Menu

2023-08-14 - Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde d. 14/8 2023, 19:00

 

Deltagere: Erik Olsen (EO), Nichlas Kronborg Jespersen (NJ), Christian Norup (CN), Natalie Dalsø Mikaelsen (NM), Michael Ruff-Hansen (MR), Heidi Skov Sørensen (HS), Johnny German (JG), Kristian Jensen (KJ via Teams), Steen Gammelvind (SG)

Fraværende: Bjørn Skou Eilertsen (BE), Preben Nilsson (PN), 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

2. Valg af referent (Christian)

3. Økonomi - hvordan ser det ud lige nu og her og en debat og info vedr. samarbejde med cafe.

Regning fra indkøbt telt mangler. Kommer snarest
Pannabanen - rykker for tilskud fra Nordea / Revisor
Vi sætter et møde med caféen omkring samarbejdet - Christian og Erik
Kontingent opkrævning: Rykker 1 sendt omkring 1/8 for dem der mangler at betale.
Restancer sendes til trænerne som tager fat i spillerne.
Forslag fra NJ omkring Årgange på tur næste år - økonomi, rejse fonde og planlægning. Tilskud fra klubben. Afhold træner/leder møder så man kan se hvor mange der vil med. Fra u8 og op.

4. Evaluering af fodboldskole og Kronborg Cup.
Evalueringen af fodboldskolen med træner og deltager. Det er gået godt til trods for lidt dårligt vejr var humøret højt. 64 deltager og 59 til sidste dagen med billede. Godt med maden og MM Foods vil gerne være med næste år.
Erik tager et møde med MM foods ved lejlighed for at se på mulighederne for et øget samarbejde.
Overvejelser omkring næste års fodboldskole kan være i en anden uge og at hallen bliver booket. Sikre rengøring er startet og at der ikke er andre faste arrangementer som kan skubbe fodbold ud.

Kronborg cup. Mindre god planlægning efter fodboldskolen om lørdage grundet trætte spillere men god oprejsning om søndagen.

5. Planlægning af hjemmebanedagen 19.8 og info om hvor langt vi er lige her og nu.

Vi er næsten på plads til hjemmebane dag.
Der er lavet en liste med hvad der skal ske og hvem der er på hvilke opgaver i løbet af dagen.
Der er et hul i salgsboden som vi (bestyrelsen dækker på dagen)
Tilføjelser til indkøbsliste: Rødvin / Hvidvin flasker og evt. fyrfadslys hvis ikke Natalie har et lager  - aftales med Erik som henter de sidste ting torsdag eftermiddag/aften.

Kristian + familie har købt de øvrige ting så som pølser, brød mm.

Telt sættes forventeligt op fredag.

Christian har et ekstra telt som enten sættes op fredag eller lørdag morgen.

Køletrailer hentes fredag eftermiddag af Johnny.
Afhentning af ting, grill, pavilloner, mm med trailer gør vi også fredag. Omkring kl 15.
Lyskæder til telte er ikke helt på plads?
Ruff lavet serviet svaner til borddækningen 😊
Søndag kl 10 nedtagning og slut oprydning

6. Info, planlægning og ønsker fra de forskellige grupper/hold

Senior.
Kontrakt med Jannik skal rettes til senior træner og skal underskrives. Lidt mere løn end i dag og en B licens.
Serie 4 træner mangler til opstart starten af næste år.
Serie 5 holdleder mangler om en måned.
Spiller fra Ukraine, spiller licens. Meldes ind som alm. Dansk spiller ellers skal der sendes noget til DBU omkring flygtning status.
Medlemsliste holdes op mod dem der møder og spiller og hvem der betaler mm. Spær dem som ikke har betalt for, at kunne spille kampe.

Andre afd.
Stævne gebyr og puljer man kan søge. Erik har sendt en liste. Man kan evt. tjekke Solrød kommunes hjemmeside.
Tøj til børne årgange kan gå i arv og de enkelte hold kan evt få sponseret tøj.

Fodbold skal for så vidt muligt se til at årgange har spiller tøj til kampe hvis det ikke er personligt.

Indendørs tider spørgsmål. Klubben har de samme tider som sidste år. Oversigt af vores tider ønskes.

7 Indkomne forslag fra medlemmer.

Forslag om flytning af spiller bokse. Bestyrelsen siger: Sæt i gang

8 Klubhus - hvad vil vi og hvor skal det ligge ved Olsen

Erik undersøger mulighed for tilskud og teknisk løsning, toilet, grill flise område, bar mm.

9 kunst bane nyt.
Fat i kommunen omkring dræn.
Oprydning på kunst, affald mm. Skal vi selv sørger for. Ukrudt imellem fliser.
Skal vi have en arbejdsdag?

10 Nyt møde
9 oktober kl 19-21

Evt. Kårings fest ungdom 28 oktober.
Ønske om at der ca 14 dage før bestyrselsmøde sendes mail til træner leder om de har noget vi skal tage op.

Luk