Menu

Bestyrelsesmøde 2017-04-19

Bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2017

Deltagere: Michael Ruff-Hansen (MRH), Preben Nilsson (PN), Berit Nielsen (BN), Lars Mortensen (LM), Heidi Hesse (HH), Jannik Petersen (JP), Søren Jensen (SJ)

Afbud: Michael Palbom (MP), Søren Tvede (ST)

1. Valg af referent

Preben

2. Godkendelse af referat

Referat fra generalforsamlingen 29/3 godkendt.

3. Konstituering iht. forretningsorden for HGI's fodboldafdeling.

Herunder fordeling af opgaver og udvalg iht. Udvalg i fodboldafdelingen.

 • Formand: Michael Ruff-Hansen
 • Næstformand: Lars Mortensen
 • Økonomiansvarlig: Søren Tvede
 • Ungdomsansvarlig: Preben Nilsson, Berit Nielsen
 • Sekretær: Preben Nilsson
 • Repræsentanter til HGIs hovedbestyrelse: Michael Ruff Hansen
 • Dommerudvalg / dommerordning: Lars Mortensen, Kurt Larsen
 • Banefordeling af kampe: Lars Mortensen
 • Kontaktperson til Seniorafdelingen: Jannik Petersen, Søren Jensen, Steen Gammelvind
 • Kontaktperson til Oldboys: Preben Nilsson, Henrik Rosenbek
 • Kontaktperson til Solrød Idræts Center: Heidi Hesse, Michael Ruff Hansen
 • Sponsorer og Fonde: Berit Nielsen, Jannik Petersen, Søren Jensen
 • Tøjindkøb udvalg: Berit Nielsen
 • Materialeansvarlig: Heidi Hesse, Michael Ruff-Hansen, Berit Nielsen
 • Banefordeling af træningsbaner og haltider: Michael Ruff Hansen, Preben Nilsson
 • Havdrup Sommer Cup: Heidi Hesse, Preben Nilsson, Michael Ruff Hansen
 • Stævneledelse: Preben Nilsson, Søren Jensen
 • Holdaktier: Heidi Hesse, Berit Nielsen, Steen Gammelvind
 • Hjemmeside: Preben Nilsson, Berit Nielsen, Jannik Petersen
 • Kluboffice: Søren Tvede, Preben Nilsson
 • HB Køge netværket - kontaktperson: Berit Nielsen, Preben Nilsson, Michael Ruff Hansen
 • FCK Venskabsklub - kontaktperson: Berit Nielsen, Preben Nilsson, Michael Ruff Hansen
 • Kunstgræs - Udvalg: -
 • Forældreforening: -

4. Forretningsorden - Gennemgang af revideret forretningsorden og evt. godkendelse

Bliver gennemgået på næste møde

 

5. Nyt fra udvalg og bestyrelses medlemmer

 • Hovedbestyrelse
  Der er generalforsamling d. 20. april.

 • SIC - Hal og baner mv. (HH/MRH)
  Der er utilfredshed med opvisningsbanen fra Senior. Så snart banerne bliver lidt tørrere, bliver banerne vertikalskåret. Der er ønske om at stadionbanen ikke bruges til 8-mands kampe. Dette kan ikke efterkommes. 

  Vi skal tale med trænerne og spillerne om at der ikke ryges på banerne i nærheden af ungdomsspillere.

 • HB Køge & FCK (BN/PN/MRH)
  Der er kamp i Parken d. 30/4. Vi mangler repræsentanter til BWB flagdag. HH undersøger. 
  FCK kommer ud og træner årgang 06/07/08 inden sommerferien.
  Vi er ikke så flittigt repræsenteret ved Castus cup.
   
 • Sponsorer og fonde. (BN/JP/SJ)
  07/08 piger har fået nyt lilla spilletøj. Der er gang i sponsorer til all-weather jakker til trænere og holdledere.
  Der er opstart af erhvervsnetværk d. 18/5.

 • Stævneudvalg (PN/SJ)
  -

 • Kursus udvalg
  Der er trænerinspirationsdag i Herfølge og Store trænerdag med DBU. Begrænset interesse fra trænerne.

 • Materialer (HH/MRH/BN)
  -

 • Øvrige best. medlemmer/udvalg
  -

6. To-do listen

Initialer Opgave Bemærkning
 PN, LM Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde) PN tager kontakt til TM VVS
 MR, SG Indretning af ny container  Vi starter med krydsfinér plader. Vi hører Beck og Jacobsen (04) om assistance. 
 LM Opsamling på potentielle dommeremner  LM sidemandsoplærer løbende nye dommere.
 BN, PN Biograftur til unge trænere   
     
 Alle Regler for tilskud til stævner og aktiviteter   
 BN, PN Opdatering af "Velkommen i klubben" foder   
 SG + bestyrelse Etablering af skur til spillerbokse - inkl. midler  
 MR + SG Oprydning i "tomme" skabe  Materialer fra hold, der er stoppet skal samles, og de ledige bure skal fordeles til nye hold.
     

7. SuperBrugsen Havdrup SommerCup

Indbydelsen er lavet.
Stævnet skal på stævner.dk og årgangene skal invitere modstandere.

Der skal indkaldes til opstartsmøde.

8. Ungdom.

Vi har planlagt årgang 2012 opstart.

PN indkalder til trænermøde.

9. Senior

Der er kommet ny 1. holdstræner (Michael Hansen) - indtil videre frem til sommerferien. Morten Kronborg er trådt ind som 2. holds træner.

10. + 11. Old boys + Fodbold fitness

Der skal følges op på, hvem der spiller og på hvilke hold mht. oldboys.

12. Økonomi

Restancer er på pt. ca. 9.000,- 

13. Eventuelt

Berit har snakket med Sportigan om en ny kampagne i maj. 

14. Næste møde(r)

Onsdag d. 17. maj kl. 19:30.

Luk