Menu

Bestyrelsesmøde 2017-10-03

Bestyrelsesmøde afholdt den 3. oktober 2017

Deltagere: Michael Ruff-Hansen (MRH), Lars Mortensen (LM), Preben Nilsson (PN), Berit Nielsen (BN), Søren Tvede (ST)

Afbud: Michael Palbom (MP), Heidi Hesse (HH), Jannik Petersen (JP), Nicklas Olsson (NO), Søren Jensen (SJ)

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet 6/9 godkendt.

3. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Hovedbestyrelse
  Udendørs aktivitetsareal ved hal 2 er snart bygget færdigt. Der udestår kun faldunderlaget.
  Årets bankospil bliver torsdag d. 30. november. Årgang 03 drenge stiller borde og stole op. 
  Halfesten d. 7. oktober er vi ikke særligt involverede i.
   
 • SIC - Hal og baner mv. (HH/MRH)
  Belægningen mellem hal 1 og 2 bliver forlænget ud til grusstien. Etablering af cykelparkering forventes også i år.
  Stadion banen og bane 7 er lukket for resten af sæsonen. Det er problematisk at få plads til både træning og kampe. Vi har fået et samarbejde med både SIC omkring banerne og Jens fra Solrød FC omkring fordeling af kunstgræsset. 

  Vi bør tilstræbe at kunstgræs fordelingen gennemføres før sommerferien i 2018, så indendørs og kunstfordeling kan laves samtidigt.
 • HB Køge & FCK (BN/PN/MRH)
  CPH Playday blev aflyst pga. meget vand på græsset i Fælledparken.

  Michael (DBU topcenter) fra HB Køge kommer forbi til rundvisning.
  Havdrup var flot repræsenteret til "træn som en prof".
   
 • Sponsorer og fonde. (BN/JP/SJ)
  Der er kommet tøj til årgang 04/05 drenge og senior S6 holdet. 
  MRH og BN er i gang med at arrangere tøj til årgang 03 drenge. Sponsor er fundet.

 • Stævneudvalg (PN/SJ)
  -

 • Kursus udvalg
  Oliver Tvede skal på linjedommer kursus.
  ST skal på "Dommer i praksis 1" kursus.
  Trænerne er blevet tilbudt et udvidet futsal kursus.

 • Materialer (HH/MRH/BN)
  BN har været i Skovhuset og aflevere to bolde og en pumpe.

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  -

4. To-do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 SJ, PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde)  
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 PN, BN Hjemmesidekursus til Berit   
 PN Skiltning + lys  P på grusbanen skilt
Henvisning til udendørs omklædning
Lys mellem hal 1 og 2 
 SG Sponsorvæg  Steen? 
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" foder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler Steen?
     
     

5. Kåringsfest planlægning 28/10

Spillerne får frugt og vand. Spørg SG om han vil indkøbe.

07/08 piger deltager ikke pga. uoverensstemmelse omkring kåringerne. PN undersøger årsagen.

6. Kunstgræsbane

Vi har holdt møde med en kunstbaneleverandør. Det mest optimale er at placere kunstbanen på opvisningsbanen. Det vil lkoste ca. 5 mio. Leverandøren vender tilbage med 2 "grove" tilbud, som vi kan bruge i det videre arbejde med kommunen.

7. Ungdom

Grundet manglende fremmøde om torsdagen, vælger 07/08 piger ikke at træne indendørs.

Årgang 2012 har meget svingende fremmøde. Vi prøver at invitere årgang 2013 også.

Årgang 2006/07 drenge er blevet indskærpet at sørge for at benytte 2. holdsspillere til 2. holdskampe.

Årgang 2010 har holdt forældremøde. Mødet forløb OK. Der var stor opbakning til at tage til Kerteminde Cup.

8. Senior

Michael Hansen (hverken Ruff eller Rolff) ønsker at genoptage trænergerningen. Vi skal høre lidt nærmere om det. Umiddelbart er vi positivt stemt.

Vi skal henover vinteren tage stilling til, om der skal være 2 eller 3 senior hold i foråret. Pt. er det svært at stille hold til 3 hold.

Med hensyn til afregning af Per Sørensen, bliver der afregnet for kørsel til 4 træninger. ST aftaler med Steen.

Thomas Mortensen og Thomas Elnegaard bliver honoreret med frikontingent for deres indsats. Henrik Rosenbek modtager holdledergodtgørelse på 2.000,- og Jesper Kragh modtager trænergodtgørelse på 5.000,-

 

9. Old boys + Fodbold fitness

-

10. Økonomi

 

Der er kommet 5.000,- retur fra overskydende pokaler.

Vi skal overveje, om kontingenterne skal sættes op til 2018 og i givet fald hvor meget.

11. Eventuelt

 

-

12. Næste møde(r)

Mandag d. 13. november 2017 kl. 19.00.

Luk