Menu

Generalforsamling 2017 - Beretning

Året har budt på megen aktivitet og mange udfordringer både på og uden for banerne. Et år der har lært os at klare aftaler og skriftlighed også er vigtige discipliner når man driver en fodboldklub.

Klubbens senior afdeling er vokset jævnt over året og tæller omkring 50 medlemmer, og med et førstehold placeret i toppen af serie 3 og andet holdet i serie 4 syntes vi at klubben klarer sig ganske fornuftigt sportsligt for en klub af vores størrelse.

Trænersituationen har i løbet af året budt på en del flere udfordringer end vi havde kunne forestille os. Særligt et uskønt forløb omkring en meget kort ansættelse af to trænere i sommerferien, var absolut ikke tilfredsstillende for de implicerede trænere, og som klub kunne vi i have ønsket os at vi havde gennemført forløbet væsentligt bedre.

I ungdomsafdelingen har vi måtte erkende at årgangssamarbejder og sammenlægninger af årgange er vejen frem for at kunne fastholde flest muligt af vore medlemmer klubben.

Således har vi i årets løb set en sammenlægning af årgang 2006 og 2007.

Også en forholdsvis lille årgang 2008 måtte finde nye venner, så i samarbejde med forældre og trænere er spillerne blevet fordelt på hhv. årgang 2009 og 06/07 årgangen.

Vi har i løbet af året måtte sige farvel til spillerne fra årgang 02/03 piger samt årgang 2002 drenge. Disse årgange er bukket under for, at der ikke har været spillere nok til at kunne drive et hold. Mange af spillerne kunne finde andre græsgange til at dyrke fodboldspillet på.

Der er omvendt også kommet nye medlemmer og flere nye årgange til klubben i løbet af året. På et fantastisk initiativ af en forælder, som mente at der manglede et tilbud til pigerne omkring 4.-6. klasse, tog et nyt hold tog hurtigt form i slutningen af efteråret. Således er årgang 04-05-06 piger startet op og et forældreteam har samlet sig omkring holdet, der pt. tæller 12 piger og vi håber flere vil komme til.

Klubbens forholdsvis nye strategi med planlagt opstart af nyeste årgang, blev benyttet endnu engang i foråret og årgang 2011 er kommet rigtig godt i gang og en kyndig træner er fundet til holdet.

I samarbejde med Solrød Kommune og DBU Sjælland har Havdrup Fodbold opstartet et Fodbold Fitness hold, for målgruppen mænd som ikke ellers ville spille fodbold, men gerne vil dyrke sjov motion. Aldersgruppen er som udgangspunkt lagt ud for 35+, men der er plads til alle som gerne vil mødes til en hyggelig træning uden at føle sig forpligtet til at deltage i kampe og turneringer. Holdet har omkring 20 aktive medlemmer der mødes en gang om ugen.

Også Old Boys og Old Master træner flittigt hele året. Om det er græs, grus, indendørs, Futsal eller kunstgræs, så er der altid gang i de gamle drenge.

Klubbens samlede medlemstal holder nogenlunde niveauet omkring de godt 300 medlemmer.

Af arrangementer i klubregi kan særligt fremhæves klubbens årlige sommerstævne, Havdrup Sommer Cup, som igen i år blev støttet af SuperBrugsen Havdrup, der stod for præmier til alle deltagende spillere.

Også Havdrup Fodbolds Klubtur, er blevet en tilbagevendende begivenhed hvor klubbens ungdomshold tager til Kerteminde Cup i slutningen af juni, med overnatninger og samlet transport i turistbusser. Klubturen støttes økonomisk af klubben med betaling af bustransporten samt tilskud til spillernes deltagergebyr. Klubturen satte i 2016 rekord med godt 150 deltagende spillere fordelt på 9 årgange.

Der har vanen tro været afholdt Fodboldens årlige kåringsfest, med kåringer af årets spillere og fightere på årgangene, samt kåring af årets træner og årets dommer i klubben.

