmaaling

D
et blev besluttet at undersøge dette yderligere. BN kigger på det, og tager det med på næste bestyrelsesmøde.

11. EM-succes kan give pigeboom i din klub

http://www.dbusjaelland.dk/nyheder/2017/august/em-succes-flere-piger

12. Eventuelt

-

13. Næste møde(r)

Mandag d. 18. september 2017.

Luk