Menu

Bestyrelsesmøde 2016-05-25

Bestyrelsesmøde afholdt den 25. maj 2016

Deltagere: Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Berit Nielsen (BN), Steen Gammelvind (SG), Lars Mortensen (LM), Malene Lindrup (ML), Michael Palbom (MP), Søren Tvede (ST),

Afbud: Henrik Rosenbek (HR)

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra generalforsamlingen 4/4 godkendt.

3. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Bestyrelsen
  Thomas Elnegaard og Jim Vergo er af forskellige årsager udtrådt af bestyrelsen. Thomas Elnegaard arbejder sammen med senior afdelingen på at finde en repræsentant fra senior afdelingen til bestyrelsen.
 • Hovedbestyrelse
  Der har været afholdt generalforsamling d. 13. april. René Dürke blev valgt til ny formand.

 • SIC - Hal og baner mv. (SG/MRH)
  Kunstgræsanlægget i Solrød er blevet indviet. Havdrup var godt repræsenteret både på og udenfor banen.

  Arbejde omkring fældning af træer og rydning af vold bliver igangsat 26/5. 80% af pengene til arbejdet kommer fra anlægsfonden. PN styrer opgaven.

  Vi har fået penge fra rekvisitpuljen til 2 11-mands mål til bane 5+6 m. hjul. SG skal indkøbe mål.

  Vi har fået tilladelse til at bygge et skur på stadionbanen, men venter på penge (15.000,-) fra fondsansøgninger til at gennemføre projektet.

  Der skal buskryddes mellem indhegningen og bane 5/6.
 • HB Køge & FCK og Brøndby masterclass (BN/PN/MR/ML)
  Årgang 04/05 drenge får besøg af FCK d. 9/6. 
  Vi er blevet inviteret til guldfest (4 personer) i Parken på søndag. Torben (02 drenge) tager derind.
  Vi har fået en ny samarbejdsaftale fra HB Køge.
  ML og PN har været til introduktion i Brøndby omkring Brøndby Masterclass. Dette tages op på trænermødet. 
   
 • Sponsorer og fonde. (SG/BN)
  BN har udarbejdet nyt sponsorkoncept, som skal sættes i gang.

 • Stævneudvalg
  Datoer til DGI og DBU Sj. 2016/17 er blevet tilbudt DBU/DGI.

 • Kursus udvalg
  De 4 DBU kurser er blevet afholdt. Havdrup har ikke stillet med så mange trænere, so vi havde håbet på. Men kurserne er forløbet godt, og har givet et pænt overskud.

 • Materialer (SG/MRH)
  -

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  -

4. To-do listen

InitialerOpgaveBemærkning
 PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde) PN tager kontakt til TM VVS
 ML, MP Tage kontakt til Brøndby masterclass  ML og PN har været til introduktion, og leverer budskabet videre til trænerne på trænermødet. 
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 LM Opsamling på potentielle dommeremner  Der er kursus søndag d. 10/4 fra 10-13. LM kigger forbi. 
 MR, PN Fodbold fitness træner  MR og PN deltager lidt på skift i de første 8 træninger.
 BN, PN Biograftur til unge trænere   
 PN, MR, ML Pokalskabe - antal og indhold   
 MP Holdbilleder og trænerbilleder til hjemmesiden  Der er taget billeder af alle hold og holdledere/trænere. Så snart vi får billederne fra Jeff, skal der produceres holdaktier og opdateres billeder i KlubOffice/hjemmeside.
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" foder   
 SG Indkøb 2 stk. 11 mands mål til bane 5/6  
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler  
 ? Søge midler til nyt stadionur  

5. SuperBrugsen Havdrup SommerCup

08 piger vil gerne spille 3-mands.
Vi skal bede vores egne hold om at tilmelde sig på stævner.dk
LM står for at rekruttere dommere.
Der er pt. 37 tilmeldte hold.

6. Klubtur 2016 Kerteminde Cup

Henrik 04 har bestilt 2 dobbeltdækker busser til 35.000,- i forhold til Gadstrups tilbud på 38.000,-
Vi bliver ca. 148 deltagere og ledere. Efterfølgende har vi fået et tilbud fra Kruse busser i Roskilde på omkring 31.000,- Vi tager kontakt til Kruse næste år, når vi skal bestille busser.

7. Holdaktier.

PN følger op med Jeff, LM og SG.

8. Fodbold fitness i Havdrup.

Starter onsdag d. 1/6. PN og MR løber det i gang.

9. Stjerneløbet SparNord bank/DGI.

SparNord har bedt os hjælpe til ved DGI stjerneløbet (cykelløb) d. 19. juni. Personer over 14 år kan være vejvisere til 50,- i timen (til holdet). PN reklamerer for eventet og BN indsamler frivillige.

10. Ungdom.

Årgang 2011 er startet planmæssigt op, og har fået Christian Lund Madsen som træner.

Foldboldrytmik har timeout, men prøver at samle nye kræfter til at styre holdet.

Årgang 01 piger forventer at tage minimum et halvt år mere.

Patrick Skov er blevet medtræner på årgang 04.

Årgang 06/07/08 drenge og piger overvejer om der er mulighed for at lave "træning på tværs" en eller 2 fredage om måneden.

11. Senior

Der udestår økonomi omkring aflønning af trænere. Vi mangler input fra SG og senior afdelingen for at kunne komme videre.
Umiddelbart er udgangspunktet et budget på 20.000,- til afdelingen. Økonomien kan udvides, såfremt senior bidrager til at øge foreningens økonomi generelt - fx ved skiltesponsorer i hallen.

12. Old boys / -girls

-

13. Økonomi

Det er umiddelbart OK ud. Der er betalt holdgebyr til Kerteminde. Der er likviditet til at betale

14. Eventuelt

Bestyrelsesmiddag. ML forsøger med nogle datoer.

15. Næste møde

Torsdag d. 16. juni kl. 19:30

 

Luk