Endnu en god tradition, er den årlige dommer/træner/leder aften, hvor alle frivillige inviteres til mad og drikke i klubben og er en god mulighed for at mødes på tværs af forskellige hverv og årgange i Havdrup Fodbold.

Endvidere har Havdrup været vært for flere Futsal indendørsstævner i både DGI og DBU regi.

Havdrup Fodbolds dommerforening er vi meget stolte af, hvor klubben stiller med kvalificerede og uddannede dommere til alle 8- og 11-mands kampe som er såkaldte 'døm selv kampe'. Derudover har vi en del unge spillere som hjælper med at dømme 3- og 5-mands stævner samt indendørs stævner. Dommerordingen har været med til at vi i Havdrup har fået uddannet en del dommere, heraf flere med begrundet ambition om at dømme på nationalt og internationalt plan.

2016 blev året hvor også Havdrup Fodbolds medlemmer, endelig kunne betræde kunstgræs til træning og hjemmekampe i vinterhalvåret. Med adgang og træningstider på det nye kunstgræsanlæg i Solrød, har spillere helt fra årgang 2007 og op til oldboys trænet flittigt på kunstgræsset det seneste halve år.

Klubbens indkøbsaftale med Sportyfied og Select kom i løbet af året under kraftig og til tider uberettiget beskydning. Der må ikke herske tvivl om at bestyrelsen på klubbens vegne kan og skal indgå aftaler, som alle i klubben skal overholde. Herunder indkøbsaftaler. For at tydeliggøre dette har klubben, i forbindelse indgåelsen af en ny indkøbsaftale fra 2017 med Sportigan i Køge samt Hummel som tøj og materiale leverandører, udfærdiget et dokument som alle ledere er blevet bedt om at underskrive, for at at sikre, at alle ledere i Havdrup Fodbold er bekendt med de aftaler der er indgået, vedr. klubbens indkøbsaftale.

En stram økonomistyring af i særdeleshed kassereren samt energisk arbejde generelt i bestyrelsen og ikke mindst sponsorafdelingen med at skaffe indtægter, gør at regnskabet går nogenlunde i nul, på trods af flere uforudsete udgifter samt et budgetteret underskud.

Klubbens sponsorafdeling har kunne byde velkommen til en del nye sponsorer i løbet af året. En stor tak til alle sponsorer. Om det er til skilte i hallen, til spillertøj, til annoncer ifm.  Havdrup Sommer Cup eller til andet, så er sponsoraterne med til at medlemmernes kontingent kan holdes lave, samt at der kan skabes endnu flere gode oplevelser for klubbens medlemmer.

Så har vi også en bøn til de medlemmer der glemmer at betale kontingent rettidigt, om at få betalt til tiden.. Det drejer sig om ca. 1/3 af medlemmerne som ikke betaler til tiden. Der bruges uforholdsmæssigt mange mandetimer på at opkræve for sent indbetalt kontingent, og vi ville i bestyrelsen meget hellere bruge tiden på at skabe oplevelser og bedre rammer for medlemmerne end på opkrævning.

Sluttelig en stor tak til de rigtig mange frivillige, som deltager på alle årgangene, med hjælp til stort og småt. De mange gode arrangementer vi heldigvis har for fodboldklubbens børn, var ikke muligt at få gennemført uden en masse frivillige kræfter. Mange hjælpsomme forældre, brødre og søstre mv., som har mulighed for at hjælpe med forskellige opgaver, er en kæmpe støtte for vores fodboldspillende børn.

Det er vigtigt for både børnene og fodboldklubben, at man som forældre og familie forsøger at støtte op om klubbens arbejde som aktiv deltager, i det omfang man har mulighed for det.

Havdrup Fodbold bygger på frivillighed, og vi ønsker at foreningen er fællesskab, hvor sammenhold, venskab og samarbejde er i højsædet.

Luk