Menu

Bestyrelsesmøde 2017-03-08

Bestyrelsesmøde afholdt den 8. marts 2017

Deltagere: Steen Gammelvind (SG), Henrik Rosenbek (HR), Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Søren Tvede (ST), Berit Nielsen (BN) 

Afbud: Michael Palbom (MP), Lars Mortensen (LM)

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet 25/1 godkendt.

3. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Formanden
  -

 • Hovedbestyrelse
  Der har været afholdt fastelavn søndag d. 26/2. Fodbold lykkedes at stille med 9 tøndeholdere.
  Der barsles med en halfest i efteråret 2017.

 • HB Køge & FCK (BN/PN/MR)
  Vi skal i Parken i morgen og se FCK-Ajax.
  HB Køge har stillet spørgsmålstegn ved vores samarbejde med FCK. Vi afventer en evt. udmelding fra HB Køge.

 • Sponsorer og fonde. (SG/BN)
  Der er 3-4 årgange, der har købt klubdragter og 07/08 pigerne har fået ny sponsor til spilletøj.
  Vi afsætter 10.000 i 2017 budgettet til etablering af et rækværk/stativ til reklameskilte på stadionbanen.

 • Stævneudvalg
  Der er DGI stævne på tværs i hal 1 søndag d. 19. marts. 

 • Kursus udvalg
  -

 • Materialer (SG/MRH)
  Vi søger rekvisitpuljen om transportable bænke til stadionbanen.

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  -

4. To-do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde) PN tager kontakt til TM VVS
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 LM Opsamling på potentielle dommeremner  LM sidemandsoplærer løbende nye dommere.
 BN, PN Biograftur til unge trænere   
     
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" foder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler  
 MR + SG Oprydning i "tomme" skabe  Materialer fra hold, der er stoppet skal samles, og de ledige bure skal fordeles til nye hold.
     

5. Havdrup sommer cup 2017

Der laves opstartsmøde efter generalforsamlingen. MR kigger evt. på indbydelsen inden generalforsamlingen.

6. Kerteminde cup 2017

Mary har samlet tilmeldinger sammen -> lige under 50 skal med i år. Tilbud på bus er indhentet: 16.000,-.
Der kan forventes at få refunderet 175,- af deltager betalingen pr. spiller efter at stævnet er afholdt.

7. Sponsor netværk i Havdrup fodbold

BN laver en rundspørge blandt de lokale erhvervsdrivende, om der er interesse for at etablere et erhvervsnetværk, og finder ud af, hvad de erhvervsdrivende ønsker at få ud af deltagelse i sådan et netværk. 

8. Ungdom

Årgang 2008 er blevet delt op på årgang 2009 og 2006/2007 og er dermed ophørt som selvstændig årgang.

Patrick Skov er stoppet som 2004/2005 træner. Mikkel og Nico har overtaget sammen med Lasse.

9. Senior

Morten Kronborg er trådt til som 2. holdstræner. SG er hjælpetræner. Jesper Kragh er stoppet som træner.
Der er for mange afbud til træning og kamp. Men der er godt gang i træningen, og der er altid minimum 25 til træning.

10. Old boys.

Træner fortsat sammen med U16 drengene om mandagen.

11. Økonomi

Regnskabet ender i plus 5.000,-
Der er udarbejdet et budget for 2017, som blev tiltrådt af kommunen.

12. Eventuelt

Salg af fyrværkeri er pt. på standby, pga. manglende godkendelse til salg i "det grønne område" fra kommunen. Vi presser kommunen for et svar.

13. Næste møde

Generalforsamlingen d. 29/3 kl. 19.30 i Pepes bar.

Luk